MENY

Industriell økonomi master 2 år

Masterstudiet i industriell økonomi kombinerer det beste fra to verdener. Krysningen av økonomi- og ledelsesfag sammen med en ingeniørfaglig fordypning har få paralleller innenfor høyere norsk utdanning.
Foto av industrikompleks. På masterstudiet i industriell økonomi ved UiS får man både industriell og økonomisk kompetanse.

Etter fullført studium får du tittelen sivilingeniør, og du vil kunne velge mellom ulike yrkesretninger i skjæringspunktet mellom teknologi og økonomi. Lederstillinger er en naturlig karrierevei for mange kandidater.

Masterstudiet består av felles metodeemner, og kurspakker med spesialiseringer i økonomi og ledelse og ingeniørfaglig fordypning. De ingeniørfaglige emnene består normalt av en forhåndsgodkjent pakke som gir en ytterligere fordypning i den fagretningen du hadde på bachelornivå.

Du står relativt fritt til å komponere egen profil basert på dine faglige styrker og interesser. Masteroppgaven skrives vanligvis i samarbeid med en bedrift.

Studiet utgjør 120 studiepoeng (sp) og er sammensatt av fellesemner (35 sp), spesialiseringsemner (20 sp), ingeniørfaglig fordypning (20 sp), valgemner (15 sp) og masteroppgave (30 sp).

Etter fullført mastergrad er det mulig å søke opptak til doktorgradsprogrammet i risikostyring og samfunnssikkerhet.

Tidligere studenter forteller:

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 02.12.2019