MENY

Marin- og offshoreteknologi / Marine and Offshore Technology - hva kan du bli?

Masterprogrammet i marin- og offshoreteknologi ved UiS forbereder sine kandidater på helhetlig vis til karrierer innen alle aktiviteter innen marine, offshore og undervannsnæringer. Utviklingen og leveransen av marine, offshore og undervannsutstyr og tjenester er i dag Norges nest største næring etter salg av olje og gass. Det er mer enn 1 250 selskaper som leverer varer og tjenester for alle ledd i verdikjeden. Dette inkluderer flytende offshore-strukturer, boreriggutstyr, utstyr for verftsindustrien, avanserte offshore forsynings- og servicefartøy samt undervannsteknologi. Norske selskaper er sentrale industrielle aktører i alle internasjonale markeder for undervanns- og dypvannsteknologier. Offshore-aktivitetene utenfor norskekysten og i de arktiske regionene forventes også å vokse betydelig fremover.
Våre kandidater er svært etterspurt i et bredt spekter av selskaper som dekker:

  • Olje- og gass-selskap
  • Leverandør av skip og offshore strukturer
  • Leverandør av utstyr for undervannsteknologi
  • Leverandører av subsea-installasjonstjenester
  • Leverandører av ingeniørtjenester
  • Risiko- og klassifikasjonsselskaper


Kilde: FS

Sist oppdatert: 20.10.2020