MENY

Petroleumsteknologi / Petroleum engineering - opptakskrav


For opptak til spesialisering i Reservoarteknologi

Treårig bachelorstudium i petroleumsteknologi eller treårig bachelorstudium i petroleumsgeologi med minimum 20 studiepoeng fordypningsemner i petroleumsteknologi, i henhold til forskrift om rammeplan for treårig bachelorprogram i ingeniørfag eller tilsvarende.

For å være kvalifisert for opptak til det 2-årige masterprogrammet i petroleumsteknologi - reservoarteknologi kreves det i tillegg til de generelle opptakskravene bestått eksamen i Vektoranlyse.

Søkere som har gjennomført og bestått en 3-årig bachelorutdanning i ingeniørfag, men som mangler eksamen i Vektoranalyse, kan også søke opptak, men de må bestå eksamen i dette faget i løpet av første året.

Treårig bachelorstudium i andre ingeniørfag med 40 studiepoeng fordypningsemner i petroleumsteknologi kan også gi grunnlag for å søke opptak på 2-årig master i petroleumsteknologi.

Det er satt en grense på laveste gjennomsnittskarakter C for opptak (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det.

For opptak til spesialisering i Bore- og brønnteknologi

Treårig bachelorstudium i petroleumsteknologi eller treårig bachelorstudium i petroleumsgeologi med minimum 20 studiepoeng fordypningsemner i petroleumsteknologi, i henhold til forskrift om rammeplan for treårig bachelorprogram i ingeniørfag eller tilsvarende.

For å være kvalifisert for opptak til det 2-årige masterprogrammet i petroleumsteknologi - bore-og brønnteknologi kreves det i tillegg til de generelle opptakskravene bestått eksamen i Vektoranlyse.

Søkere som har gjennomført og bestått en 3-årig bachelorutdanning i ingeniørfag, men som mangler eksamen i Vektoranalyse, kan også søke opptak, men de må bestå eksamen i dette faget i løpet av første året.

Treårig bachelorstudium i andre ingeniørfag med 40 studiepoeng fordypningsemner i petroleumsteknologi kan også gi grunnlag for å søke opptak på 2-årig master i petroleumsteknologi.

Det er satt en grense på laveste gjennomsnittskarakter C for opptak (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det.

For opptak til spesialisering i Naturgassteknologi

Treårig bachelorstudium i petroleumsteknologi eller treårig bachelorstudium i Petroleums-geologi med minimum 20 studiepoeng fordypningsemner i petroleumsteknologi, i henhold til forskrift om rammeplan for treårig bachelorprogram i ingeniørfag eller tilsvarende.

For å være kvalifisert for opptak til det 2-årige masterprogrammet i petroleumsteknologi - naturgassteknologi kreves det i tillegg til de generelle opptakskravene bestått eksamen i Vektoranlyse.

Søkere som har gjennomført og bestått en 3-årig bachelorutdanning i ingeniørfag, men som mangler eksamen i Vektoranalyse, kan også søke opptak, men de må bestå eksamen i dette faget i løpet av første året.

Treårig bachelorstudium i andre ingeniørfag med 30 studiepoeng fordypningsemner i petroleumsteknologi kan også gi grunnlag for å søke opptak på 2-årig master i petroleumsteknologi.

Det er satt en grense på laveste gjennomsnittskarakter C for opptak (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det.

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Sist oppdatert: 10.12.2018