MENY

Teknisk samfunnssikkerhet - hva kan du bli?

Studieprogrammet kvalifiserer deg til arbeid med sikkerhetstema innenfor ulike typer av stillinger som saksbehandler, rådgiver eller i lederfunksjoner innen en rekke samfunnssektorer og virksomhetsområder.

Dette studiet kan også kvalifisere til doktorgradsprogrammet i risikostyring og samfunnssikkerhet.

Sist oppdatert: 24.05.2019