MENY

Teknisk samfunnssikkerhet - opptakskrav


Treårig bachelorstudium i ingeniørfag i henhold til forskrift om rammeplan for treårig bachelorprogram i ingeniørfag, eller tilsvarende. Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på 3,0 (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det.

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Sist oppdatert: 13.11.2018