Drama

Obligatoriske emner
Drama og kunstfaglig kommunikasjon År 1 / Semester 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Karin Brunvathne Bjerkestrand
Drama og interkulturell kommunikasjon År 1 / Semester 2

Drama er et kunst-, uttrykks- og kommunikasjonsfag, med faglig forankring i teaterkunsten og pedagogikken. Studiets hovedmål er å gi kunnskap og kompetanse i drama som kunstfag og kunstpedagogisk arbeid. Sentralt i studiet er å fremme kommunikasjon gjennom teater i et flerkulturelt samfunn. Studiet skal gi studentene grunnlag for å tilrettelegge og lede drama-/teaterarbeid i skole, læringssenter, kulturskole og andre fritidstilbud. Instruktørens og lærerens rolle i drama-/teaterarbeid vektlegges.

Emansipatorisk pedagogikk vil være sentralt i studiet.

Les mer om Drama og interkulturell kommunikasjon
Studiepoeng:
Faglærer:
Norunn Fletcher

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.