MENY

Kunst og håndverk - hva lærer du?

Etter fullført studium skal studenten kunne:

  • gjennomføre undervisning i faget, med utgangspunktet i egne praktiske, teoretiske og fagdidaktiske erfaringer med emner:

1. Kunst kultur og natur
2. Bilde og visuell kommunikasjon
3. Skulptur / tema og prosjektarbeid
4. Design og bruksform
5. Arkitektur
6. Forskning og utviklingsarbeid
  • innlemme faget i tverrfaglige sammenhenger
  • gi metodisk veiledning
  • gi konstruktive vurderinger
  • følge opp og videreutvikle elevenes individuelle / gruppe prestasjoner
  • benytte seg av moderne undervisningsmetoder og redskap


Kilde: FS

Sist oppdatert: 25.05.2020