Obligatoriske emner
Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design År 1 / Semester 1
Kunst og håndverk 1 gir en generell innføring i områdene bilde, skulptur, arkitektur og design med vekt på bilde og skulpturområdet. Studiet skal ha en forankring der veksling mellom skapende virksomhet og teoristoff gir grunnlag for å forstå, vurdere og videreutvikle ideer og fagdidaktikk innen kunst og håndverksområdet. Innholdet i alle områdene vil bestå av tre komponenter: Praktisk estetisk arbeid, fagdidaktikk og kunst og kultur.
Les mer om Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Pia Susanne Wall
Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur År 1 / Semester 2
Emnet er inndelt i to tema: Design og arkitektur. Første tema omfatter arbeid med problemstillinger knyttet til design og redesign. Det vil bli vektlagt arbeid med framstillinger/produktutvikling av egne bruksformer med dokumentasjon av prosess fra ide til ferdig produkt.
I arkitekturdelen vil undervisningen fokusere på det visuelle miljø. Studentenes eget undersøkende og skapende arbeid knyttes til studier av bygninger og bygningsmiljø sett i et kultur - og stilhistorisk perspektiv. Med utgangspunkt i lokalmiljøet vil en oppleve, registrere, bearbeide og presentere arkitektoniske deler eller helheter.
Studiet består av tre deler som er knyttet sammen til en helhet: praktisk estetisk arbeid i to - og tredimensjonale materialer, designhistorie/arkitekturhistorie og fagdidaktikk.
Studietur med fokus på internasjonal kunst og arkitektur vil være en del av studiet.
Les mer om Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Hildegunn Kalviknes Tessmann
Kunst og håndverk 2, emne 2; Forsknings- og utviklingsarbeid År 1 / Semester 2
Studiet vil inneholde forelesninger om forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk. Studenten skal gjennomføre en fordypningsoppgave (et forsknings- eller utviklingsarbeid) som tilsvarer 15 studiepoeng.
Universitetet kan gi tilbud om fordypning i ett eller flere tema gjerne i samarbeid med kompetansemiljø utenfor høgskolen. Fordypningsoppgaven kan knyttes opp mot praksisfeltet eller den forskningen som foregår på universitetet.
Les mer om Kunst og håndverk 2, emne 2; Forsknings- og utviklingsarbeid
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Hildegunn Kalviknes Tessmann

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.