Kunst og håndverk

Obligatoriske emner
Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design År 1 / Semester 1
Kunst og håndverk 1 er inndelt i områdene bilde, skulptur, arkitektur og design. Målgruppen for studiet er lærere eller studenter som ønsker å fordype seg i et visuelt kunstfag hvor praktisk estetisk arbeid i ulike materialer står sentralt kombinert med kunstteori og fagdidaktikk. Studiet kan være en del av en fri bachelor og danne grunnlag for opptak til ulike mastergrader innen faget kunst og håndverk.
Les mer om Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Torunn Paulsen Dagsland
Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur År 1 / Semester 2

Emnet er inndelt i to tema: Design og arkitektur. Første tema omfatter arbeid med problemstillinger knyttet til design og redesign. Det vil bli vektlagt arbeid med framstillinger/produktutvikling av egne bruksformer med dokumentasjon av prosess fra ide til ferdig produkt.

I arkitekturdelen vil undervisningen fokusere på det visuelle miljø. Studentenes eget undersøkende og skapende arbeid knyttes til studier av bygninger og bygningsmiljø sett i et kultur - og stilhistorisk perspektiv. Med utgangspunkt i lokalmiljøet vil en oppleve, registrere, bearbeide og presentere arkitektoniske deler eller helheter.

Studiet består av tre deler som er knyttet sammen til en helhet: praktisk estetisk arbeid i to - og tredimensjonale materialer, designhistorie/arkitekturhistorie og fagdidaktikk.

Studietur med fokus på internasjonal kunst og arkitektur vil være en del av studiet.

Les mer om Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur
Studiepoeng:
Faglærer:
Pia Susanne Wall
Kunst og håndverk 2, emne 2; Forsknings- og utviklingsarbeid År 1 / Semester 2

Studiet vil inneholde forelesninger om forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk. Studenten skal gjennomføre en fordypningsoppgave (et forsknings- eller utviklingsarbeid) som tilsvarer 15 studiepoeng.

Universitetet kan gi tilbud om fordypning i ett eller flere tema gjerne i samarbeid med kompetansemiljø utenfor høgskolen. Fordypningsoppgaven kan knyttes opp mot praksisfeltet eller den forskningen som foregår på universitetet.

Les mer om Kunst og håndverk 2, emne 2; Forsknings- og utviklingsarbeid
Studiepoeng:
Faglærer:
Pia Susanne Wall

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.