MENY

Barnehagelærer – bachelor, deltid over 4 år

Vil du legge til rette for gode vilkår for lek og læring blant de yngste barna i samfunnet? Kan du tenke deg å være leder for andre voksne som arbeider i barnehagen? Ønsker du å kunne arbeide samtidig som du studerer? Da bør du velge deltidsløpet for barnehagelærerutdanningen ved UiS!

Utdanningen kvalifiserer deg for pedagogisk arbeid i barnehage. Den gir deg en allsidig kompetanse og kunnskap om barns utvikling og oppvekstmiljø, samt innsikt i og erfaring med de oppgavene barnehagelærere møter i yrket.

Studiet har også flere praksisperioder hvor du blir kjent med barnehagelærerens rolle og livet i barnehagen. Studiet er inndelt i flere kunnskapsområder der du lærer om barns lek og læring, natur og bevegelse, samfunn og livssyn, språk og matematikk, kultur og kreativitet, og ledelse og samarbeid.

Å være barnehagelærer handler om å kunne legge til rette for gode opplevelser og erfaringer, trivsel, utvikling, lek og læring for barn i barnehagen. I studiet vil du lære mer om barns utvikling og oppvekstsvilkår. Du vil også få en bred kunnskap om hva som kjennetegner et inkluderende og lærende barnehagemiljø. Du vil få god innsikt i hvordan lede barn og voksne på ulike arenaer.

Fullført studium kvalifiserer blant annet til opptak til master i barnehagevitenskap, master i spesialpedagogikk og master i endringsledelse.

Studiet er samlings- og nettbasert over fire studieår. Det er 4-6 samlinger ved Universitetet i Stavanger hvert semester. Hver samling har vanligvis 3 undervisningsdager. I utdanningen er det 100 dagers veiledet praksis. Siste studieår kan du velge mellom de fordypningsemnene som tilbys ved instituttet. Det er også mulig å gjennomføre 8. semester av studiet i utlandet, blant annet i Belgia, Alaska eller England

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 19.12.2017