MENY

Barnehagelærer – bachelor, deltid over 4 år - opptakskrav

Generell studiekompetanse.
Det er krav om politiattest og plikt til tuberkuloseundersøkelse.

Tuberkulose:

Dersom du skal studere helsefag, sosialfag eller pedagogisk utdanning, har du lovpålagt plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. Alternativt må du vise gyldig tuberkulinattest. Kravet til testing gjelder bare dersom du kommer fra eller har oppholdt deg minst 3 måneder i et land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan. Kravet til testing gjelder også dersom du på andre måter kan ha vært utsatt for smitte.

Anbefalte forkunnskaper: Det kreves gode forkunnskaper i norsk. Studentene prøves i begge målformer.

Søknad: Se www.samordnaopptak.no.Kilde: CP

Publisert 19.12.2017