Obligatoriske emner - barnehagelærer, deltid
Barns utvikling, lek og læring År 1 / Semester 1
Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring (BULL) bygger i hovedsak på faget pedagogikk.
Les mer om Barns utvikling, lek og læring
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Kjersti Lønning Velde
Kunst, kultur og kreativitet År 1 / Semester 1
Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet (KKK) bygger på fagene forming, musikk og drama.
Les mer om Kunst, kultur og kreativitet
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Elisabeth Barstad
Natur, helse og bevegelse År 1 / Semester 1
I kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse (NHB) skal studentene tilegne seg kunnskap om naturen, helsefremming, bærekraftig utvikling og om betydningen av at barn er i bevegelse.
Les mer om Natur, helse og bevegelse
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Ingunn Berrefjord Ugelstad
Praksis 1. trinn 25 dager År 1 / Semester 2
Praksis første studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Barns utvikling, lek og læring (BULL), Natur, helse og bevegelse (NHB) og Kunst, kultur og kreativitet (KKK).
Fokus i praksis 1. studieår:
  • Ledelse av seg selv og barn

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.
Les mer om Praksis 1. trinn 25 dager
Studiepoeng: 0
Emneansvarlig:
Lena Forus
Samfunn, religion, livssyn og etikk År 2 / Semester 3
Kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) bygger på fagene samfunnsfag og RLE.
Les mer om Samfunn, religion, livssyn og etikk
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Gunnar Magnus Eidsvåg
Praksis 2. trinn 25 dager År 2 / Semester 3
Praksis andre studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Barns utvikling, lek og læring (BULL), Samfunn religion, livssyn og etikk (SRLE) og kunst, kultur og kreativitet (KKK).
Fokus i praksis 2. studieår:
  • Ledelse av barn og medarbeidere

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.
Les mer om Praksis 2. trinn 25 dager
Studiepoeng: 0
Emneansvarlig:
Lena Forus
Kunst, kultur og kreativitet År 2 / Semester 3
Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet (KKK) bygger på fagene forming, musikk og drama.
Les mer om Kunst, kultur og kreativitet
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Elisabeth Barstad
Barns utvikling, lek og læring År 2 / Semester 3
Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring (BULL) bygger i hovedsak på faget pedagogikk.
Les mer om Barns utvikling, lek og læring
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Kristin Fugelsnes
Språk, tekst og matematikk År 3 / Semester 5
Kunnskapsområdet Språk, tekst og matematikk (STM) bygger på faga norsk, matematikk og pedagogikk.
Les mer om Språk, tekst og matematikk
Studiepoeng: 20
Emneansvarleg:
Ove Bergersen
Praksis 3. trinn 35 dager År 3 / Semester 5
Praksis tredje studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU) og Språk, tekst og matematikk (STM)
Fokus i praksis 3. studieår:
  • Ledelse av barn og barnehage

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.
Les mer om Praksis 3. trinn 35 dager
Studiepoeng: 0
Studiekoordinator:
Inger Marie Øglænd
Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid År 3 / Semester 6
I kunnskapsområdet LSU inngår faget pedagogikk.
Les mer om Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Kari Rosnes Hansen
Skolepraksis 3. trinn 5 dager År 3 / Semester 6
Praksis i tilknytning til sammenheng barnehage-skole gjennomføres i tilknytning til kunnskapsområdene BULL og STM.
Les mer om Skolepraksis 3. trinn 5 dager
Studiepoeng: 0
Studiekoordinator:
Inger Marie Øglænd
Fordypningspraksis 4. trinn 10 dager År 4 / Semester 7
Praksis fjerde studieår knyttes til fordypning.
Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet den aktuelle fordypningen.
Les mer om Fordypningspraksis 4. trinn 10 dager
Studiepoeng: 0
Studiekoordinator:
Inger Marie Øglænd
Bacheloroppgave År 4 / Semester 7
Bacheloroppgaven skal bidra til at studenten blir bevisst sin profesjonelle identitet som barnehagelærer.
Les mer om Bacheloroppgave
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Ksenia Solheim

Fordypning: Velg mellom fire fordypninger ved UiS eller utveksling

Aktiv i naturen
Aktiv i naturen fordypning År 4 / Semester 8
Aktiv i naturen er en tverrfaglig fordypning bestående av fagene naturfag, fysisk fostring og norsk.
Les mer om Aktiv i naturen fordypning
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Kristin Grøsvik
Organisasjon og ledelse - Fordypning 30 SP
Organisasjon og ledelse i barnehagen År 4 / Semester 8
Organisasjon og ledelse i barnehagen er en fordypning knyttet til faget pedagogikk
Les mer om Organisasjon og ledelse i barnehagen
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Karin Hole
Småbarnspedagogikk
Småbarnspedagogikk År 4 / Semester 8
Fordypning i småbarnspedagogikker inndelt i tre tema; 1) dokumentasjon og refleksjon - samspillsobservasjon, 2) det nære samspillet - tilvenning, omsorg, sosialt samspill og utvikling, 3) hverdagslivet - lek, utvikling og samarbeid.
Les mer om Småbarnspedagogikk
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Lars Yngve Rosell
Kreativ barnehage
Kreativ barnehage fordypning År 4 / Semester 8
Kreativ barnehage er en tverrfaglig fordypning bestående av fagene drama, forming og musikk.
Les mer om Kreativ barnehage fordypning
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Anne Karin Fotland
Utveksling 1 semester - 30 studiepoeng
Utveksling - 30 SP År 4 / Semester 8

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.