Barnehagelærer - obligatoriske emner
Barns utvikling, lek og læring År 1 / Semester 1
Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring (BULL) bygger i hovedsak på faget pedagogikk.
Les mer om Barns utvikling, lek og læring
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Vigdis Eidsvåg
Samfunn, religion, livssyn og etikk År 1 / Semester 1
Kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) bygger på fagene samfunnsfag og RLE.
Les mer om Samfunn, religion, livssyn og etikk
Studiepoeng: 20
Faglærer:
Per Einar Sæbbe
Natur, helse og bevegelse År 1 / Semester 1
I kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse (NHB) skal studentene tilegne seg kunnskap om naturen, helsefremming, bærekraftig utvikling og om betydningen av at barn er i bevegelse.
Les mer om Natur, helse og bevegelse
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Synnøve Eikeland
Kunst, kultur og kreativitet År 1 / Semester 1
Hovedparten av emnet Kunst, kultur og kreativitet (KKK) gjennomføres i 3. semester. Det vil bli informert om hvilken litteratur som vil bli benyttet i emnet første studieår ved introduksjon av emnet.

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet (KKK) bygger på fagene forming, musikk og drama.
Les mer om Kunst, kultur og kreativitet
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Dagmar Anita Jakobsen
Praksis 2. trinn 35 dager År 2 / Semester 3
Praksis andre studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Barns utvikling, lek og læring (BULL), Språk, tekst og matematikk (STM) og Kunst, kultur og kreativitet (KKK).
Fokus i praksis 2. studieår:
  • Ledelse av barn og medarbeidere

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.
Les mer om Praksis 2. trinn 35 dager
Studiepoeng: 0
Studiekoordinator:
Inger Marie Øglænd
Praksis 1. trinn 35 dager År 1 / Semester 1
Praksis første studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Barns utvikling, lek og læring (BULL), Samfunn religion, livssyn og etikk (SRLE), Natur, helse og bevegelse (NHB) og Kunst, kultur og kreativitet (KKK).
Fokus i praksis 1. studieår:
  • Ledelse av seg selv og barn

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.
Les mer om Praksis 1. trinn 35 dager
Studiepoeng: 0
Praksiskoordinator:
Bjørg Danielsen Jølbo
Språk, tekst og matematikk År 2 / Semester 4
Kunnskapsområdet Språk, tekst og matematikk (STM), kombinerer teoretisk og praksisnær kunnskap.
Les mer om Språk, tekst og matematikk
Studiepoeng: 20
Emneansvarleg:
Ellen Tveit
Barns utvikling, lek og læring År 2 / Semester 3
Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring (BULL) bygger i hovedsak på faget pedagogikk.
Les mer om Barns utvikling, lek og læring
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Elsa Helen Kaltvedt
Skolepraksis 2. trinn 5 dager År 2 / Semester 4
Praksis i tilknytning til sammenheng barnehage-skole gjennomføres i tilknytning til kunnskapsområdene BULL og STM.
Læringsutbytter er tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene.
Les mer om Skolepraksis 2. trinn 5 dager
Studiepoeng: 0
Studiekoordinator:
Inger Marie Øglænd
Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid År 3 / Semester 5
I kunnskapsområdet LSU, inngår faget pedagogikk.
Les mer om Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Aud Torill Meland
Praksis 3. trinn 15 dager År 3 / Semester 5
Praksis tredje studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttet kunnskapsområdet: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU).
Fokus i praksis 3. studieår:
  • Ledelse av barn og barnehage

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.
Les mer om Praksis 3. trinn 15 dager
Studiepoeng: 0
Studiekoordinator:
Inger Marie Øglænd
Bacheloroppgave År 3 / Semester 5
Bacheloroppgaven skal bidra til at studenten blir bevisst sin profesjonelle identitet som barnehagelærer.
Les mer om Bacheloroppgave
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Ksenia Solheim
Fordypningspraksis 3. trinn 10 dager År 3 / Semester 6
Praksis tredje studieår vår, gjennomføres i sammenheng med valgt fordypning.
Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet den aktuelle fordypningen.
Les mer om Fordypningspraksis 3. trinn 10 dager
Studiepoeng: 0
Studiekoordinator:
Inger Marie Øglænd

Fordypning: Velg mellom fire fordypninger eller utveksling

Kreativ barnehage
Kreativ barnehage fordypning År 3 / Semester 6
Kreativ barnehage er en tverrfaglig fordypning bestående av fagene drama, forming og musikk.
Les mer om Kreativ barnehage fordypning
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Anne Karin Fotland
Organisasjon og ledelse
Organisasjon og ledelse i barnehagen År 3 / Semester 6
Organisasjon og ledelse i barnehagen er en fordypning knyttet til faget pedagogikk.
Les mer om Organisasjon og ledelse i barnehagen
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Karin Hole
Småbarnspedagogikk
Småbarnspedagogikk År 3 / Semester 6
Fordypning i småbarnspedagogikker inndelt i tre tema; 1) dokumentasjon og refleksjon - samspillsobservasjon, 2) det nære samspillet - tilvenning, omsorg, sosialt samspill og utvikling, 3) hverdagslivet - lek, utvikling og samarbeid.
Les mer om Småbarnspedagogikk
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Kjersti Lønning Velde
Aktiv i naturen
Aktiv i naturen fordypning År 3 / Semester 6
Aktiv i naturen er en tverrfaglig fordypning bestående av fagene naturfag, fysisk fostring og norsk.
Les mer om Aktiv i naturen fordypning
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Kristin Grøsvik
Utveksling
Utveksling - 30 SP År 3 / Semester 6

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.