MENY

Grunnskolelærer for trinn 1–7, master

Som lærer for trinn 1-7 møter du elever som ivrer etter å lære og som ser på læreren som litt av en helt. Du blir en viktig person for mange og kan være med på å forme framtiden til elevene.

Master i grunnskolelærerutdanning trinn 1–7 fokuserer på de yngste elevene i grunnskolen hvor begynneropplæringen og den sosiale læringen er spesielt viktig. Som lærer i barneskolen får du et spennende yrke med gode jobbmuligheter. Arbeidet er kreativt og variert og gjennom utdanningen får du bred kompetanse.

Fagene matematikk, norsk og pedagogikk og elevkunnskap (PEL) er obligatoriske. Du kan velge master i norsk, matematikk, kroppsøving, engelsk, samfunnsfag og profesjonsrettet pedagogikk.

I tillegg skal du ha 2-3 valgfag der du kan velge blant masterfagene eller breddefagene naturfag, kunst og håndverk, KRLE, mat og helse, musikk og drama. Les mer om valgmulighetene du har på på dette studiet.

Les mer: Framtidens yrker - spillpedagog

Praksis

Du får praksisopplæring i skolen i fire av fem studieår. Slik får du prøvd ut det du lærer mens du ennå studerer. Du får veiledning og støtte fra praksislærere i grunnskolen og faglærere ved UiS. I løpet av studiet vil du få 110 dager veiledet og vurdert praksis. Av disse er fem praksisdager i barnehage, med det formål å lære om overgangen mellom barnehage og skole.

Grunnskolelærerutdanning ved UiS

Studiet har en stor del obligatorisk undervisning. Hvert semester er det en undervisningsfri studieuke som sammenfaller med grunnskolens høst- og vinterferie.

Ved UiS får du forskningsbasert undervisning. Det betyr at du får en relevant og solid utdanning av lærere som har forsket selv og/eller baserer sin undervisning på oppdatert forskning. For eksempel gjennomføres deler av grunnskolelærerutdanningen i samarbeid med de nasjonale forsknings- og kompetansesentrene Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret, som begge er en del av UiS. Disse sentrene er helt i front på leseforskning og spesialpedagogikk.

Se fullstendig 5-årig programplan for grunnskolelærer trinn 1-7.

Veiledning

Når du er ferdig utdannet, har du fordelen av at UiS er den institusjonen som har lengst erfaring med veiledning av nyutdannende lærere. Denne veiledningen gjør overgangen fra studietid til arbeidsliv lettere. Husk å etterspørre ordninger for veiledning for nyutdannede når du søker jobb som fersk lektor/lærer.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

Elever- grunnskolelærer 1.-7. - lærerutdanning - ved Universitetet i Stavanger UiS

Kilde: CP Publisert 06.05.2020