MENY

Mange valgfag å velge mellom

Som grunnskolelærerstudent kan du velge mellom mange valgfag. Slik får du mulighet til å prege utdanningen din og spisse kunnskapene dine.

Gutt regner på tavle. Grunnskolelærer 1-7, Grunnskolelærer 5-10, Lærer 1-7, Lærer 5-10, Universitetet i Stavanger

Her er de ulike fagene du kan velge i grunnskolelærerutdanningen 1.–7. trinn:

  1. Drama (30 sp)
  2. Engelsk (30 eller 60 sp)
  3. Kroppsøving (30 eller 60 sp)
  4. Kunst og håndverk (30 eller 60 sp)
  5. Matematikk 2 (30 sp, bygger videre på obligatorisk matematikk fra 1. studieår)
  6. Mat og helse (30 sp)
  7. Norsk 2 (30 sp, bygger videre på obligatorisk norsk fra 1. og 2. studieår)
  8. Naturfag (30 eller 60 sp)
  9. Religion, livssyn og etikk 1 (RLE 1, 30 sp)

De fleste fagene kan du lese mer om ved å klikke på en av de blå boksene til venstre.
Noen fag går kun i 4. semester, andre tilbys i 5. og 7., og 8. semester. Detaljer om dette framgår av studieplanen.

I tillegg kan du velge overgang til master i utdanningsvitenskap etter 3. år. Du velger fordypning i et av følgende fag: