MENY

Kroppsøving - GLU 1 - 7

Liker du idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv? Er du opptatt av at barn og unge skal være i aktivitet og få bedre helse? Vil du lære mer om å tilrettelegge for bevegelsesglede og mestring? Da er dette faget for deg!

Studenter på lærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger på skitur.

Fysisk aktivitet har en viktig plass i skolehverdagen, og utdannings- og helsesektoren satser stort på dette feltet. Skolen er den eneste arena som når alle barn og unge og har en nøkkelrolle i å motivere for et fysisk aktivt liv.

Samtidig ligger det store faglige og pedagogiske utfordringer i å tilpasse undervisningen til alle elever, uansett tidligere erfaringer, interesser, kulturell bakgrunn og sosial tilhørighet. Det viser seg at læreres fagkunnskap har stor betydning for elevenes framtidige deltakelse i fysisk aktivitet.

For et stadig økende antall barn er kroppsøvingsundervisningen de to timene organisert fysisk aktivitet de har i uken, derfor er det som foregår i kroppsøvingstimene av stor betydning. Hovedmålet med undervisningstilbudet er å øke kunnskapene som lærerne har bruk for i deres arbeid med kroppsøvingsfaget og elevenes læring og utvikling.

Kroppsøving for 1. - 7. trinn (30 stp - 4. semester) inneholder:

Teoretiske emner er kroppsøvingsdidaktikk og emnet bevegelse, kropp og helse, som inkluderer temaene:-

 • Motorisk utvikling og læring
 • Daglig fysisk aktivitet i skolen
 • Fysisk aktivitet og helse                                                                             

De praktiske emnene er:

 • Uteaktiviteter i nærmiljø m/orientering og kanotur/uteskole
 • Vanntilvenning/svømming/livredning/førstehjelp
 • Bevegelse til musikk, lek i ulike miljø og Team Athletics
 • Skilek og skøyteskole
 • Ballskole og tidsaktuelle aktiviteter
   

Kroppsøving for 1. - 7. trinn (30 stp - 5. semester) inneholder:

Teoretiske emner som inkluderer:

 • Bevegelse, kropp og helse
 • Idrett og samfunn.

Ppraktiske emner:

 • Friluftsliv og uteskole med orientering
 • Ulike ballspill
 • Friidrett
 • Turn
 • Tidsaktuelle aktiviteter (f.eks. yoga)