MENY

Grunnskolelærer for trinn 5–10, master

Er du opptatt av å formidle kunnskap på en best mulig måte? Da bør du søke på en grunnskolelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger.

På dette studiet vil du få målrettet kunnskap og erfaring med aldersgruppen 10 til 16 år.

Master i grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 omfatter to undervisningsfag på 60 studiepoeng, der det ene faget utgjør masterfaget. I tillegg skal du ha pedagogikk og elevkunnskap og et valgfag.

Ved UiS må du velge matematikk eller norsk som en del av utdanningen. Et av disse fagene kan være masterfag, men du kan også velge master i kroppsøving, engelsk, samfunnsfag, og profesjonsrettet pedagogikk. Les mer om valgmulighetene på dette studiet.

I didaktisk digitalt verksted (DDV) finnes det VR, Little Bits, 3D-printere, gamingmaskiner, ebeam, fotoustyr, roboter og smarttavler – for å nevne noe. Kanskje du vil utdanne deg til å bli spillpedagog?

Norsk-linjen 5-10

I tillegg til norsk som linjefag skal du også velge ett fordypningsfag, og du kan velge kroppsøving, engelsk, samfunnsfag, naturfag og kunst og håndverk. I tillegg skal du ha et valgfag: KRLE, musikk, mat og helse, drama eller pedagogikk/spesialpedagogikk (eller et av fordypningsfagene).

Du får prøve deg som lærer allerede første studieår og vil over de fem årene ha 110 dager med praksis hos ulike skoler som vi samarbeider med.

Matematikk-linjen 5-10

På denne linjen skal du ha 60 studiepoeng med matematikk for lærere. Det vil gjøre deg i stand til å undervise med faglig trygghet i matematikk på en reflektert, variert og inspirerende måte som tar hensyn til elevenes ulike behov, interesser og bakgrunn. I tillegg til matematikk skal du velge ett fordypningsfag, og du kan velge mellom kroppsøving, engelsk, samfunnsfag, naturfag og kunst og håndverk. I tillegg skal du ha et valgfag: KRLE, musikk, mat og helse, drama eller pedagogikk/spesialpedagogikk (eller et av fordypningsfagene).

Du får prøve deg som lærer allerede første studieår og får i løpet av studietiden  110 dager med praksis på forskjellige skoler som vi samarbeider med.

Om grunnskolelærerutdanning på UiS

Studiet har mye obligatorisk undervisning. Hvert semester er det en undervisningsfri studieuke som sammenfaller med grunnskolens høst- og vinterferie.

Ved UiS får du forskningsbasert undervisning. Det betyr at du får en relevant og solid utdanning fordi lærerne dine har forsket selv og/eller baserer sin undervisning på oppdatert forskning. For eksempel gjennomføres deler av grunnskolelærerutdanningen i samarbeid med de nasjonale forsknings- og kompetansesentrene Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret, som begge er en del av UiS. Disse sentrene er helt i front på leseforskning og spesialpedagogikk.

Se fullstendig 5-årig programplan for grunnskolelærer trinn 5-10.

Veiledning

Når du er ferdig utdannet, har du fordelen av at UiS er den institusjonen som har lengst erfaring med veiledning av nyutdannede lærere. Denne veiledningen gjør overgangen fra studietid til arbeidsliv lettere. Husk å etterspørre ordning om veiledning for nyutdannede når du skal søke jobb som fersk lektor/lærer.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

 

 

Lærer og elev i samtale. Bildet illustrerer grunnskolelærerutdanning 5-10. trinn ved Universitetet i Stavanger.

Kilde: CP Publisert 02.12.2019