MENY

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn


Utvekslingssemester

Ett semesters utveksling: 5., 7. eller 8. semester
To semesters utveksling: 7. og 8. semester

Anbefalte læresteder

Her finner du en liste over anbefalte læresteder for utveksling gjennom GLU

Opplegg for utvekslingen

Ta skolerelevante emner under utenlandsoppholdet
Alle studenter på GLU 5-10 kan ta ett semester med såkalte skolerelevante emner. Dette kan innpasses i 7. eller 8. semester. Det vil si at emner som tilbys i en lærerskolesetting kan inngå  - her er det mange muligheter.

Skolerelevante emner kan også kombineres med undervisningsemner (som du har tatt tidligere eller har planer om å ta), men emnene må være på tilstrekkelig høyt nivå og ikke overlappe med andre emner du tar på GLU. 

Ta undervisningsemner under utenlandsoppholdet
Alle studenter på GLU 5-10 må fullføre to undervisningsfag på 60 studiepoeng innenfor de 3 første årene av studiet. Det vil si at hvis du velger å reise ut i 5. semester, må du finne undervisningsemner som bygger videre på det undervisningsfaget du har startet på i 4. semester.

Dersom du vil reise ut i 7. eller 8. semester, kan man enten bygge på et undervisningsfag man allerede har tatt (deler av) eller ta et helt nytt fag. Husk at emnene bør være et undervisningsfag i den norske skolen. NB: For å ha undervisningskompetanse i norsk, engelsk og matematikk i ungdomsskolen, må man ha 60 studiepoeng i det enkelte fag.

Reise på utveksling et helt år
Dersom man reiser ut et helt år, kan man enten ta 60 studiepoeng undervisningsemner, eller en kombinasjon av minimum 30 studiepoeng undervisningsemner og maksimum 30 studiepoeng skolerelevante emner. Dette betyr at du for eksempel kan ta 45 studiepoeng naturfag som undervisningsfag og 15 studiepoeng skolerelevante emner.

Praksis under utvekslingsopphold

Det varierer fra lærested til lærested vi har utvekslingsavtale med hvorvidt de tilbyr praksis og i hvilket omfang. Hvis man ønsker å ta praksis som en del av utvekslingsoppholdet, må man finne et faglig opplegg som har minimum 10 dager med skolepraksis per semester. Det stilles ikke krav til hvordan de 10 dagene er fordelt i løpet av oppholdet.

Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, kan praksis tas etter hjemkomst. Dette er en spesialordning kun for studenter som reiser på utveksling.

Anbefalte læresteder

Anbefalinger for GLU