MENY

Drama

Ønsker du å bli en klar og tydelig klasseleder, utvikle din formidlingsevne og utforske kreative undervisningsmetoder? Er du opptatt av at barn og ungdom i skolen skal få en inkluderende, variert og lærerik skolehverdag? Kan du tenke deg å bli en lærer som jobber tverrfaglig, og får frem læringspotensialet i hver enkelt elev?

Studenter på lærerutdanningen som har drama som valgfag.

Da er drama noe for deg!

I drama fokuserer vi på læring gjennom kommunikasjon, formidling, samspill og inkludering. Ved å gi deg innsikt i barn og unges egne måter å skape uttrykk på, ønsker vi å gi deg grunnlag for å kunne tilrettelegge og lede drama-/teaterarbeid i skole, kulturskole og andre fritidstilbud.

 Vi gir deg mulighet til å utforske din evne til kommunikasjon og samspill, og ønsker at du skal utvikle en reflektert holdning til læring, formidling og kreative prosesser. Samtidig får du mulighet til å utvikle egen spillkompetanse, fantasi og skapende evne.

Drama og kunstfaglig kommunikasjon er knyttet til følgende hovedområder:

  • Pedagogikk
  • Kommunikasjon
  • Teaterhistorie
  • Teaterproduksjon

Drama er et nyttig og verdifullt skolerelevant fag for alle som ønsker å bli grunnskolelærer!