MENY

Valgmuligheter på M-GLU 5-10

 

 • Valgmuligheter på MGLU 5-10 med matematikk

  I denne utdanningen er følgende obligatorisk for alle studenter:

  - 60 sp pedagogikk og elevkunnskap

  - 60 sp matematikk


  Ved UiS har du deretter følgende masterløp å velge mellom:
   

 • Matematikk

  - 60 sp engelsk, kroppsøving, kunst og håndverk, samfunnsfag eller naturfag

  - 30 sp kunst og håndverk, samfunnsfag, naturfag, mat og helse, drama, ped/spesped, musikk eller  KRLE

  - 45 sp masterfag og 45 sp masteroppgave
   

 • Engelsk

        - 60 sp engelsk

        - 30 sp kunst og håndverk, samfunnsfag, naturfag, mat og helse, drama, ped/spesped, musikk eller KRLE

        - 45 sp masterfag og 45 sp masteroppgave

 

 • Kroppsøving

       - 60 sp kroppsøving

       - 30 sp kunst og håndverk, samfunnsfag, naturfag, mat og helse, drama, ped/spesped, musikk eller KRLE

       - 45 sp masterfag og 45 sp masteroppgave
 

 • Samfunnsfag

      - 60 sp samfunnsfag

      - 30 sp kunst og håndverk, samfunnsfag, naturfag, mat og helse, drama, ped/spesped, musikk eller KRLE

      - 45 sp masterfag og 45 sp masteroppgave

 

 • Profesjonsrettet pedagogikk

      - 30 sp profesjonsrettet pedagogikk

      - 60 sp engelsk, kroppsøving, samfunnsfag, kunst og håndverk eller naturfag

      - 30 sp fordypning i matematikk

      - 15 sp masterfag profesjonsrettet pedagogikk

     -  45 sp masteroppgave profesjonsrettet pedagogikk
 

 • Valgmuligheter på M-GLU 5-10 med norsk        

          I denne utdanningen er følgende obligatorisk for alle studenter:

         - 60 sp pedagogikk og elevkunnskap

         - 60 sp norsk

         Ved UiS har du deretter følgende masterløp å velge mellom:

 

 • Norsk

      - 60 sp engelsk, kroppsøving, kunst og håndverk, samfunnsfag eller naturfag

      - 30 sp kunst og håndverk, samfunnsfag, naturfag, mat og helse, drama, ped/spesped, musikk eller KRLE

      - 45 sp masterfag og 45 sp masteroppgave
 

 • Engelsk

     - 60 sp engelsk

     - 30 sp kunst og håndverk, samfunnsfag, naturfag, mat og helse, drama, ped/spesped, musikk eller KRLE

     - 45 sp masterfag og 45 sp masteroppgave
 

 • Kroppsøving

     -  60 sp kroppsøving

     - 30 sp kunst og håndverk, samfunnsfag, naturfag, mat og helse, drama, ped/spesped, musikk eller KRLE

    -  45 sp masterfag og 45 sp masteroppgave
 

 • Samfunnsfag

    - 60 sp samfunnsfag

   - 30 sp kunst og håndverk, samfunnsfag, naturfag, mat og helse, drama, ped/spesped, musikk eller KRLE

   - 45 sp masterfag og 45 sp masteroppgave
 

 • Master i profesjonsrettet pedagogikk

   - 30 sp profesjonsrettet pedagogikk

   - 60 sp engelsk, kroppsøving, samfunnsfag, kunst og håndverk eller naturfag

   - 30 sp fordypning i norsk

   - 15 sp masterfag profesjonsrettet pedagogikk

   - 45 sp masteroppgave profesjonsrettet pedagogikk