MENY

Lektorutdanning for trinn 8–13 - opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse. Du må ha et snitt på 3 eller bedre i studiekompetansefaget i norsk og 4 i studiekompetansefaget i matematikk og minimum 35 skolepoeng. Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer (S1, S2, R1 eller R2).
Dersom du skal skal søke Lektor i realfag er det i tillegg til generell studiekompentanse krav om:
R1 (S1 + S2) og R2 (eller matematikk på forkurs for ingeniører eller realfagskurs) i tillegg er det krav om en realfaglig fordypning enten: FYS1+2, KJE1+2, BIO 1+2, IN FO1+2, GEO 1+2 eller TE K1+2.
Søknad: via Samordna opptak.
Søknadsfrist: 15. april.

Sist oppdatert: 15.08.2020