MENY

Lektorutdanning for trinn 8–13 i realfag - opptakskrav

Generell studiekompetanse, minst 35 skolepoeng og gjennomsnitt på minimum karakteren 3 i norsk. Du må ha matematikk R1 eller (S1+S2) i tillegg til krav om realfaglig fordypning: enten (R1+R2) eller (FYS1+2) eller (KJE1+2) eller (BIO1+2) eller (INFO1+2) eller (GEO1+2) eller (TEK1+2). Søkere med generell studiekompetanse og matematikk og fysikk på forkurs for ingeniør er også kvalifisert.

Høsten 2013 trådte Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13 i kraft. Der heter det at praksisopplæringen skal fordeles over minst fire av fem studieår. Det er derfor ikke mulig å forkorte studietiden i Lektorprogrammet med mer enn ett studieår ved godkjenning av tidligere/ekstern utdanning. Søkere som blir tatt opp på lektorutdanningen kan dermed bare søke om innpass for inntil 60 studiepoeng.

Det er krav om politiattest og plikt til tuberkuloseundersøkelse. Politiattest kan du søke om når du eventuelt har fått melding om opptak.

Les mer om kommende endringer for dette studiet på Samordna Opptak sin nettside.

Skikkethet
Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter foregår gjennom hele studiet og skal inn i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. Mer om skikkethetsvurdering kan du lese her

Tuberkulose
Dersom du skal studere helsefag, sosialfag eller pedagogisk utdanning, har du lovpålagt plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. Alternativt må du vise gyldig tuberkulinattest. Kravet til testing gjelder bare dersom du kommer fra eller har oppholdt deg minst 3 måneder i et land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan. Kravet til testing gjelder også dersom du på andre måter kan ha vært utsatt for smitte.

Søknad: Via Samordna opptak Url: www.samordnaopptak.no

Søknadsfrist: 15. april

Søkerkode: 217 843Kilde: CP

Publisert 06.12.2018