Lektorutdanning for trinn 8–13 i realfag

Velg fag 1

Lektorprogram med spesialisering i humanistiske fag
Engelsk fag 1
Engelsk fag 1 - obligatoriske emner
Examen paedagogicum År 1 / Semester 1
Emnet er en forberedende del til Lektorutdanningen for trinn 8-13 og har et filosofisk og pedagogisk innhold.
Les mer om Examen paedagogicum
Studiepoeng:
Faglærer:
Ulrich Dettweiler
Examen philosophicum År 1 / Semester 1
Emnet er en forberedende del til Lektorutdanningen for trinn 8-13 og har et filosofisk innhold.
Les mer om Examen philosophicum
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Fartein Valen-Sendstad
Innføring i engelsk språk År 1 / Semester 1
Emnet gir studentene en innføring i teoretisk engelsk grammatikk, språklære og sentral terminologi for å beskrive setningselementer, setningstyper, leddsetninger, adverbialer og det engelske verbsystemet.
Les mer om Innføring i engelsk språk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Nancy Marie Wood
Amerikansk litteratur og kultur År 1 / Semester 2
The concept of "America" has been explored by authors from the United States and around the world. This course offers students the opportunity to investigate literary expressions about the American expericence in texts from a range of genres (for example, poetry, drama, short story, novel, essay, and film) from the early colonial period to the contemporary era. Emphasis will be placed on analyzing texts in their literary, social, historical and cultural contexts.
Les mer om Amerikansk litteratur og kultur
Studiepoeng:
Course coordinator:
Eric Dean Rasmussen
Engelsk fonetikk og fonologi År 1 / Semester 2
Emnet gir en bred innføring i engelsk fonetikk og fonologi, og ulike varianter av engelsk uttale. Det gir kunnskap om lydsystemene til to engelske uttalevarianter (Received Pronunciation og General American), med fokus på intonasjon så vel som konsonanter og vokaler. I tillegg gir kurset en oversikt over temaer som uttalevariasjon, lydendring og internasjonale varianter av engelsk. Kurset gir en innføring i grunnleggende begreper og terminologi innen fonetikk og fonologi, kombinert med praktiske øvelser.
Les mer om Engelsk fonetikk og fonologi
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Oliver Martin Traxel
Observasjonspraksis År 1 / Semester 2
Dette emnet skal gi studentene en første tilknytning til læreryrket gjennom observasjon av undervisningen til erfarne lærere.
Les mer om Observasjonspraksis
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Følgepraksis År 2 / Semester 3

I dette emnet skal studentene gjøre seg skoleerfaringer gjennom observasjon og deltakelse i en lærers arbeidsdag på ungdomstrinnet og videregående skole.

Emnet består av en praksisperiode på 10 dager i høstsemesteret i andre studieår.

Les mer om Følgepraksis
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Følgepraksis del 2 År 2 / Semester 4

I dette emnet skal studentene gjøre seg skoleerfaringer gjennom observasjon og deltakelse i en lærers arbeidsdag på ungdomstrinnet og/eller videregående skole. Studentene skal observere undervisningen og få kunnskap om for eksempel undervisningsmetoder, elevoppgaver, læremidler, læringsmål og vurdering. De skal sammen planlegge og gjennomføre like mange undervisningsøkter som det er medlemmer i gruppen. Studentene i gruppen gjennomfører minst én undervisningstime hver.

Emnet består av en praksisperiode på 10 dager i vårsemesteret i andre studieår.

Les mer om Følgepraksis del 2
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Skolens og lærerens verdier og oppgaver År 3 / Semester 5
Emnet legger vekt på å bevisstgjøre studentene på lærerens og skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere.
Les mer om Skolens og lærerens verdier og oppgaver
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kirsten Johnsen
Engelsk fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.
Les mer om Engelsk fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Torill Irene Hestetræet
Praksis 6 uker del 1 År 3 / Semester 5
I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under utøvelse og veiledning av en erfaren lærer.
Les mer om Praksis 6 uker del 1
Studiepoeng:
Veileder:
Endre Vollsund
Introduksjon til engelskspråklig litteratur for lektorstudenter År 3 / Semester 6
English is a global literary language, and English literature is produced all across the world. Literature and culture are important components in the English subject in Norwegian lower and upper secondary schools, and this subject provides the students with an introduction to central literary and cultural texts from England and former British colonies across the globe.
Les mer om Introduksjon til engelskspråklig litteratur for lektorstudenter
Studiepoeng:
Course teacher:
Allen Clarence Jones
Fordypning i engelsk med bacheloroppgave År 3 / Semester 6
The student will write a thesis in one of two sub-disciplines of English: (applied) linguistics or literature. The students may choose between two research fields/themes: Sociolinguistics or Literature. At the beginning of the semester, the students will follow an intensive course that introduces the research area and provides a theoretical and methodological basis for their work on the thesis.
Les mer om Fordypning i engelsk med bacheloroppgave
Studiepoeng:
Course coordinator:
Delia Schipor
Engelsk fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.
Les mer om Engelsk fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Faglærer:
Grete Norveig Aalgaard Clarke
Praksis 6 uker del 2 År 4 / Semester 8
I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under veiledning av en erfaren lærer.
Les mer om Praksis 6 uker del 2
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Læring og pedagogisk virksomhet År 4 / Semester 8
Emnet skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, yrkesfaget og praksis i utdanningen med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv ut fra et pedagogisk ståsted.
Les mer om Læring og pedagogisk virksomhet
Studiepoeng:
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Avsluttende praksis År 5 / Semester 9
I dette emnet skal studentene få videreutvikle sine praksiskunnskaper i formidling og tilrettelegging av læring på trinn 8-13 i grunnopplæringen. Andre læringsrelaterte samfunnsarenaer kan også være aktuelle.
Les mer om Avsluttende praksis
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Valg av fag 2
Nordisk fag 2
Tekst i kontekst År 2 / Semester 3
Alle tekster er preget av den tiden de er skrevet eller produsert i. Med tekst forstås både skjønnlitteratur, sakprosa og medietekster av forskjellige sjangre (f.eks. kronikker, filmer, tv-programmer). Dette gjelder så vel tematisk som formelt.
Les mer om Tekst i kontekst
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ingrid Nielsen
Språkstruktur og språkvariasjon År 2 / Semester 3
Emnet gir en innføring i fonologi, morfologi og syntaks og beskriver språkvariasjon i norsk, både i skrift og tale. Videre gir emnet en innføring i kontrastiv grammatikk.
Les mer om Språkstruktur og språkvariasjon
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jan Kristian Hognestad
Nordisk språk og språkhistorie År 2 / Semester 4
Emnet gjev innføring i nordisk (særleg norsk) språkhistorie, både den indre og den ytre, med særleg vekt på tida etter 1800 og framveksten av dei to offisielle norske skriftmåla, nynorsk og bokmål.
Les mer om Nordisk språk og språkhistorie
Studiepoeng:
Emneansvarleg:
Inge Særheim
Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse År 2 / Semester 4
Vi lever i ei tekstuell verd! Talet på tekstar og sjangrar har eksplodert i tråd med den moderne medieutviklinga. Sjangermangfaldet er stort, og for å kunne orientere seg i eit samansett samfunn er gode analyse- og sjangerkunnskapar avgjerande. I dette kurset set vi fokus på tekstar av ulike sjangrar og korleis ein skal analysere dei.
Les mer om Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse
Studiepoeng:
Emneansvarleg:
Finn Tveito
Norsk fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Emnet skal gi studentane eit grunnlag for å kunne vere lærarar i norskfaget på trinn 8-13 i skulen. Dette grunnlaget blir skapt både gjennom teoretisk refleksjon og utprøving i praksis.
Les mer om Norsk fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Faglærar:
Jan Kristian Hognestad
Norsk fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Emnet skal gi studentane eit grunnlag for å kunne vere lærarar i norskfaget på trinn 8-13 i skulen. Dette grunnlaget blir skapt både gjennom teoretisk refleksjon og utprøving i praksis.
Les mer om Norsk fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Historie fag 2
Europeisk historie fra antikken til nytid År 2 / Semester 3
Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over europeisk historie fra ca. 500 f.v.t. til 1800 e.v.t. Emnet behandler politisk, sosial, kulturell og økonomisk historie i Europa.
Les mer om Europeisk historie fra antikken til nytid
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Dolly Jørgensen
Byens historie År 2 / Semester 3
Emnet skal gi innsikt i urbaniseringsprosesser i historisk perspektiv.
Les mer om Byens historie
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olav Tysdal
Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk År 2 / Semester 4
Hva er historie? Hvordan forsker en historiker? Hvordan påvirker historikerens perspektiver vår forståelse av fortiden? Har historie sin egen historie? Emnet gir en innføring i ulike historietradisjoner og i måter historien kan framstilles på. Videre drøftes metoder for å produsere historisk kunnskap, og historikerens arbeid med forskjellige typer av kilder blir diskutert. Studiet skal dessuten gi en innføring i historiefagets egen historie.
Les mer om Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Finn Arne Jørgensen
Moderne historie År 2 / Semester 4
Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over moderne globalhistorie fra ca. 1814 til vår egen tid. Emnet behandler politisk, sosial, kulturell og materiell historie. Det vil bli gitt en forholdsvis bred gjennomgang av norsk historie.
Les mer om Moderne historie
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ole Jone Eide
Samfunnsfag fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Emnet skal gi studentene et grunnlag for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag i ungdomsskolen og den videregående skolen (8.-13. trinn).
Les mer om Samfunnsfag fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Praksiskoordinator:
Thomas Wiborg Gabrielsen
Samfunnsfag fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Emnet skal kvalifisere studentene for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag i ungdomsskolen og den videregående skolen.
Les mer om Samfunnsfag fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Religion fag 2
Religionsvitenskap, jødedom og islam År 2 / Semester 3

Religioner spiller viktige roller i mange samfunn i dagens verden, og religionsvitenskapen gir nøkler til å studere og forstå disse rollene. Faget religionsvitenskap er i seg selv tverrfaglig og inkluderer ulike tilnærminger til religion. Vekten legges i dette emnet på kulturvitenskapelig tilnærming ettersom religion betraktes som et kulturfenomen.

Jødedommen og islam er historisk beslektet med hverandre, og disse religionene har satt sitt preg på samfunn og kultur i fortid og nåtid. Islam er mest vektlagt på grunn av denne religionens aktualitet og relevans i samfunn og skole.

Les mer om Religionsvitenskap, jødedom og islam
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Fartein Valen-Sendstad
Bibelen og kristendommens historie År 2 / Semester 3
Dette emnet gir innføring i Bibelen på basis av historievitenskap, bibelvitenskap og teologi. Det gir kunnskap om Bibelen som en historisk, hellig og aktuell bok. Emnet gir også innføring i kristendommens historie og dens betydning for kultur og samfunn i fortid og nåtid, nasjonalt og globalt.
Les mer om Bibelen og kristendommens historie
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jarle Stormark
Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet År 2 / Semester 4

Emnet gir en innføring i hinduismen og buddhismen. Både religionenes historie og deres nåtidige, globale utforming blir belyst.

Emnet gir også en innføring i utviklingstrekk i samtidsreligiøsitet, deriblant dens forhold til institusjonalisert religion, media og marked.

Les mer om Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Torunn Birkeland
Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjoner År 2 / Semester 4
Emnet skal gi innsikt i prinsipiell og konkret etikk. Dette inkluderer etiske modeller og drøftinger av etiske spørsmål. Emnet skal gi innsikt i sekulære livssyn i dag. Emnet gir også innsikt i kristen tro og trostradisjoner i møte med ulike religiøse og livssynsmessige alternativer i vår tid.
Les mer om Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjoner
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Fartein Valen-Sendstad
Religion fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
I dette emnet skal studentene utvikle undervisningskompetanse i religion, livssyn og etikk på trinn 8-13 i skolen.
Les mer om Religion fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Religion fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
I dette emnet skal studentene utvikle undervisningskompetanse i religion, livssyn og etikk på ungdomstrinnet og i videregående skole.
Les mer om Religion fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Matematikk fag 2
Matematiske metoder 1 År 2 / Semester 3
Komplekse tall. Innføring i grunnleggende emner i reell analyse: grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.
Les mer om Matematiske metoder 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Sigbjørn Hervik
Diskret matematikk År 2 / Semester 3
Kurset gir en grunnleggende innføring i sentrale områder i matematikk, med vekt på kombinatorikk, mengdelære, induksjon, funksjoner, kongruensregning, rekursjonsligninger og grupper.
Les mer om Diskret matematikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Martin Gunnar Gulbrandsen
Lineær algebra År 2 / Semester 3
Kurset gir en innføring i lineære likninger, matriser, determinanter, vektorrom, lineære transformasjoner, egenverdier, diagonaliseringsproblem.
Les mer om Lineær algebra
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Michal Jakub Kapustka
Sannsynlighetsregning og statistikk 1 År 2 / Semester 4
Kurset gir en innføring i beskrivende statistikk, grunnleggende sannsynlighetsregning og en introduksjon til sentrale diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. Videre gir kurset en innføring i hypotesetesting, konfidensintervall og grunnleggende metoder for statistisk analyse av data.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jan Terje Kvaløy
Reell og kompleks kalkulus År 2 / Semester 4
Introduksjon i teorien for funksjoner av en kompleks og flere reelle variable, inkludert konvergens/divergens av rekker, både reelle og komplekse.
Les mer om Reell og kompleks kalkulus
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Anders Tranberg
Matematikkens historie År 2 / Semester 4
Utviklingen til en del sentrale begreper i moderne matematikk: Tall og tallsystemer (naturlige tall, rasjonale tall, reelle tall, kardinaltall) fra Babylon til Europa, uendelighetsbegrepet fra Zenon til Cantor, integrasjon og derivasjon (grensebegrepet fra Fermat til Weierstrass, Newtons fluksjoner, det infinitesimale fra Leibniz til Robinson), uendelige rekker. Klassisk algebra, med løsning av tredje og fjerdegrads likninger
Les mer om Matematikkens historie
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
A. Ulanovskii
Matematikk fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen matematikkfaget med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.
Les mer om Matematikk fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Jarle Sæbø
Matematikk fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen matematikkfaget med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.
Les mer om Matematikk fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Jarle Sæbø
Naturfag fag 2
Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi År 2 / Semester 4
Anatomisk terminologi. Betydningen av et stabilt indre miljø, homeostase, for celler, vev, organer og kroppens funksjoner. Celler og vev. Nervesystemet. Sansene, temperaturregulering. Endokrinologi. Skjelettet, ledd og muskulatur. Hjertet, sirkulasjonssystemene, blodet og immunitet. Luftveiene og respirasjonssystemet. Fordøyelse og ernæring. Nyrene og urinveiene. Reproduksjon.
Les mer om Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kleng Brekkå
Fysikk År 2 / Semester 3
Klassisk (Newton'sk) mekanikk og bruken herav til å beskrive typiske mekaniske systemer.
Les mer om Fysikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Anders Tranberg
Miljøkjemi og HMS År 2 / Semester 3
Faget er en grunnleggende kurs i både kjemi (navnsetting, syre/baser, likevekter, løsninger, elektrokjemi, organisk kjemi) og miljølære (renere produksjon, luft og vann forurensing og rensing, avfallshåndtering, ikke-fornybar og fornybare energikilder og energiøkonomisering).
Les mer om Miljøkjemi og HMS
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Malcolm Andrew Kelland
Fysikklaboratorium År 2 / Semester 4
Kurset skal gi en praktisk og teoretisk innføring i eksperimentelle målemetoder.
Les mer om Fysikklaboratorium
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olena Zavorotynska
Generell kjemi År 2 / Semester 4
Emnet skal gi dypere forståelse for generell kjemi, særlig noen grunnleggende emner som støkiometri, syrer og baser, termokjemi, elektrokjemi, reaksjonshastighet og innføring i kjemisk termodynamikk, (spontanitet).
Les mer om Generell kjemi
Studiepoeng:
Faglærer:
Emil Lindback
Cellebiologi År 2 / Semester 3

Undervisningen i cellebiologi vil behandle det molekylære grunnlaget for cellens struktur og organisering. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap og forståelse for cellebiologi. Viktige tema i cellebiologi er:

- Struktur og funksjon til biomolekyler

- Cellers oppbygning med hovedvekt på eukaryote celler

- Funksjonen til ulike cellestrukturer

- Struktur og funksjon til biologiske membraner

- Metabolisme og fotosyntese

- Hvordan celler kommuniserer

- Kontroll av celledeling, cellesyklus og celledød

- Transkripsjon og proteinsyntese (translasjon)

Les mer om Cellebiologi
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Hanne Røland Hagland
Naturfag fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag for trinn 8-13.
Les mer om Naturfag fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Frode Skarstein
Naturfag fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag for trinn 8-13.
Les mer om Naturfag fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Frode Skarstein
Samfunnsfag fag 2
Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver År 2 / Semester 3
Det finnes mange måter å forstå samfunnslivet på. Ulike teorier fremmer ulike forståelser. Gjennom tidene har sosiologien forkastet noen gamle og utviklet mange nye teorier. I emnet Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver vil studentene bli kjent med ulike teorier i samfunnet. Sosiologiens klassikere stilte spørsmål som: Hva skiller moderne fra førmoderne samfunn? Hva er individets plass i moderne samfunn? Hva vedlikeholder og hva skaper endring i moderne samfunn? Hvilke sosiale konflikter er fremtredende? Hvilke utfordringer står moderne samfunn overfor? Emnet gir en innføring i sosiologisk tenkning omkring disse spørsmålene.
Les mer om Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Turid Rødne
Offentlig politikk og administrasjon År 2 / Semester 3
Emnet presenterer grunnbegreper i studiet av offentlig politikk og administrasjon og gir en innføring i oppbygningen av sentrale politiske og administrative institusjoner og deres virkemåte. Det legges særlig vekt på forvaltningens rolle i det politiske system, herunder samspillet mellom politiske og administrative institusjoner og forholdet mellom stat og kommuner. Emnet gir videre en innføring i sentrale endringsparadigmer som har påvirket / påvirker styringssystemet.
Les mer om Offentlig politikk og administrasjon
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ann-Karin Tennås Holmen
Politisk teori År 2 / Semester 3
Kurset presenterer og belyser sentrale temaer og debatter i politisk teori. Er den moderne stat en ønskelig institusjon? Hva kjennetegner en rettferdig stat? Hvordan bør grunnleggende politiske, rettslige og økonomiske samfunnsinstitusjoner utformes, og hvordan bør de fordele goder og byrder - dvs. rettigheter, plikter, muligheter og ressurser? Hvilke krav bør stilles til rettmessig utøvelse av statlig tvangsmakt? I hvilken grad har flertallet en rett til å styre over mindretallet i et demokrati? Hva bør utgjøre toleransens grenser? I politisk filosofi finner man ulike konkurrerende svar på disse spørsmålene, som vil presenteres og diskuteres under kurset.
Les mer om Politisk teori
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kristian Skagen Ekeli
Kjønn, kultur og samfunn År 2 / Semester 4

Hva er kjønnsforskning? På hvilke måter kan du studere kjønn og likestilling? Dette emnet gir en innføring i sentrale teorier og begreper for kjønnsforskningsfeltet. Emnet gir en oversikt over ulike teoretiske innfallsvinkler og diskuterer anvendelser og metoder.

Noen sentrale tema:

Kjønn og (u)likestilling

Kunnskapsproduksjon og makt

Identitet, kropp og seksualitet

Les mer om Kjønn, kultur og samfunn
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ingvil Førland Hellstrand
Samfunnsstruktur i endring År 2 / Semester 4
Hvorfor er folk mer syke og dør tidligere i områder hvor det er stor forskjell mellom fattig og rik? Hva er en passelig mengde kriminalitet? Hvorfor er moderat ulikhet i inntektsfordeling en fordel for alle? Slike spørsmål om samfunnsmessige sammenhenger er tema i dette emnet. Sosiologi har blitt kalt faget om "mennesket i samfunnet og samfunnet i mennesket". I dette emnet viser vi hvordan viktige områder som velferdsstat, arbeid, familie, helse, etnisitet og fattigdom og kriminalitet kan forstås i en større samfunnsmessig sammenheng.
Les mer om Samfunnsstruktur i endring
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Turid Rødne
Makt og politikk År 2 / Semester 4
Emnet gir en innføring i maktforhold, politiske institusjoner og prosesser. Det tar for seg ulike definisjoner av makt og politikk, grunnlaget for politiske valg, sentrale utviklingstrekk i det norske styringssystemet og påvirkning av politiske beslutninger. Det legges mest vekt på de rikspolitiske institusjonene og prosessene.
Les mer om Makt og politikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Hilmar Rommetvedt
Samfunnsfag fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Emnet skal gi studentene et grunnlag for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag i ungdomsskolen og den videregående skolen (8.-13. trinn).
Les mer om Samfunnsfag fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Praksiskoordinator:
Thomas Wiborg Gabrielsen
Samfunnsfag fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Emnet skal kvalifisere studentene for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag i ungdomsskolen og den videregående skolen.
Les mer om Samfunnsfag fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Idrett fag 2
Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige emner År 2 / Semester 3
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Atle Mjåtveit
Lek - Idrett - Dans År 2 / Semester 3
Studiepoeng:
Faglærer:
Ingrid Møllerop
Friluftsliv, ski og skøyter År 2 / Semester 3
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Geirulf Tronerud
Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi År 2 / Semester 3

Emnet inneholder:

Fysiologi tilsvarende 5 studiepoeng

Bevegelseslære med anatomi tilsvarende 5 studiepoeng

Les mer om Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Gerd Lise Midtgaard Nilsen Nordbotten
Treningslære 1 År 2 / Semester 3
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Leif Inge Tjelta
Kroppsøving fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Emnet gir studentene undervisningskompetanse innen kroppsøving/idrettsfag med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.
Les mer om Kroppsøving fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Atle Mjåtveit
Kroppsøving fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Emnet gir studentene undervisningskompetanse innen kroppsøving/idrettsfag med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.
Les mer om Kroppsøving fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Opptak til emner på masternivå -engelsk
Obligatoriske emner -masternivå (engelsk)
Authors, Readers and Texts År 4 / Semester 7
This course, ART focuses on the relationship between authors, readers and texts, with an emphasis on the relation between a text's form, content, and function; theories of textual interpretation; and practicing modes of critical reading.
Les mer om Authors, Readers and Texts
Studiepoeng:
Course coordinator:
Eric Dean Rasmussen
First and Second Language Literacy Development År 4 / Semester 7
The course provides an overview of the fields of first and second language literacy development, considering similarities and differences in the two. It covers theories, paradigm shifts, processes, practices and characteristics related to each. It addresses linguistic, psycholinguistic, sociolinguistic and educational perspectives linked to the development of literacy in a first and second language.
Les mer om First and Second Language Literacy Development
Studiepoeng:
Course coordinator:
Ion Patrick Francis Drew
Reading and teaching historical texts: contexts and conventions År 5 / Semester 9
This module is concerned with the importance of contexts and conventions for the reading, understanding and teaching of historical texts. Older texts may not be immediately legible for modern readers due to cultural and linguistic changes that occur with time. Secondary-school pupils are expected to read and learn about central English works from earlier periods; this course is designed to provide teachers with the competence to guide them.
Les mer om Reading and teaching historical texts: contexts and conventions
Studiepoeng:
Course coordinator:
Merja Riitta Stenroos
Masteroppgave med muntlig eksamen År 5 / Semester 9
The master's dissertation is a piece of work that is based on individual research and is presented in a form that accords with academic conventions in relation to referencing, style, register, and so forth. It discusses a topic that has been approved by a supervisor and is written under supervision. In addition to regular meetings with their supervisor, the students attend regular seminars.
Les mer om Masteroppgave med muntlig eksamen
Studiepoeng:
Course teacher:
Merja Riitta Stenroos
Nordisk fag 1
Nordisk fag 1 - obligatoriske emner
Examen paedagogicum År 1 / Semester 1
Emnet er en forberedende del til Lektorutdanningen for trinn 8-13 og har et filosofisk og pedagogisk innhold.
Les mer om Examen paedagogicum
Studiepoeng:
Faglærer:
Ulrich Dettweiler
Examen philosophicum År 1 / Semester 1
Emnet er en forberedende del til Lektorutdanningen for trinn 8-13 og har et filosofisk innhold.
Les mer om Examen philosophicum
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Fartein Valen-Sendstad
Observasjonspraksis År 1 / Semester 1
Dette emnet skal gi studentene en første tilknytning til læreryrket gjennom observasjon av undervisningen til erfarne lærere.
Les mer om Observasjonspraksis
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Språkstruktur og språkvariasjon År 1 / Semester 1
Emnet gir en innføring i fonologi, morfologi og syntaks og beskriver språkvariasjon i norsk, både i skrift og tale. Videre gir emnet en innføring i kontrastiv grammatikk.
Les mer om Språkstruktur og språkvariasjon
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jan Kristian Hognestad
Nordisk språk og språkhistorie År 1 / Semester 2
Emnet gjev innføring i nordisk (særleg norsk) språkhistorie, både den indre og den ytre, med særleg vekt på tida etter 1800 og framveksten av dei to offisielle norske skriftmåla, nynorsk og bokmål.
Les mer om Nordisk språk og språkhistorie
Studiepoeng:
Emneansvarleg:
Inge Særheim
Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse År 1 / Semester 2
Vi lever i ei tekstuell verd! Talet på tekstar og sjangrar har eksplodert i tråd med den moderne medieutviklinga. Sjangermangfaldet er stort, og for å kunne orientere seg i eit samansett samfunn er gode analyse- og sjangerkunnskapar avgjerande. I dette kurset set vi fokus på tekstar av ulike sjangrar og korleis ein skal analysere dei.
Les mer om Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse
Studiepoeng:
Emneansvarleg:
Finn Tveito
Følgepraksis År 2 / Semester 3

I dette emnet skal studentene gjøre seg skoleerfaringer gjennom observasjon og deltakelse i en lærers arbeidsdag på ungdomstrinnet og videregående skole.

Emnet består av en praksisperiode på 10 dager i høstsemesteret i andre studieår.

Les mer om Følgepraksis
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Følgepraksis del 2 År 2 / Semester 4

I dette emnet skal studentene gjøre seg skoleerfaringer gjennom observasjon og deltakelse i en lærers arbeidsdag på ungdomstrinnet og/eller videregående skole. Studentene skal observere undervisningen og få kunnskap om for eksempel undervisningsmetoder, elevoppgaver, læremidler, læringsmål og vurdering. De skal sammen planlegge og gjennomføre like mange undervisningsøkter som det er medlemmer i gruppen. Studentene i gruppen gjennomfører minst én undervisningstime hver.

Emnet består av en praksisperiode på 10 dager i vårsemesteret i andre studieår.

Les mer om Følgepraksis del 2
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Skolens og lærerens verdier og oppgaver År 3 / Semester 5
Emnet legger vekt på å bevisstgjøre studentene på lærerens og skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere.
Les mer om Skolens og lærerens verdier og oppgaver
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kirsten Johnsen
Norsk fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Emnet skal gi studentane eit grunnlag for å kunne vere lærarar i norskfaget på trinn 8-13 i skulen. Dette grunnlaget blir skapt både gjennom teoretisk refleksjon og utprøving i praksis.
Les mer om Norsk fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Faglærar:
Jan Kristian Hognestad
Praksis 6 uker del 1 År 3 / Semester 5
I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under utøvelse og veiledning av en erfaren lærer.
Les mer om Praksis 6 uker del 1
Studiepoeng:
Veileder:
Endre Vollsund
Tekst i kontekst År 3 / Semester 6
Alle tekster er preget av den tiden de er skrevet eller produsert i. Med tekst forstås både skjønnlitteratur, sakprosa og medietekster av forskjellige sjangre (f.eks. kronikker, filmer, tv-programmer). Dette gjelder så vel tematisk som formelt.
Les mer om Tekst i kontekst
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ingrid Nielsen
Fordypning i nordisk med bacheloroppgave År 3 / Semester 6
Studentane skal skriva ei bacheloroppgåve med språkleg eller litterær problemstilling. Dei vel emne, tekstgrunnlag og særpensum i samråd med fagleg ansvarleg. Kurset starter med ei intensiv forelesingsfase som presenterer relevante forskingsfelt for oppgåveskrivinga i både språk og litteratur.
Les mer om Fordypning i nordisk med bacheloroppgave
Studiepoeng:
Emneansvarleg:
Klaus Johan Myrvoll
Norsk fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Emnet skal gi studentane eit grunnlag for å kunne vere lærarar i norskfaget på trinn 8-13 i skulen. Dette grunnlaget blir skapt både gjennom teoretisk refleksjon og utprøving i praksis.
Les mer om Norsk fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Læring og pedagogisk virksomhet År 4 / Semester 8
Emnet skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, yrkesfaget og praksis i utdanningen med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv ut fra et pedagogisk ståsted.
Les mer om Læring og pedagogisk virksomhet
Studiepoeng:
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Praksis 6 uker del 2 År 4 / Semester 8
I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under veiledning av en erfaren lærer.
Les mer om Praksis 6 uker del 2
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Avsluttende praksis År 5 / Semester 9
I dette emnet skal studentene få videreutvikle sine praksiskunnskaper i formidling og tilrettelegging av læring på trinn 8-13 i grunnopplæringen. Andre læringsrelaterte samfunnsarenaer kan også være aktuelle.
Les mer om Avsluttende praksis
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Valg av fag 2
Engelsk fag 2
Introduksjon til engelskspråklig litteratur År 2 / Semester 3
This course provides an introduction to key texts, authors and literary periods in literatures in English from Great Britain and previous British colonies from around the world.
Les mer om Introduksjon til engelskspråklig litteratur
Studiepoeng:
Course coordinator:
Allen Clarence Jones
Innføring i engelsk språk År 2 / Semester 3
Emnet gir studentene en innføring i teoretisk engelsk grammatikk, språklære og sentral terminologi for å beskrive setningselementer, setningstyper, leddsetninger, adverbialer og det engelske verbsystemet.
Les mer om Innføring i engelsk språk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Nancy Marie Wood
Amerikansk litteratur og kultur År 2 / Semester 4
The concept of "America" has been explored by authors from the United States and around the world. This course offers students the opportunity to investigate literary expressions about the American expericence in texts from a range of genres (for example, poetry, drama, short story, novel, essay, and film) from the early colonial period to the contemporary era. Emphasis will be placed on analyzing texts in their literary, social, historical and cultural contexts.
Les mer om Amerikansk litteratur og kultur
Studiepoeng:
Course coordinator:
Eric Dean Rasmussen
Engelsk fonetikk og fonologi År 2 / Semester 4
Emnet gir en bred innføring i engelsk fonetikk og fonologi, og ulike varianter av engelsk uttale. Det gir kunnskap om lydsystemene til to engelske uttalevarianter (Received Pronunciation og General American), med fokus på intonasjon så vel som konsonanter og vokaler. I tillegg gir kurset en oversikt over temaer som uttalevariasjon, lydendring og internasjonale varianter av engelsk. Kurset gir en innføring i grunnleggende begreper og terminologi innen fonetikk og fonologi, kombinert med praktiske øvelser.
Les mer om Engelsk fonetikk og fonologi
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Oliver Martin Traxel
Engelsk fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.
Les mer om Engelsk fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Torill Irene Hestetræet
Engelsk fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.
Les mer om Engelsk fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Faglærer:
Grete Norveig Aalgaard Clarke
Historie fag 2
Europeisk historie fra antikken til nytid År 2 / Semester 3
Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over europeisk historie fra ca. 500 f.v.t. til 1800 e.v.t. Emnet behandler politisk, sosial, kulturell og økonomisk historie i Europa.
Les mer om Europeisk historie fra antikken til nytid
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Dolly Jørgensen
Byens historie År 2 / Semester 3
Emnet skal gi innsikt i urbaniseringsprosesser i historisk perspektiv.
Les mer om Byens historie
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olav Tysdal
Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk År 2 / Semester 4
Hva er historie? Hvordan forsker en historiker? Hvordan påvirker historikerens perspektiver vår forståelse av fortiden? Har historie sin egen historie? Emnet gir en innføring i ulike historietradisjoner og i måter historien kan framstilles på. Videre drøftes metoder for å produsere historisk kunnskap, og historikerens arbeid med forskjellige typer av kilder blir diskutert. Studiet skal dessuten gi en innføring i historiefagets egen historie.
Les mer om Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Finn Arne Jørgensen
Moderne historie År 2 / Semester 4
Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over moderne globalhistorie fra ca. 1814 til vår egen tid. Emnet behandler politisk, sosial, kulturell og materiell historie. Det vil bli gitt en forholdsvis bred gjennomgang av norsk historie.
Les mer om Moderne historie
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ole Jone Eide
Samfunnsfag fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Emnet skal gi studentene et grunnlag for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag i ungdomsskolen og den videregående skolen (8.-13. trinn).
Les mer om Samfunnsfag fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Praksiskoordinator:
Thomas Wiborg Gabrielsen
Samfunnsfag fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Emnet skal kvalifisere studentene for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag i ungdomsskolen og den videregående skolen.
Les mer om Samfunnsfag fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Religion fag 2
Religionsvitenskap, jødedom og islam År 2 / Semester 3

Religioner spiller viktige roller i mange samfunn i dagens verden, og religionsvitenskapen gir nøkler til å studere og forstå disse rollene. Faget religionsvitenskap er i seg selv tverrfaglig og inkluderer ulike tilnærminger til religion. Vekten legges i dette emnet på kulturvitenskapelig tilnærming ettersom religion betraktes som et kulturfenomen.

Jødedommen og islam er historisk beslektet med hverandre, og disse religionene har satt sitt preg på samfunn og kultur i fortid og nåtid. Islam er mest vektlagt på grunn av denne religionens aktualitet og relevans i samfunn og skole.

Les mer om Religionsvitenskap, jødedom og islam
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Fartein Valen-Sendstad
Bibelen og kristendommens historie År 2 / Semester 3
Dette emnet gir innføring i Bibelen på basis av historievitenskap, bibelvitenskap og teologi. Det gir kunnskap om Bibelen som en historisk, hellig og aktuell bok. Emnet gir også innføring i kristendommens historie og dens betydning for kultur og samfunn i fortid og nåtid, nasjonalt og globalt.
Les mer om Bibelen og kristendommens historie
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jarle Stormark
Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet År 2 / Semester 4

Emnet gir en innføring i hinduismen og buddhismen. Både religionenes historie og deres nåtidige, globale utforming blir belyst.

Emnet gir også en innføring i utviklingstrekk i samtidsreligiøsitet, deriblant dens forhold til institusjonalisert religion, media og marked.

Les mer om Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Torunn Birkeland
Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjoner År 2 / Semester 4
Emnet skal gi innsikt i prinsipiell og konkret etikk. Dette inkluderer etiske modeller og drøftinger av etiske spørsmål. Emnet skal gi innsikt i sekulære livssyn i dag. Emnet gir også innsikt i kristen tro og trostradisjoner i møte med ulike religiøse og livssynsmessige alternativer i vår tid.
Les mer om Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjoner
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Fartein Valen-Sendstad
Religion fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
I dette emnet skal studentene utvikle undervisningskompetanse i religion, livssyn og etikk på trinn 8-13 i skolen.
Les mer om Religion fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Religion fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
I dette emnet skal studentene utvikle undervisningskompetanse i religion, livssyn og etikk på ungdomstrinnet og i videregående skole.
Les mer om Religion fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Matematikk fag 2
Matematiske metoder 1 År 2 / Semester 3
Komplekse tall. Innføring i grunnleggende emner i reell analyse: grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.
Les mer om Matematiske metoder 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Sigbjørn Hervik
Diskret matematikk År 2 / Semester 3
Kurset gir en grunnleggende innføring i sentrale områder i matematikk, med vekt på kombinatorikk, mengdelære, induksjon, funksjoner, kongruensregning, rekursjonsligninger og grupper.
Les mer om Diskret matematikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Martin Gunnar Gulbrandsen
Lineær algebra År 2 / Semester 3
Kurset gir en innføring i lineære likninger, matriser, determinanter, vektorrom, lineære transformasjoner, egenverdier, diagonaliseringsproblem.
Les mer om Lineær algebra
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Michal Jakub Kapustka
Sannsynlighetsregning og statistikk 1 År 2 / Semester 4
Kurset gir en innføring i beskrivende statistikk, grunnleggende sannsynlighetsregning og en introduksjon til sentrale diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. Videre gir kurset en innføring i hypotesetesting, konfidensintervall og grunnleggende metoder for statistisk analyse av data.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jan Terje Kvaløy
Reell og kompleks kalkulus År 2 / Semester 4
Introduksjon i teorien for funksjoner av en kompleks og flere reelle variable, inkludert konvergens/divergens av rekker, både reelle og komplekse.
Les mer om Reell og kompleks kalkulus
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Anders Tranberg
Matematikkens historie År 2 / Semester 4
Utviklingen til en del sentrale begreper i moderne matematikk: Tall og tallsystemer (naturlige tall, rasjonale tall, reelle tall, kardinaltall) fra Babylon til Europa, uendelighetsbegrepet fra Zenon til Cantor, integrasjon og derivasjon (grensebegrepet fra Fermat til Weierstrass, Newtons fluksjoner, det infinitesimale fra Leibniz til Robinson), uendelige rekker. Klassisk algebra, med løsning av tredje og fjerdegrads likninger
Les mer om Matematikkens historie
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
A. Ulanovskii
Matematikk fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen matematikkfaget med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.
Les mer om Matematikk fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Jarle Sæbø
Matematikk fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen matematikkfaget med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.
Les mer om Matematikk fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Jarle Sæbø
Naturfag fag 2
Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi År 2 / Semester 4
Anatomisk terminologi. Betydningen av et stabilt indre miljø, homeostase, for celler, vev, organer og kroppens funksjoner. Celler og vev. Nervesystemet. Sansene, temperaturregulering. Endokrinologi. Skjelettet, ledd og muskulatur. Hjertet, sirkulasjonssystemene, blodet og immunitet. Luftveiene og respirasjonssystemet. Fordøyelse og ernæring. Nyrene og urinveiene. Reproduksjon.
Les mer om Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kleng Brekkå
Fysikk År 2 / Semester 3
Klassisk (Newton'sk) mekanikk og bruken herav til å beskrive typiske mekaniske systemer.
Les mer om Fysikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Anders Tranberg
Miljøkjemi og HMS År 2 / Semester 3
Faget er en grunnleggende kurs i både kjemi (navnsetting, syre/baser, likevekter, løsninger, elektrokjemi, organisk kjemi) og miljølære (renere produksjon, luft og vann forurensing og rensing, avfallshåndtering, ikke-fornybar og fornybare energikilder og energiøkonomisering).
Les mer om Miljøkjemi og HMS
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Malcolm Andrew Kelland
Fysikklaboratorium År 2 / Semester 4
Kurset skal gi en praktisk og teoretisk innføring i eksperimentelle målemetoder.
Les mer om Fysikklaboratorium
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olena Zavorotynska
Generell kjemi År 2 / Semester 4
Emnet skal gi dypere forståelse for generell kjemi, særlig noen grunnleggende emner som støkiometri, syrer og baser, termokjemi, elektrokjemi, reaksjonshastighet og innføring i kjemisk termodynamikk, (spontanitet).
Les mer om Generell kjemi
Studiepoeng:
Faglærer:
Emil Lindback
Cellebiologi År 2 / Semester 3

Undervisningen i cellebiologi vil behandle det molekylære grunnlaget for cellens struktur og organisering. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap og forståelse for cellebiologi. Viktige tema i cellebiologi er:

- Struktur og funksjon til biomolekyler

- Cellers oppbygning med hovedvekt på eukaryote celler

- Funksjonen til ulike cellestrukturer

- Struktur og funksjon til biologiske membraner

- Metabolisme og fotosyntese

- Hvordan celler kommuniserer

- Kontroll av celledeling, cellesyklus og celledød

- Transkripsjon og proteinsyntese (translasjon)

Les mer om Cellebiologi
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Hanne Røland Hagland
Naturfag fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag for trinn 8-13.
Les mer om Naturfag fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Frode Skarstein
Naturfag fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag for trinn 8-13.
Les mer om Naturfag fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Frode Skarstein
Samfunnsfag fag 2
Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver År 2 / Semester 3
Det finnes mange måter å forstå samfunnslivet på. Ulike teorier fremmer ulike forståelser. Gjennom tidene har sosiologien forkastet noen gamle og utviklet mange nye teorier. I emnet Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver vil studentene bli kjent med ulike teorier i samfunnet. Sosiologiens klassikere stilte spørsmål som: Hva skiller moderne fra førmoderne samfunn? Hva er individets plass i moderne samfunn? Hva vedlikeholder og hva skaper endring i moderne samfunn? Hvilke sosiale konflikter er fremtredende? Hvilke utfordringer står moderne samfunn overfor? Emnet gir en innføring i sosiologisk tenkning omkring disse spørsmålene.
Les mer om Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Turid Rødne
Offentlig politikk og administrasjon År 2 / Semester 3
Emnet presenterer grunnbegreper i studiet av offentlig politikk og administrasjon og gir en innføring i oppbygningen av sentrale politiske og administrative institusjoner og deres virkemåte. Det legges særlig vekt på forvaltningens rolle i det politiske system, herunder samspillet mellom politiske og administrative institusjoner og forholdet mellom stat og kommuner. Emnet gir videre en innføring i sentrale endringsparadigmer som har påvirket / påvirker styringssystemet.
Les mer om Offentlig politikk og administrasjon
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ann-Karin Tennås Holmen
Politisk teori År 2 / Semester 3
Kurset presenterer og belyser sentrale temaer og debatter i politisk teori. Er den moderne stat en ønskelig institusjon? Hva kjennetegner en rettferdig stat? Hvordan bør grunnleggende politiske, rettslige og økonomiske samfunnsinstitusjoner utformes, og hvordan bør de fordele goder og byrder - dvs. rettigheter, plikter, muligheter og ressurser? Hvilke krav bør stilles til rettmessig utøvelse av statlig tvangsmakt? I hvilken grad har flertallet en rett til å styre over mindretallet i et demokrati? Hva bør utgjøre toleransens grenser? I politisk filosofi finner man ulike konkurrerende svar på disse spørsmålene, som vil presenteres og diskuteres under kurset.
Les mer om Politisk teori
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kristian Skagen Ekeli
Kjønn, kultur og samfunn År 2 / Semester 4

Hva er kjønnsforskning? På hvilke måter kan du studere kjønn og likestilling? Dette emnet gir en innføring i sentrale teorier og begreper for kjønnsforskningsfeltet. Emnet gir en oversikt over ulike teoretiske innfallsvinkler og diskuterer anvendelser og metoder.

Noen sentrale tema:

Kjønn og (u)likestilling

Kunnskapsproduksjon og makt

Identitet, kropp og seksualitet

Les mer om Kjønn, kultur og samfunn
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ingvil Førland Hellstrand
Samfunnsstruktur i endring År 2 / Semester 4
Hvorfor er folk mer syke og dør tidligere i områder hvor det er stor forskjell mellom fattig og rik? Hva er en passelig mengde kriminalitet? Hvorfor er moderat ulikhet i inntektsfordeling en fordel for alle? Slike spørsmål om samfunnsmessige sammenhenger er tema i dette emnet. Sosiologi har blitt kalt faget om "mennesket i samfunnet og samfunnet i mennesket". I dette emnet viser vi hvordan viktige områder som velferdsstat, arbeid, familie, helse, etnisitet og fattigdom og kriminalitet kan forstås i en større samfunnsmessig sammenheng.
Les mer om Samfunnsstruktur i endring
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Turid Rødne
Makt og politikk År 2 / Semester 4
Emnet gir en innføring i maktforhold, politiske institusjoner og prosesser. Det tar for seg ulike definisjoner av makt og politikk, grunnlaget for politiske valg, sentrale utviklingstrekk i det norske styringssystemet og påvirkning av politiske beslutninger. Det legges mest vekt på de rikspolitiske institusjonene og prosessene.
Les mer om Makt og politikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Hilmar Rommetvedt
Samfunnsfag fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Emnet skal gi studentene et grunnlag for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag i ungdomsskolen og den videregående skolen (8.-13. trinn).
Les mer om Samfunnsfag fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Praksiskoordinator:
Thomas Wiborg Gabrielsen
Samfunnsfag fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Emnet skal kvalifisere studentene for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag i ungdomsskolen og den videregående skolen.
Les mer om Samfunnsfag fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Idrett fag 2
Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige emner År 2 / Semester 3
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Atle Mjåtveit
Lek - Idrett - Dans År 2 / Semester 3
Studiepoeng:
Faglærer:
Ingrid Møllerop
Friluftsliv, ski og skøyter År 2 / Semester 3
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Geirulf Tronerud
Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi År 2 / Semester 3

Emnet inneholder:

Fysiologi tilsvarende 5 studiepoeng

Bevegelseslære med anatomi tilsvarende 5 studiepoeng

Les mer om Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Gerd Lise Midtgaard Nilsen Nordbotten
Treningslære 1 År 2 / Semester 3
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Leif Inge Tjelta
Kroppsøving fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Emnet gir studentene undervisningskompetanse innen kroppsøving/idrettsfag med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.
Les mer om Kroppsøving fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Atle Mjåtveit
Kroppsøving fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Emnet gir studentene undervisningskompetanse innen kroppsøving/idrettsfag med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.
Les mer om Kroppsøving fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Opptak til emner på masternivå - nordisk
Obligatoriske emner -masternivå (nordisk)
Tekstens rolle i kulturen År 4 / Semester 7
Så lenge vi har kjennskap til menneskeleg historie, har tekstbruken endra seg og tekstar har vore med på å forme kulturen. Tekstbruken var heilt til nyleg sjølve grunnlaget for kommunikasjon på fråstand og for overlevering av tidlegare tiders kunnskap, og gjev framleis hovudmønsteret for formidling og for forma på læremiddel i mange medium. Skriftkulturen har òg påverka munnleg kultur og språkbruk gjennom tidene. Organiseringa av ein tekst gjev mønsteret for mange praktiske og munnleg baserte aktivitetar. I dette emnet ser vi nærare på tekstsituasjonen i samfunnet så vel som for den einskilde. Vi tek opp grunnleggjande spørsmål om tekst og tekststruktur, om samanhengane tekstar går inn i, om mottaking og bruk av tekst, om individuell utvikling og læring i arbeidet med tekstforming, og sosial og personleg endring. Her kjem vi inn på retorikk, oppfatningar om skrivar og lesar, spørsmålet om teksten som påverknadskjelde, om makt og om teksten som grunnlag for læring. Eit viktig spørsmål vi prøver å klårgjere, er kva for endringar og utviklingstrekk vi ser i tekstformene sjølve og i den sosiale organiseringa kring bruken av dei. Læringsvilkåra for bruken av tekst i eit skriftkulturelt samfunn av vår type har endra seg monaleg dei siste tiåra, og vi går inn på nokre av dei viktigaste vilkåra for endra læringsprosessar i arbeidet med tekst.
Les mer om Tekstens rolle i kulturen
Studiepoeng:
Emneansvarleg:
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen
Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring År 4 / Semester 7
Meistring av språket - tale og skrift - er avgjerande for individuell utvikling og deltaking i samfunnslivet, og språket er viktig for eigen identitet som individ og for sosialt og kulturelt fellesskap. Når kvart individ på ein slik bakgrunn til ei kvar tid gjer språklege val, er det ikkje til å undrast over at både tale og skrift i eit språksamfunn vil vera i konstant endring. I dette emnet ser me nærare på den norske språksituasjonen. Kva er stoda for norsk tale og skrift i dag, og i kva for lei ser det ut til at utviklinga går?
Les mer om Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring
Studiepoeng:
Emneansvarleg:
Jan Kristian Hognestad
Innføring i lesevitenskap År 5 / Semester 9

Forsking på skriftkulturen (literacy) er eitt av dei studiefelta i verda som veks raskast. Som forskingsfelt har det røter i filologi/lingvistikk, tekstvitskap, samfunnsfag og pedagogikk. Vår variant lesevitskap legg som namnet seier særleg vekt på lesinga si rolle, og søkjer å sjå samanhengar mellom tekst, historie, språk og samfunn.

Kurset vil i tillegg til å innføre i internasjonal, nordisk og norsk leseforsking og literacyteori, ta opp metodologiske spørsmål i samband med undersøkingar innafor tekstkulturelle spørsmål i og utanfor skulen, og er tenkt å vere ei framhjelp til vidare arbeid med masteravhandlinga. (Les gjerne heile studieplanen for å sjå heilskapen i studiet).

Les mer om Innføring i lesevitenskap
Studiepoeng:
Studiekoordinator:
Signe Ekenberg
Masteroppgave i lesevitenskap År 5 / Semester 9
Masteroppgåva er eit vitskapleg sjølvstendig arbeid og er å rekne som eit forskingsarbeid på line med annan fagleg produksjon frå humanistiske fagmiljø, fylgjer difor dei aksepterte konvensjonar for presentasjon, drøfting, provføring, argumentasjon, dokumentasjon, kjeldebruk, tilvisingsmåtar, litteraturforteikningar med vidare.
Les mer om Masteroppgave i lesevitenskap
Studiepoeng:
Faglærar:
Inge Særheim
Historie fag 1
Historie fag 1- obligatoriske emner
Examen paedagogicum År 1 / Semester 1
Emnet er en forberedende del til Lektorutdanningen for trinn 8-13 og har et filosofisk og pedagogisk innhold.
Les mer om Examen paedagogicum
Studiepoeng:
Faglærer:
Ulrich Dettweiler
Examen philosophicum År 1 / Semester 1
Emnet er en forberedende del til Lektorutdanningen for trinn 8-13 og har et filosofisk innhold.
Les mer om Examen philosophicum
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Fartein Valen-Sendstad
Europeisk historie fra antikken til nytid År 1 / Semester 1
Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over europeisk historie fra ca. 500 f.v.t. til 1800 e.v.t. Emnet behandler politisk, sosial, kulturell og økonomisk historie i Europa.
Les mer om Europeisk historie fra antikken til nytid
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Dolly Jørgensen
Observasjonspraksis År 1 / Semester 1
Dette emnet skal gi studentene en første tilknytning til læreryrket gjennom observasjon av undervisningen til erfarne lærere.
Les mer om Observasjonspraksis
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk År 1 / Semester 2
Hva er historie? Hvordan forsker en historiker? Hvordan påvirker historikerens perspektiver vår forståelse av fortiden? Har historie sin egen historie? Emnet gir en innføring i ulike historietradisjoner og i måter historien kan framstilles på. Videre drøftes metoder for å produsere historisk kunnskap, og historikerens arbeid med forskjellige typer av kilder blir diskutert. Studiet skal dessuten gi en innføring i historiefagets egen historie.
Les mer om Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Finn Arne Jørgensen
Moderne historie År 1 / Semester 2
Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over moderne globalhistorie fra ca. 1814 til vår egen tid. Emnet behandler politisk, sosial, kulturell og materiell historie. Det vil bli gitt en forholdsvis bred gjennomgang av norsk historie.
Les mer om Moderne historie
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ole Jone Eide
Følgepraksis År 2 / Semester 3

I dette emnet skal studentene gjøre seg skoleerfaringer gjennom observasjon og deltakelse i en lærers arbeidsdag på ungdomstrinnet og videregående skole.

Emnet består av en praksisperiode på 10 dager i høstsemesteret i andre studieår.

Les mer om Følgepraksis
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Følgepraksis del 2 År 2 / Semester 4

I dette emnet skal studentene gjøre seg skoleerfaringer gjennom observasjon og deltakelse i en lærers arbeidsdag på ungdomstrinnet og/eller videregående skole. Studentene skal observere undervisningen og få kunnskap om for eksempel undervisningsmetoder, elevoppgaver, læremidler, læringsmål og vurdering. De skal sammen planlegge og gjennomføre like mange undervisningsøkter som det er medlemmer i gruppen. Studentene i gruppen gjennomfører minst én undervisningstime hver.

Emnet består av en praksisperiode på 10 dager i vårsemesteret i andre studieår.

Les mer om Følgepraksis del 2
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Skolens og lærerens verdier og oppgaver År 3 / Semester 5
Emnet legger vekt på å bevisstgjøre studentene på lærerens og skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere.
Les mer om Skolens og lærerens verdier og oppgaver
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kirsten Johnsen
Samfunnsfag fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Emnet skal gi studentene et grunnlag for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag i ungdomsskolen og den videregående skolen (8.-13. trinn).
Les mer om Samfunnsfag fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Praksiskoordinator:
Thomas Wiborg Gabrielsen
Praksis 6 uker del 1 År 3 / Semester 5
I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under utøvelse og veiledning av en erfaren lærer.
Les mer om Praksis 6 uker del 1
Studiepoeng:
Veileder:
Endre Vollsund
Byens historie År 3 / Semester 6
Emnet skal gi innsikt i urbaniseringsprosesser i historisk perspektiv.
Les mer om Byens historie
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olav Tysdal
Fordypning i historie med bacheloroppgave År 3 / Semester 6
Dette emnet skal gi fordypet innsikt i sentrale og aktuelle emner innen historie, særlig knyttet til studentens selvstendige arbeid med bacheloroppgaven.
Les mer om Fordypning i historie med bacheloroppgave
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Per-Olof Grönberg
Samfunnsfag fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Emnet skal kvalifisere studentene for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag i ungdomsskolen og den videregående skolen.
Les mer om Samfunnsfag fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Læring og pedagogisk virksomhet År 4 / Semester 8
Emnet skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, yrkesfaget og praksis i utdanningen med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv ut fra et pedagogisk ståsted.
Les mer om Læring og pedagogisk virksomhet
Studiepoeng:
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Praksis 6 uker del 2 År 4 / Semester 8
I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under veiledning av en erfaren lærer.
Les mer om Praksis 6 uker del 2
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Avsluttende praksis År 5 / Semester 9
I dette emnet skal studentene få videreutvikle sine praksiskunnskaper i formidling og tilrettelegging av læring på trinn 8-13 i grunnopplæringen. Andre læringsrelaterte samfunnsarenaer kan også være aktuelle.
Les mer om Avsluttende praksis
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Valg av fag 2
Engelsk fag 2
Introduksjon til engelskspråklig litteratur År 2 / Semester 3
This course provides an introduction to key texts, authors and literary periods in literatures in English from Great Britain and previous British colonies from around the world.
Les mer om Introduksjon til engelskspråklig litteratur
Studiepoeng:
Course coordinator:
Allen Clarence Jones
Innføring i engelsk språk År 2 / Semester 3
Emnet gir studentene en innføring i teoretisk engelsk grammatikk, språklære og sentral terminologi for å beskrive setningselementer, setningstyper, leddsetninger, adverbialer og det engelske verbsystemet.
Les mer om Innføring i engelsk språk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Nancy Marie Wood
Amerikansk litteratur og kultur År 2 / Semester 4
The concept of "America" has been explored by authors from the United States and around the world. This course offers students the opportunity to investigate literary expressions about the American expericence in texts from a range of genres (for example, poetry, drama, short story, novel, essay, and film) from the early colonial period to the contemporary era. Emphasis will be placed on analyzing texts in their literary, social, historical and cultural contexts.
Les mer om Amerikansk litteratur og kultur
Studiepoeng:
Course coordinator:
Eric Dean Rasmussen
Engelsk fonetikk og fonologi År 2 / Semester 4
Emnet gir en bred innføring i engelsk fonetikk og fonologi, og ulike varianter av engelsk uttale. Det gir kunnskap om lydsystemene til to engelske uttalevarianter (Received Pronunciation og General American), med fokus på intonasjon så vel som konsonanter og vokaler. I tillegg gir kurset en oversikt over temaer som uttalevariasjon, lydendring og internasjonale varianter av engelsk. Kurset gir en innføring i grunnleggende begreper og terminologi innen fonetikk og fonologi, kombinert med praktiske øvelser.
Les mer om Engelsk fonetikk og fonologi
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Oliver Martin Traxel
Engelsk fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.
Les mer om Engelsk fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Torill Irene Hestetræet
Engelsk fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.
Les mer om Engelsk fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Faglærer:
Grete Norveig Aalgaard Clarke
Nordisk fag 2
Tekst i kontekst År 2 / Semester 3
Alle tekster er preget av den tiden de er skrevet eller produsert i. Med tekst forstås både skjønnlitteratur, sakprosa og medietekster av forskjellige sjangre (f.eks. kronikker, filmer, tv-programmer). Dette gjelder så vel tematisk som formelt.
Les mer om Tekst i kontekst
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ingrid Nielsen
Språkstruktur og språkvariasjon År 2 / Semester 3
Emnet gir en innføring i fonologi, morfologi og syntaks og beskriver språkvariasjon i norsk, både i skrift og tale. Videre gir emnet en innføring i kontrastiv grammatikk.
Les mer om Språkstruktur og språkvariasjon
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jan Kristian Hognestad
Nordisk språk og språkhistorie År 2 / Semester 4
Emnet gjev innføring i nordisk (særleg norsk) språkhistorie, både den indre og den ytre, med særleg vekt på tida etter 1800 og framveksten av dei to offisielle norske skriftmåla, nynorsk og bokmål.
Les mer om Nordisk språk og språkhistorie
Studiepoeng:
Emneansvarleg:
Inge Særheim
Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse År 2 / Semester 4
Vi lever i ei tekstuell verd! Talet på tekstar og sjangrar har eksplodert i tråd med den moderne medieutviklinga. Sjangermangfaldet er stort, og for å kunne orientere seg i eit samansett samfunn er gode analyse- og sjangerkunnskapar avgjerande. I dette kurset set vi fokus på tekstar av ulike sjangrar og korleis ein skal analysere dei.
Les mer om Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse
Studiepoeng:
Emneansvarleg:
Finn Tveito
Norsk fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Emnet skal gi studentane eit grunnlag for å kunne vere lærarar i norskfaget på trinn 8-13 i skulen. Dette grunnlaget blir skapt både gjennom teoretisk refleksjon og utprøving i praksis.
Les mer om Norsk fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Faglærar:
Jan Kristian Hognestad
Norsk fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Emnet skal gi studentane eit grunnlag for å kunne vere lærarar i norskfaget på trinn 8-13 i skulen. Dette grunnlaget blir skapt både gjennom teoretisk refleksjon og utprøving i praksis.
Les mer om Norsk fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Matematikk fag 2
Matematiske metoder 1 År 2 / Semester 3
Komplekse tall. Innføring i grunnleggende emner i reell analyse: grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.
Les mer om Matematiske metoder 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Sigbjørn Hervik
Diskret matematikk År 2 / Semester 3
Kurset gir en grunnleggende innføring i sentrale områder i matematikk, med vekt på kombinatorikk, mengdelære, induksjon, funksjoner, kongruensregning, rekursjonsligninger og grupper.
Les mer om Diskret matematikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Martin Gunnar Gulbrandsen
Lineær algebra År 2 / Semester 3
Kurset gir en innføring i lineære likninger, matriser, determinanter, vektorrom, lineære transformasjoner, egenverdier, diagonaliseringsproblem.
Les mer om Lineær algebra
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Michal Jakub Kapustka
Sannsynlighetsregning og statistikk 1 År 2 / Semester 4
Kurset gir en innføring i beskrivende statistikk, grunnleggende sannsynlighetsregning og en introduksjon til sentrale diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. Videre gir kurset en innføring i hypotesetesting, konfidensintervall og grunnleggende metoder for statistisk analyse av data.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jan Terje Kvaløy
Reell og kompleks kalkulus År 2 / Semester 4
Introduksjon i teorien for funksjoner av en kompleks og flere reelle variable, inkludert konvergens/divergens av rekker, både reelle og komplekse.
Les mer om Reell og kompleks kalkulus
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Anders Tranberg
Matematikkens historie År 2 / Semester 4
Utviklingen til en del sentrale begreper i moderne matematikk: Tall og tallsystemer (naturlige tall, rasjonale tall, reelle tall, kardinaltall) fra Babylon til Europa, uendelighetsbegrepet fra Zenon til Cantor, integrasjon og derivasjon (grensebegrepet fra Fermat til Weierstrass, Newtons fluksjoner, det infinitesimale fra Leibniz til Robinson), uendelige rekker. Klassisk algebra, med løsning av tredje og fjerdegrads likninger
Les mer om Matematikkens historie
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
A. Ulanovskii
Matematikk fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen matematikkfaget med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.
Les mer om Matematikk fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Jarle Sæbø
Matematikk fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen matematikkfaget med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.
Les mer om Matematikk fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Jarle Sæbø
Opptak til emner på masternivå -historie
Obligatoriske emner -masternivå (historie)
Historiebruk: Fortiden i nåtiden År 4 / Semester 7
I dette emnet er vi opptatt av hvordan mennesker gjennom historien har brukt historie og forsøkt å forme det kollektive minnet. Vi ser på hvordan bruken av fortiden har blitt påvirket av makt- og samfunnsforhold i samtiden, og hvordan den har vært med på å forme fremtiden.
Les mer om Historiebruk: Fortiden i nåtiden
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ketil Knutsen
Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling År 4 / Semester 7
Emnet skal gi studentene en innføring om hvilken betydning digitale og multimodale ressurser har for samfunnets historieoppfatning og for historieformidling i og utenfor skolen.
Les mer om Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Finn Arne Jørgensen
Historisk teori, metode og forskningslitteratur År 5 / Semester 9
Emnet skal forberede studentene på arbeidet med masteroppgaven. Det gir en innføring i akademisk oppgaveskriving, kvalitative forskningsmetoder, og nyere historiske teorier. Målet med dette emnet er å gi studentene gode vitenskapelige verktøy som vil hjelpe dem med å planlegge og strukturere masteroppgaven.
Les mer om Historisk teori, metode og forskningslitteratur
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Alexandre Dessingué
Historiedidaktikk masteroppgave År 5 / Semester 9
I andre del av masterstudiet skal studentene skrive masteroppgave. Masteroppgaven er en vitenskapelig avhandling basert på egen forskning. Studentene må møte til veiledning og på seminarer under arbeidet med oppgaven.
Les mer om Historiedidaktikk masteroppgave
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
David-Alexandre Thomas Wagner
Lektorprogram med spesialisering i realfag
Matematikk fag 1, fysikk fag 2
Matematikk fag 1 - obligatoriske emner
Examen paedagogicum År 1 / Semester 1
Emnet er en forberedende del til Lektorutdanningen for trinn 8-13 og har et pedagogisk innhold.
Les mer om Examen paedagogicum
Studiepoeng:
Faglærer:
Sean Dexter Denham
Examen philosophicum År 1 / Semester 1
Emnet er en forberedende del til Lektorutdanningen for trinn 8-13 og har et filosofisk innhold.
Les mer om Examen philosophicum
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Fartein Valen-Sendstad
Matematiske metoder 1 År 1 / Semester 1
Komplekse tall. Innføring i grunnleggende emner i reell analyse: grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.
Les mer om Matematiske metoder 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Sigbjørn Hervik
Observasjonspraksis År 1 / Semester 1
Dette emnet skal gi studentene en første tilknytning til læreryrket gjennom observasjon av undervisningen til erfarne lærere.
Les mer om Observasjonspraksis
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Matematiske metoder 2 År 1 / Semester 2
Innføring i flervariabel kalkulus, elementær lineær algebra, Taylor- og Fourier-rekker. Matematisk dataverktøy (Maple).
Les mer om Matematiske metoder 2
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Pavel Gumenyuk
Sannsynlighetsregning og statistikk 1 År 1 / Semester 2
Kurset gir en innføring i beskrivende statistikk, grunnleggende sannsynlighetsregning og en introduksjon til sentrale diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. Videre gir kurset en innføring i hypotesetesting, konfidensintervall og grunnleggende metoder for statistisk analyse av data.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jan Terje Kvaløy
Diskret matematikk År 2 / Semester 3
Kurset gir en grunnleggende innføring i sentrale områder i matematikk, med vekt på kombinatorikk, mengdelære, induksjon, funksjoner, kongruensregning, rekursjonsligninger og grupper.
Les mer om Diskret matematikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Martin Gunnar Gulbrandsen
Vektoranalyse År 2 / Semester 3
Sentrale begreper innenfor vektoranalyse, inkludert Greens- Stokes- og Divergensteorem.
Les mer om Vektoranalyse
Studiepoeng:
Faglærer:
Tyson Ritter
Følgepraksis År 2 / Semester 3

I dette emnet skal studentene gjøre seg skoleerfaringer gjennom observasjon og deltakelse i en lærers arbeidsdag på ungdomstrinnet og videregående skole.

Emnet består av en praksisperiode på 10 dager i høstsemesteret i andre studieår.

Les mer om Følgepraksis
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Matematikkens historie År 2 / Semester 4
Utviklingen til en del sentrale begreper i moderne matematikk: Tall og tallsystemer (naturlige tall, rasjonale tall, reelle tall, kardinaltall) fra Babylon til Europa, uendelighetsbegrepet fra Zenon til Cantor, integrasjon og derivasjon (grensebegrepet fra Fermat til Weierstrass, Newtons fluksjoner, det infinitesimale fra Leibniz til Robinson), uendelige rekker. Klassisk algebra, med løsning av tredje og fjerdegrads likninger
Les mer om Matematikkens historie
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
A. Ulanovskii
Differensialligninger År 2 / Semester 4
Innføring i ordinære og partielle differensialligninger.
Les mer om Differensialligninger
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Alexander Rashkovskii
Abstrakt Algebra År 2 / Semester 4
Introduksjon til den aksiomatiske oppbygningen av algebraiske objekter som grupper, ringer og kropper, med anvendelser på kongruensregning og symmetrier av geometriske figurer.
Les mer om Abstrakt Algebra
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Martin Gunnar Gulbrandsen
Følgepraksis del 2 År 2 / Semester 4

I dette emnet skal studentene gjøre seg skoleerfaringer gjennom observasjon og deltakelse i en lærers arbeidsdag på ungdomstrinnet og/eller videregående skole. Studentene skal observere undervisningen og få kunnskap om for eksempel undervisningsmetoder, elevoppgaver, læremidler, læringsmål og vurdering. De skal sammen planlegge og gjennomføre like mange undervisningsøkter som det er medlemmer i gruppen. Studentene i gruppen gjennomfører minst én undervisningstime hver.

Emnet består av en praksisperiode på 10 dager i vårsemesteret i andre studieår.

Les mer om Følgepraksis del 2
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Skolens og lærerens verdier og oppgaver År 3 / Semester 5
Emnet legger vekt på å bevisstgjøre studentene på lærerens og skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere.
Les mer om Skolens og lærerens verdier og oppgaver
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kirsten Johnsen
Matematikk fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen matematikkfaget med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.
Les mer om Matematikk fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Jarle Sæbø
Praksis 6 uker del 1 År 3 / Semester 5
I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under utøvelse og veiledning av en erfaren lærer.
Les mer om Praksis 6 uker del 1
Studiepoeng:
Veileder:
Endre Vollsund
Bacheloroppgave i matematikk - lektor År 3 / Semester 5
Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Oppgaven skal utføres i 3. studieår i lektorprogrammet. På dette stadiet har du skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Bacheloroppgave i matematikk - lektor
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Anders Tranberg
Matematikk fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen matematikkfaget med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.
Les mer om Matematikk fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Jarle Sæbø
Læring og pedagogisk virksomhet År 4 / Semester 8
Emnet skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, yrkesfaget og praksis i utdanningen med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv ut fra et pedagogisk ståsted.
Les mer om Læring og pedagogisk virksomhet
Studiepoeng:
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Praksis 6 uker del 2 År 4 / Semester 8
I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under veiledning av en erfaren lærer.
Les mer om Praksis 6 uker del 2
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Avsluttende praksis År 5 / Semester 9
I dette emnet skal studentene få videreutvikle sine praksiskunnskaper i formidling og tilrettelegging av læring på trinn 8-13 i grunnopplæringen. Andre læringsrelaterte samfunnsarenaer kan også være aktuelle.
Les mer om Avsluttende praksis
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Fysikk fag 2
Fysikk År 1 / Semester 1
Klassisk (Newton'sk) mekanikk og bruken herav til å beskrive typiske mekaniske systemer.
Les mer om Fysikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Anders Tranberg
Fysikklaboratorium År 1 / Semester 2
Kurset skal gi en praktisk og teoretisk innføring i eksperimentelle målemetoder.
Les mer om Fysikklaboratorium
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olena Zavorotynska
Termo- og fluiddynamikk År 2 / Semester 3
Emnet gir en grunnleggende introduksjon til termodynamikk og fluidmekanikk.
Les mer om Termo- og fluiddynamikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Tomas Brauner
Naturfag fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag for trinn 8-13.
Les mer om Naturfag fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Frode Skarstein
Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori År 3 / Semester 6
Emnet gir en introduksjon til elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori.
Les mer om Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori
Studiepoeng:
Faglærer:
Anders Tranberg
Mikrofysikk År 3 / Semester 6
Å gi studenten en bred kunnskapsplattform innen moderne fysikk, høvelig for undervisning av tilsvarende fysikk-pensum på videregående skole-nivå.
Les mer om Mikrofysikk
Studiepoeng:
Instituttleder:
Bjørn Henrik Auestad
Astronomi År 4 / Semester 7
Kurset gir en enkel og bred innføring og oversikt over fagområdet astronomi.
Les mer om Astronomi
Studiepoeng:
Faglærer:
Germano Nardini
Naturfag fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag for trinn 8-13.
Les mer om Naturfag fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Frode Skarstein
Opptak til emner på masternivå - matematikk
Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)
Statistisk modellering og simulering År 4 / Semester 7
Kurset gir et grunnlag for problemløsning i teknologi, naturvitenskap og økonomi ved hjelp av statistisk modellering, simulering og analyse.
Les mer om Statistisk modellering og simulering
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jan Terje Kvaløy
Matematisk analyse År 4 / Semester 7
Det aksiomatiske grunnlaget for matematisk analyse med vekt på kompleks analyse.
Les mer om Matematisk analyse
Studiepoeng:
Faglærer:
Pavel Gumenyuk
Masteroppgave matematikk - Lektor År 5 / Semester 9
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Oppgaven skal utføres i siste studieår i lektorprogrammet. På dette stadiet skal du ha skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Masteroppgave matematikk - Lektor
Studiepoeng:
Faglærer:
Tore Selland Kleppe
Numerisk modellering, grunnkurs År 5 / Semester 9
Emnet er delt i to deler. Del I gir en innføring i numerisk matematikk, med grunnleggende teori og metoder for løsning av numeriske beregningsoppgaver med og uten bruk av datamaskin. Del II er et datalaboratoriekurs som gir en innføring i praktisk bruk av datamaskiner til vitenskapelige og tekniske beregninger.
Les mer om Numerisk modellering, grunnkurs
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Eva Rauls
Emner i Matematisk/fysisk formidling År 5 / Semester 9

Kurset består av tre hovedelementer:

En oversikt over formidlingsverktøy

Laboratorieforsøk

Gjesteforelesninger

Les mer om Emner i Matematisk/fysisk formidling
Studiepoeng:
Ansvarlig laboratorieøvelser:
Nils Henrik Kolnes
Matematisk modellering År 5 / Semester 9
Distribusjoner, Fourier-transformasjon, Greensfunksjoner, anvendelser mot differensiallikninger
Les mer om Matematisk modellering
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Paul Francis de Medeiros
Fysikk fag 1, matematikk fag 2
Fysikk fag 1 - obligatoriske emner
Examen paedagogicum År 1 / Semester 1
Emnet er en forberedende del til Lektorutdanningen for trinn 8-13 og har et pedagogisk innhold.
Les mer om Examen paedagogicum
Studiepoeng:
Faglærer:
Sean Dexter Denham
Examen philosophicum År 1 / Semester 1
Emnet er en forberedende del til Lektorutdanningen for trinn 8-13 og har et filosofisk innhold.
Les mer om Examen philosophicum
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Fartein Valen-Sendstad
Fysikk År 1 / Semester 1
Klassisk (Newton'sk) mekanikk og bruken herav til å beskrive typiske mekaniske systemer.
Les mer om Fysikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Anders Tranberg
Observasjonspraksis År 1 / Semester 1
Dette emnet skal gi studentene en første tilknytning til læreryrket gjennom observasjon av undervisningen til erfarne lærere.
Les mer om Observasjonspraksis
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Fysikklaboratorium År 1 / Semester 2
Kurset skal gi en praktisk og teoretisk innføring i eksperimentelle målemetoder.
Les mer om Fysikklaboratorium
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olena Zavorotynska
Termo- og fluiddynamikk År 2 / Semester 3
Emnet gir en grunnleggende introduksjon til termodynamikk og fluidmekanikk.
Les mer om Termo- og fluiddynamikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Tomas Brauner
Følgepraksis År 2 / Semester 3

I dette emnet skal studentene gjøre seg skoleerfaringer gjennom observasjon og deltakelse i en lærers arbeidsdag på ungdomstrinnet og videregående skole.

Emnet består av en praksisperiode på 10 dager i høstsemesteret i andre studieår.

Les mer om Følgepraksis
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori År 2 / Semester 4
Emnet gir en introduksjon til elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori.
Les mer om Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori
Studiepoeng:
Faglærer:
Anders Tranberg
Statistisk fysikk og faststoffysikk År 2 / Semester 4
Emnet skal gi en innføring i statistisk fysikk primært anvendt på faste stoffer.
Les mer om Statistisk fysikk og faststoffysikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Helge Bøvik Larsen
Følgepraksis del 2 År 2 / Semester 4

I dette emnet skal studentene gjøre seg skoleerfaringer gjennom observasjon og deltakelse i en lærers arbeidsdag på ungdomstrinnet og/eller videregående skole. Studentene skal observere undervisningen og få kunnskap om for eksempel undervisningsmetoder, elevoppgaver, læremidler, læringsmål og vurdering. De skal sammen planlegge og gjennomføre like mange undervisningsøkter som det er medlemmer i gruppen. Studentene i gruppen gjennomfører minst én undervisningstime hver.

Emnet består av en praksisperiode på 10 dager i vårsemesteret i andre studieår.

Les mer om Følgepraksis del 2
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Skolens og lærerens verdier og oppgaver År 3 / Semester 5
Emnet legger vekt på å bevisstgjøre studentene på lærerens og skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere.
Les mer om Skolens og lærerens verdier og oppgaver
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kirsten Johnsen
Naturfag fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag for trinn 8-13.
Les mer om Naturfag fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Frode Skarstein
Praksis 6 uker del 1 År 3 / Semester 5
I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under utøvelse og veiledning av en erfaren lærer.
Les mer om Praksis 6 uker del 1
Studiepoeng:
Veileder:
Endre Vollsund
Bacheloroppgave i fysikk - lektor År 3 / Semester 5
Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Oppgaven skal utføres i 3. studieår i lektorprogrammet. På dette stadiet har du skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Bacheloroppgave i fysikk - lektor
Studiepoeng:
Faglærer:
Diana Lucia Quintero Castro
Mikrofysikk År 3 / Semester 6
Å gi studenten en bred kunnskapsplattform innen moderne fysikk, høvelig for undervisning av tilsvarende fysikk-pensum på videregående skole-nivå.
Les mer om Mikrofysikk
Studiepoeng:
Instituttleder:
Bjørn Henrik Auestad
Naturfag fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag for trinn 8-13.
Les mer om Naturfag fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Frode Skarstein
Læring og pedagogisk virksomhet År 4 / Semester 8
Emnet skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, yrkesfaget og praksis i utdanningen med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv ut fra et pedagogisk ståsted.
Les mer om Læring og pedagogisk virksomhet
Studiepoeng:
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Praksis 6 uker del 2 År 4 / Semester 8
I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under veiledning av en erfaren lærer.
Les mer om Praksis 6 uker del 2
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Avsluttende praksis År 5 / Semester 9
I dette emnet skal studentene få videreutvikle sine praksiskunnskaper i formidling og tilrettelegging av læring på trinn 8-13 i grunnopplæringen. Andre læringsrelaterte samfunnsarenaer kan også være aktuelle.
Les mer om Avsluttende praksis
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Velg 1 av 3 emner (fysikk)
Petroleumsfysikk År 3 / Semester 6
Emnet tar for seg grunnleggende fysiske mekanismer knyttet til utvinning av olje og gass.
Les mer om Petroleumsfysikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Per Amund Amundsen
Generell relativitetsteori og kosmologi År 3 / Semester 6
Emnet gir en innføring i den generelle relativitetsteorien og dens kosmologiskekonsekvenser.
Les mer om Generell relativitetsteori og kosmologi
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Germano Nardini
X-ray and Neutron scattering År 3 / Semester 6
Emnet gir en innføring i røntgen-krystallografi og diffraksjon. Hovedvekt legges på grunnleggende fysiske prinsipper knyttet til røntgenstråling og dens vekselvirkning med fast fase.
Les mer om X-ray and Neutron scattering
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Diana Lucia Quintero Castro
Matematikk fag 2 - realfagslektor (fysikk og matem.)
Matematiske metoder 1 År 1 / Semester 1
Komplekse tall. Innføring i grunnleggende emner i reell analyse: grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.
Les mer om Matematiske metoder 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Sigbjørn Hervik
Reell og kompleks kalkulus År 1 / Semester 2
Introduksjon i teorien for funksjoner av en kompleks og flere reelle variable, inkludert konvergens/divergens av rekker, både reelle og komplekse.
Les mer om Reell og kompleks kalkulus
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Anders Tranberg
Sannsynlighetsregning og statistikk 1 År 1 / Semester 2
Kurset gir en innføring i beskrivende statistikk, grunnleggende sannsynlighetsregning og en introduksjon til sentrale diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. Videre gir kurset en innføring i hypotesetesting, konfidensintervall og grunnleggende metoder for statistisk analyse av data.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jan Terje Kvaløy
Lineær algebra År 2 / Semester 3
Kurset gir en innføring i lineære likninger, matriser, determinanter, vektorrom, lineære transformasjoner, egenverdier, diagonaliseringsproblem.
Les mer om Lineær algebra
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Michal Jakub Kapustka
Vektoranalyse År 2 / Semester 3
Sentrale begreper innenfor vektoranalyse, inkludert Greens- Stokes- og Divergensteorem.
Les mer om Vektoranalyse
Studiepoeng:
Faglærer:
Tyson Ritter
Matematikkens historie År 2 / Semester 4
Utviklingen til en del sentrale begreper i moderne matematikk: Tall og tallsystemer (naturlige tall, rasjonale tall, reelle tall, kardinaltall) fra Babylon til Europa, uendelighetsbegrepet fra Zenon til Cantor, integrasjon og derivasjon (grensebegrepet fra Fermat til Weierstrass, Newtons fluksjoner, det infinitesimale fra Leibniz til Robinson), uendelige rekker. Klassisk algebra, med løsning av tredje og fjerdegrads likninger
Les mer om Matematikkens historie
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
A. Ulanovskii
Matematikk fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen matematikkfaget med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.
Les mer om Matematikk fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Jarle Sæbø
Matematikk fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen matematikkfaget med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.
Les mer om Matematikk fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Jarle Sæbø
Opptak til emner på masternivå - fysikk
Obligatoriske emner -masternivå (fysikk)
Astronomi År 4 / Semester 7
Kurset gir en enkel og bred innføring og oversikt over fagområdet astronomi.
Les mer om Astronomi
Studiepoeng:
Faglærer:
Germano Nardini
Kvantemekanikk År 4 / Semester 7
Emnet gir en introduksjon til kvantemekanikk.
Les mer om Kvantemekanikk
Studiepoeng:
Faglærer:
Alexander Karl Rothkopf
Numerisk modellering, grunnkurs År 4 / Semester 7
Emnet er delt i to deler. Del I gir en innføring i numerisk matematikk, med grunnleggende teori og metoder for løsning av numeriske beregningsoppgaver med og uten bruk av datamaskin. Del II er et datalaboratoriekurs som gir en innføring i praktisk bruk av datamaskiner til vitenskapelige og tekniske beregninger.
Les mer om Numerisk modellering, grunnkurs
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Eva Rauls
Masteroppgave fysikk - Lektor År 5 / Semester 9
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Oppgaven skal utføres i siste studieår i lektorprogrammet. På dette stadiet skal du ha skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Masteroppgave fysikk - Lektor
Studiepoeng:
Faglærer:
Tomas Brauner
Klassisk mekanikk År 5 / Semester 9
Emnet gir en innføring i klassisk ikke-relativistisk og relativistisk klassisk mekanikk.
Les mer om Klassisk mekanikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Per Amund Amundsen
Matematikk fag 1, kjemi fag 2
Matematikk fag 1 - obligatoriske emner
Examen paedagogicum År 1 / Semester 1
Emnet er en forberedende del til Lektorutdanningen for trinn 8-13 og har et pedagogisk innhold.
Les mer om Examen paedagogicum
Studiepoeng:
Faglærer:
Sean Dexter Denham
Examen philosophicum År 1 / Semester 1
Emnet er en forberedende del til Lektorutdanningen for trinn 8-13 og har et filosofisk innhold.
Les mer om Examen philosophicum
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Fartein Valen-Sendstad
Matematiske metoder 1 År 1 / Semester 1
Komplekse tall. Innføring i grunnleggende emner i reell analyse: grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.
Les mer om Matematiske metoder 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Sigbjørn Hervik
Observasjonspraksis År 1 / Semester 1
Dette emnet skal gi studentene en første tilknytning til læreryrket gjennom observasjon av undervisningen til erfarne lærere.
Les mer om Observasjonspraksis
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Matematiske metoder 2 År 1 / Semester 2
Innføring i flervariabel kalkulus, elementær lineær algebra, Taylor- og Fourier-rekker. Matematisk dataverktøy (Maple).
Les mer om Matematiske metoder 2
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Pavel Gumenyuk
Sannsynlighetsregning og statistikk 1 År 1 / Semester 2
Kurset gir en innføring i beskrivende statistikk, grunnleggende sannsynlighetsregning og en introduksjon til sentrale diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. Videre gir kurset en innføring i hypotesetesting, konfidensintervall og grunnleggende metoder for statistisk analyse av data.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jan Terje Kvaløy
Diskret matematikk År 2 / Semester 3
Kurset gir en grunnleggende innføring i sentrale områder i matematikk, med vekt på kombinatorikk, mengdelære, induksjon, funksjoner, kongruensregning, rekursjonsligninger og grupper.
Les mer om Diskret matematikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Martin Gunnar Gulbrandsen
Vektoranalyse År 2 / Semester 3
Sentrale begreper innenfor vektoranalyse, inkludert Greens- Stokes- og Divergensteorem.
Les mer om Vektoranalyse
Studiepoeng:
Faglærer:
Tyson Ritter
Følgepraksis År 2 / Semester 3

I dette emnet skal studentene gjøre seg skoleerfaringer gjennom observasjon og deltakelse i en lærers arbeidsdag på ungdomstrinnet og videregående skole.

Emnet består av en praksisperiode på 10 dager i høstsemesteret i andre studieår.

Les mer om Følgepraksis
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Matematikkens historie År 2 / Semester 4
Utviklingen til en del sentrale begreper i moderne matematikk: Tall og tallsystemer (naturlige tall, rasjonale tall, reelle tall, kardinaltall) fra Babylon til Europa, uendelighetsbegrepet fra Zenon til Cantor, integrasjon og derivasjon (grensebegrepet fra Fermat til Weierstrass, Newtons fluksjoner, det infinitesimale fra Leibniz til Robinson), uendelige rekker. Klassisk algebra, med løsning av tredje og fjerdegrads likninger
Les mer om Matematikkens historie
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
A. Ulanovskii
Differensialligninger År 2 / Semester 4
Innføring i ordinære og partielle differensialligninger.
Les mer om Differensialligninger
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Alexander Rashkovskii
Abstrakt Algebra År 2 / Semester 4
Introduksjon til den aksiomatiske oppbygningen av algebraiske objekter som grupper, ringer og kropper, med anvendelser på kongruensregning og symmetrier av geometriske figurer.
Les mer om Abstrakt Algebra
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Martin Gunnar Gulbrandsen
Følgepraksis del 2 År 2 / Semester 4

I dette emnet skal studentene gjøre seg skoleerfaringer gjennom observasjon og deltakelse i en lærers arbeidsdag på ungdomstrinnet og/eller videregående skole. Studentene skal observere undervisningen og få kunnskap om for eksempel undervisningsmetoder, elevoppgaver, læremidler, læringsmål og vurdering. De skal sammen planlegge og gjennomføre like mange undervisningsøkter som det er medlemmer i gruppen. Studentene i gruppen gjennomfører minst én undervisningstime hver.

Emnet består av en praksisperiode på 10 dager i vårsemesteret i andre studieår.

Les mer om Følgepraksis del 2
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Skolens og lærerens verdier og oppgaver År 3 / Semester 5
Emnet legger vekt på å bevisstgjøre studentene på lærerens og skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere.
Les mer om Skolens og lærerens verdier og oppgaver
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kirsten Johnsen
Matematikk fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen matematikkfaget med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.
Les mer om Matematikk fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Jarle Sæbø
Praksis 6 uker del 1 År 3 / Semester 5
I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under utøvelse og veiledning av en erfaren lærer.
Les mer om Praksis 6 uker del 1
Studiepoeng:
Veileder:
Endre Vollsund
Bacheloroppgave i matematikk - lektor År 3 / Semester 5
Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Oppgaven skal utføres i 3. studieår i lektorprogrammet. På dette stadiet har du skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Bacheloroppgave i matematikk - lektor
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Anders Tranberg
Matematikk fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen matematikkfaget med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.
Les mer om Matematikk fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Jarle Sæbø
Læring og pedagogisk virksomhet År 4 / Semester 8
Emnet skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, yrkesfaget og praksis i utdanningen med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv ut fra et pedagogisk ståsted.
Les mer om Læring og pedagogisk virksomhet
Studiepoeng:
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Praksis 6 uker del 2 År 4 / Semester 8
I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under veiledning av en erfaren lærer.
Les mer om Praksis 6 uker del 2
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Avsluttende praksis År 5 / Semester 9
I dette emnet skal studentene få videreutvikle sine praksiskunnskaper i formidling og tilrettelegging av læring på trinn 8-13 i grunnopplæringen. Andre læringsrelaterte samfunnsarenaer kan også være aktuelle.
Les mer om Avsluttende praksis
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Kjemi som fag 2
Kjemi som fag 2 -obligatoriske emner
Miljøkjemi og HMS År 1 / Semester 1
Faget er en grunnleggende kurs i både kjemi (navnsetting, syre/baser, likevekter, løsninger, elektrokjemi, organisk kjemi) og miljølære (renere produksjon, luft og vann forurensing og rensing, avfallshåndtering, ikke-fornybar og fornybare energikilder og energiøkonomisering).
Les mer om Miljøkjemi og HMS
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Malcolm Andrew Kelland
Generell kjemi År 1 / Semester 2
Emnet skal gi dypere forståelse for generell kjemi, særlig noen grunnleggende emner som støkiometri, syrer og baser, termokjemi, elektrokjemi, reaksjonshastighet og innføring i kjemisk termodynamikk, (spontanitet).
Les mer om Generell kjemi
Studiepoeng:
Faglærer:
Emil Lindback
Organisk kjemi 1 År 2 / Semester 3
Studenten skal forstå hvordan organiske molekyler er bygget opp av atomer, og hvordan oppbygningen påvirker reaktiviteten til molekylene. Studenten skal kunne vise ved mekanismer hvordan elementære reaksjoner foregår, og anvende kunnskapen til å forutsi utfallet av reaksjoner og foreslå enkle synteser. Studenten skal mestre elementære laboratorieteknikker og være i stand til å utføre organiske reaksjoner i laboratorieskala.
Les mer om Organisk kjemi 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kåre Bredeli Jørgensen
Naturfag fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag for trinn 8-13.
Les mer om Naturfag fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Frode Skarstein
Analytisk miljøkjemi År 3 / Semester 6
Kurset gir ei innføring i kvantitative analysemetoder basert på gravimetri, spektroskopi, kromatografi, titrimetri og elektrokjemi.
Les mer om Analytisk miljøkjemi
Studiepoeng:
Faglærer:
Espen Enge
Uorganisk kjemi År 4 / Semester 7
Faget gir en generell forståelse om de fysiske egenskapene og reaksjonsmønstrer til grunnstoffene (og deres vanlige forbindelser) fra Grupper 1-2, 13-17 og den første perioden i sidegruppemetallene. Dette inkluderer flere bindingsteorier. Faget inneholder et obligatorisk, men spennende, lab kurs.
Les mer om Uorganisk kjemi
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Malcolm Andrew Kelland
Naturfag fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag for trinn 8-13.
Les mer om Naturfag fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Frode Skarstein
Kjemi fag 2 -velg 1 av 2 emner
Videregående organisk kjemi År 3 / Semester 6
Funksjonell gruppe transformasjon. Karbon-karbon bindingsdannelse, Stereokjemi. Pericykliske reaksjoner. Organisk syntese og retrosyntetisk analyse. Reaksjonsmekanismer.
Les mer om Videregående organisk kjemi
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Einar Bakstad
Biokjemi År 3 / Semester 6
Faget omhandler kjemien som foregår inni en organisme som oss. Strukturen og funksjonen av komponenter, interaksjonen dem imellom og de ulike kjemiske reaksjonene som holder en celle i live blir beskrevet. De ulike eksperimentelle verktøy som kan brukes for å visualisere livets kjemi blir presentert og forklart.
Les mer om Biokjemi
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Lutz Andreas Eichacker
Opptak til emner på masternivå - matematikk
Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)
Statistisk modellering og simulering År 4 / Semester 7
Kurset gir et grunnlag for problemløsning i teknologi, naturvitenskap og økonomi ved hjelp av statistisk modellering, simulering og analyse.
Les mer om Statistisk modellering og simulering
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jan Terje Kvaløy
Matematisk analyse År 4 / Semester 7
Det aksiomatiske grunnlaget for matematisk analyse med vekt på kompleks analyse.
Les mer om Matematisk analyse
Studiepoeng:
Faglærer:
Pavel Gumenyuk
Masteroppgave matematikk - Lektor År 5 / Semester 9
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Oppgaven skal utføres i siste studieår i lektorprogrammet. På dette stadiet skal du ha skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Masteroppgave matematikk - Lektor
Studiepoeng:
Faglærer:
Tore Selland Kleppe
Numerisk modellering, grunnkurs År 5 / Semester 9
Emnet er delt i to deler. Del I gir en innføring i numerisk matematikk, med grunnleggende teori og metoder for løsning av numeriske beregningsoppgaver med og uten bruk av datamaskin. Del II er et datalaboratoriekurs som gir en innføring i praktisk bruk av datamaskiner til vitenskapelige og tekniske beregninger.
Les mer om Numerisk modellering, grunnkurs
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Eva Rauls
Emner i Matematisk/fysisk formidling År 5 / Semester 9

Kurset består av tre hovedelementer:

En oversikt over formidlingsverktøy

Laboratorieforsøk

Gjesteforelesninger

Les mer om Emner i Matematisk/fysisk formidling
Studiepoeng:
Ansvarlig laboratorieøvelser:
Nils Henrik Kolnes
Matematisk modellering År 5 / Semester 9
Distribusjoner, Fourier-transformasjon, Greensfunksjoner, anvendelser mot differensiallikninger
Les mer om Matematisk modellering
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Paul Francis de Medeiros
Kjemi fag 1, matematikk fag 2
Kjemi fag 1 - obligatoriske emner
Examen paedagogicum År 1 / Semester 1
Emnet er en forberedende del til Lektorutdanningen for trinn 8-13 og har et pedagogisk innhold.
Les mer om Examen paedagogicum
Studiepoeng:
Faglærer:
Sean Dexter Denham
Examen philosophicum År 1 / Semester 1
Emnet er en forberedende del til Lektorutdanningen for trinn 8-13 og har et filosofisk innhold.
Les mer om Examen philosophicum
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Fartein Valen-Sendstad
Miljøkjemi og HMS År 1 / Semester 1
Faget er en grunnleggende kurs i både kjemi (navnsetting, syre/baser, likevekter, løsninger, elektrokjemi, organisk kjemi) og miljølære (renere produksjon, luft og vann forurensing og rensing, avfallshåndtering, ikke-fornybar og fornybare energikilder og energiøkonomisering).
Les mer om Miljøkjemi og HMS
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Malcolm Andrew Kelland
Observasjonspraksis År 1 / Semester 1
Dette emnet skal gi studentene en første tilknytning til læreryrket gjennom observasjon av undervisningen til erfarne lærere.
Les mer om Observasjonspraksis
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Generell kjemi År 1 / Semester 2
Emnet skal gi dypere forståelse for generell kjemi, særlig noen grunnleggende emner som støkiometri, syrer og baser, termokjemi, elektrokjemi, reaksjonshastighet og innføring i kjemisk termodynamikk, (spontanitet).
Les mer om Generell kjemi
Studiepoeng:
Faglærer:
Emil Lindback
Organisk kjemi 1 År 2 / Semester 3
Studenten skal forstå hvordan organiske molekyler er bygget opp av atomer, og hvordan oppbygningen påvirker reaktiviteten til molekylene. Studenten skal kunne vise ved mekanismer hvordan elementære reaksjoner foregår, og anvende kunnskapen til å forutsi utfallet av reaksjoner og foreslå enkle synteser. Studenten skal mestre elementære laboratorieteknikker og være i stand til å utføre organiske reaksjoner i laboratorieskala.
Les mer om Organisk kjemi 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kåre Bredeli Jørgensen
Følgepraksis År 2 / Semester 3

I dette emnet skal studentene gjøre seg skoleerfaringer gjennom observasjon og deltakelse i en lærers arbeidsdag på ungdomstrinnet og videregående skole.

Emnet består av en praksisperiode på 10 dager i høstsemesteret i andre studieår.

Les mer om Følgepraksis
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Fysikk År 2 / Semester 3
Klassisk (Newton'sk) mekanikk og bruken herav til å beskrive typiske mekaniske systemer.
Les mer om Fysikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Anders Tranberg
Termo- og fluiddynamikk År 2 / Semester 4
Emnet gir en grunnleggende introduksjon til termodynamikk og fluidmekanikk.
Les mer om Termo- og fluiddynamikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Tomas Brauner
Følgepraksis del 2 År 2 / Semester 4

I dette emnet skal studentene gjøre seg skoleerfaringer gjennom observasjon og deltakelse i en lærers arbeidsdag på ungdomstrinnet og/eller videregående skole. Studentene skal observere undervisningen og få kunnskap om for eksempel undervisningsmetoder, elevoppgaver, læremidler, læringsmål og vurdering. De skal sammen planlegge og gjennomføre like mange undervisningsøkter som det er medlemmer i gruppen. Studentene i gruppen gjennomfører minst én undervisningstime hver.

Emnet består av en praksisperiode på 10 dager i vårsemesteret i andre studieår.

Les mer om Følgepraksis del 2
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Skolens og lærerens verdier og oppgaver År 3 / Semester 5
Emnet legger vekt på å bevisstgjøre studentene på lærerens og skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere.
Les mer om Skolens og lærerens verdier og oppgaver
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kirsten Johnsen
Naturfag fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag for trinn 8-13.
Les mer om Naturfag fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Frode Skarstein
Praksis 6 uker del 1 År 3 / Semester 5
I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under utøvelse og veiledning av en erfaren lærer.
Les mer om Praksis 6 uker del 1
Studiepoeng:
Veileder:
Endre Vollsund
Bacheloroppgave i kjemi - lektor År 3 / Semester 5
Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Oppgaven skal utføres i 3. studieår i lektorprogrammet. På dette stadiet har du skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Bacheloroppgave i kjemi - lektor
Studiepoeng:
Faglærer:
Krista Michelle Kaster
Biokjemi År 3 / Semester 6
Faget omhandler kjemien som foregår inni en organisme som oss. Strukturen og funksjonen av komponenter, interaksjonen dem imellom og de ulike kjemiske reaksjonene som holder en celle i live blir beskrevet. De ulike eksperimentelle verktøy som kan brukes for å visualisere livets kjemi blir presentert og forklart.
Les mer om Biokjemi
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Lutz Andreas Eichacker
Videregående organisk kjemi År 3 / Semester 6
Funksjonell gruppe transformasjon. Karbon-karbon bindingsdannelse, Stereokjemi. Pericykliske reaksjoner. Organisk syntese og retrosyntetisk analyse. Reaksjonsmekanismer.
Les mer om Videregående organisk kjemi
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Einar Bakstad
Analytisk miljøkjemi År 3 / Semester 6
Kurset gir ei innføring i kvantitative analysemetoder basert på gravimetri, spektroskopi, kromatografi, titrimetri og elektrokjemi.
Les mer om Analytisk miljøkjemi
Studiepoeng:
Faglærer:
Espen Enge
Naturfag fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag for trinn 8-13.
Les mer om Naturfag fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Frode Skarstein
Læring og pedagogisk virksomhet År 4 / Semester 8
Emnet skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, yrkesfaget og praksis i utdanningen med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv ut fra et pedagogisk ståsted.
Les mer om Læring og pedagogisk virksomhet
Studiepoeng:
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Praksis 6 uker del 2 År 4 / Semester 8
I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under veiledning av en erfaren lærer.
Les mer om Praksis 6 uker del 2
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Avsluttende praksis År 5 / Semester 9
I dette emnet skal studentene få videreutvikle sine praksiskunnskaper i formidling og tilrettelegging av læring på trinn 8-13 i grunnopplæringen. Andre læringsrelaterte samfunnsarenaer kan også være aktuelle.
Les mer om Avsluttende praksis
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Matematikk fag 2 - realfagslektor (kjemi og matem.)
Matematiske metoder 1 År 1 / Semester 1
Komplekse tall. Innføring i grunnleggende emner i reell analyse: grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.
Les mer om Matematiske metoder 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Sigbjørn Hervik
Matematiske metoder 2 År 1 / Semester 2
Innføring i flervariabel kalkulus, elementær lineær algebra, Taylor- og Fourier-rekker. Matematisk dataverktøy (Maple).
Les mer om Matematiske metoder 2
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Pavel Gumenyuk
Sannsynlighetsregning og statistikk 1 År 1 / Semester 2
Kurset gir en innføring i beskrivende statistikk, grunnleggende sannsynlighetsregning og en introduksjon til sentrale diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. Videre gir kurset en innføring i hypotesetesting, konfidensintervall og grunnleggende metoder for statistisk analyse av data.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jan Terje Kvaløy
Vektoranalyse År 2 / Semester 3
Sentrale begreper innenfor vektoranalyse, inkludert Greens- Stokes- og Divergensteorem.
Les mer om Vektoranalyse
Studiepoeng:
Faglærer:
Tyson Ritter
Matematikkens historie År 2 / Semester 4
Utviklingen til en del sentrale begreper i moderne matematikk: Tall og tallsystemer (naturlige tall, rasjonale tall, reelle tall, kardinaltall) fra Babylon til Europa, uendelighetsbegrepet fra Zenon til Cantor, integrasjon og derivasjon (grensebegrepet fra Fermat til Weierstrass, Newtons fluksjoner, det infinitesimale fra Leibniz til Robinson), uendelige rekker. Klassisk algebra, med løsning av tredje og fjerdegrads likninger
Les mer om Matematikkens historie
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
A. Ulanovskii
Numerisk modellering, grunnkurs År 2 / Semester 4
Emnet er delt i to deler. Del I gir en innføring i numerisk matematikk, med grunnleggende teori og metoder for løsning av numeriske beregningsoppgaver med og uten bruk av datamaskin. Del II er et datalaboratoriekurs som gir en innføring i praktisk bruk av datamaskiner til vitenskapelige og tekniske beregninger.
Les mer om Numerisk modellering, grunnkurs
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Eva Rauls
Matematikk fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen matematikkfaget med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.
Les mer om Matematikk fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Jarle Sæbø
Matematikk fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen matematikkfaget med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.
Les mer om Matematikk fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Jarle Sæbø
Opptak til emner på masternivå - kjemi
Obligatoriske emner -masternivå (kjemi)
Uorganisk kjemi År 4 / Semester 7
Faget gir en generell forståelse om de fysiske egenskapene og reaksjonsmønstrer til grunnstoffene (og deres vanlige forbindelser) fra Grupper 1-2, 13-17 og den første perioden i sidegruppemetallene. Dette inkluderer flere bindingsteorier. Faget inneholder et obligatorisk, men spennende, lab kurs.
Les mer om Uorganisk kjemi
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Malcolm Andrew Kelland
Termo- og fluiddynamikk År 4 / Semester 7
Emnet gir en grunnleggende introduksjon til termodynamikk og fluidmekanikk.
Les mer om Termo- og fluiddynamikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Tomas Brauner
Kjemi- og miljøteknikk År 4 / Semester 7
Sentrale tema innen reaksjonskinetikk og prosessanalyse gjennomgås. Enhetsprosesser innen kjemisk prosessteknologi og miljøteknologi analyseres ved hjelp av masse og energibalanser.
Les mer om Kjemi- og miljøteknikk
Studiepoeng:
Faglærer:
Sachin Maruti Chavan
Vannkjemi År 5 / Semester 9
Vannkjemi introduserer prinsippene og anvendelsene av beregninger av kjemiske likevekter i akvatiske systemer. Konseptene er forklart på basis av kjemi, molekylstrukturer og likevektsreaksjoner.
Les mer om Vannkjemi
Studiepoeng:
Faglærer:
Espen Enge
Masteroppgave kjemi - Lektor År 5 / Semester 9
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Oppgaven skal utføres i siste studieår i lektorprogrammet. På dette stadiet skal du ha tilegnet deg de fagkunnskapene og ferdighetene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Masteroppgave kjemi - Lektor
Studiepoeng:
Faglærer:
Krista Michelle Kaster
Matematikk fag 1, annet fag 2
Matematikk fag 1 - obligatoriske emner
Examen paedagogicum År 1 / Semester 1
Emnet er en forberedende del til Lektorutdanningen for trinn 8-13 og har et pedagogisk innhold.
Les mer om Examen paedagogicum
Studiepoeng:
Faglærer:
Sean Dexter Denham
Examen philosophicum År 1 / Semester 1
Emnet er en forberedende del til Lektorutdanningen for trinn 8-13 og har et filosofisk innhold.
Les mer om Examen philosophicum
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Fartein Valen-Sendstad
Matematiske metoder 1 År 1 / Semester 1
Komplekse tall. Innføring i grunnleggende emner i reell analyse: grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.
Les mer om Matematiske metoder 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Sigbjørn Hervik
Diskret matematikk År 1 / Semester 1
Kurset gir en grunnleggende innføring i sentrale områder i matematikk, med vekt på kombinatorikk, mengdelære, induksjon, funksjoner, kongruensregning, rekursjonsligninger og grupper.
Les mer om Diskret matematikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Martin Gunnar Gulbrandsen
Observasjonspraksis År 1 / Semester 1
Dette emnet skal gi studentene en første tilknytning til læreryrket gjennom observasjon av undervisningen til erfarne lærere.
Les mer om Observasjonspraksis
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Matematiske metoder 2 År 1 / Semester 2
Innføring i flervariabel kalkulus, elementær lineær algebra, Taylor- og Fourier-rekker. Matematisk dataverktøy (Maple).
Les mer om Matematiske metoder 2
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Pavel Gumenyuk
Sannsynlighetsregning og statistikk 1 År 1 / Semester 2
Kurset gir en innføring i beskrivende statistikk, grunnleggende sannsynlighetsregning og en introduksjon til sentrale diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. Videre gir kurset en innføring i hypotesetesting, konfidensintervall og grunnleggende metoder for statistisk analyse av data.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jan Terje Kvaløy
Matematikkens historie År 1 / Semester 2
Utviklingen til en del sentrale begreper i moderne matematikk: Tall og tallsystemer (naturlige tall, rasjonale tall, reelle tall, kardinaltall) fra Babylon til Europa, uendelighetsbegrepet fra Zenon til Cantor, integrasjon og derivasjon (grensebegrepet fra Fermat til Weierstrass, Newtons fluksjoner, det infinitesimale fra Leibniz til Robinson), uendelige rekker. Klassisk algebra, med løsning av tredje og fjerdegrads likninger
Les mer om Matematikkens historie
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
A. Ulanovskii
Følgepraksis År 2 / Semester 3

I dette emnet skal studentene gjøre seg skoleerfaringer gjennom observasjon og deltakelse i en lærers arbeidsdag på ungdomstrinnet og videregående skole.

Emnet består av en praksisperiode på 10 dager i høstsemesteret i andre studieår.

Les mer om Følgepraksis
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Følgepraksis del 2 År 2 / Semester 4

I dette emnet skal studentene gjøre seg skoleerfaringer gjennom observasjon og deltakelse i en lærers arbeidsdag på ungdomstrinnet og/eller videregående skole. Studentene skal observere undervisningen og få kunnskap om for eksempel undervisningsmetoder, elevoppgaver, læremidler, læringsmål og vurdering. De skal sammen planlegge og gjennomføre like mange undervisningsøkter som det er medlemmer i gruppen. Studentene i gruppen gjennomfører minst én undervisningstime hver.

Emnet består av en praksisperiode på 10 dager i vårsemesteret i andre studieår.

Les mer om Følgepraksis del 2
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Skolens og lærerens verdier og oppgaver År 3 / Semester 5
Emnet legger vekt på å bevisstgjøre studentene på lærerens og skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere.
Les mer om Skolens og lærerens verdier og oppgaver
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kirsten Johnsen
Matematikk fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen matematikkfaget med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.
Les mer om Matematikk fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Jarle Sæbø
Praksis 6 uker del 1 År 3 / Semester 5
I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under utøvelse og veiledning av en erfaren lærer.
Les mer om Praksis 6 uker del 1
Studiepoeng:
Veileder:
Endre Vollsund
Bacheloroppgave i matematikk - lektor År 3 / Semester 5
Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Oppgaven skal utføres i 3. studieår i lektorprogrammet. På dette stadiet har du skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Bacheloroppgave i matematikk - lektor
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Anders Tranberg
Differensialligninger År 3 / Semester 6
Innføring i ordinære og partielle differensialligninger.
Les mer om Differensialligninger
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Alexander Rashkovskii
Abstrakt Algebra År 3 / Semester 6
Introduksjon til den aksiomatiske oppbygningen av algebraiske objekter som grupper, ringer og kropper, med anvendelser på kongruensregning og symmetrier av geometriske figurer.
Les mer om Abstrakt Algebra
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Martin Gunnar Gulbrandsen
Matematikk fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen matematikkfaget med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.
Les mer om Matematikk fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Jarle Sæbø
Læring og pedagogisk virksomhet År 4 / Semester 8
Emnet skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, yrkesfaget og praksis i utdanningen med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv ut fra et pedagogisk ståsted.
Les mer om Læring og pedagogisk virksomhet
Studiepoeng:
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Praksis 6 uker del 2 År 4 / Semester 8
I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under veiledning av en erfaren lærer.
Les mer om Praksis 6 uker del 2
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Avsluttende praksis År 5 / Semester 9
I dette emnet skal studentene få videreutvikle sine praksiskunnskaper i formidling og tilrettelegging av læring på trinn 8-13 i grunnopplæringen. Andre læringsrelaterte samfunnsarenaer kan også være aktuelle.
Les mer om Avsluttende praksis
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Narve Dolve
Valg av fag 2
Engelsk fag 2
Introduksjon til engelskspråklig litteratur År 2 / Semester 3
This course provides an introduction to key texts, authors and literary periods in literatures in English from Great Britain and previous British colonies from around the world.
Les mer om Introduksjon til engelskspråklig litteratur
Studiepoeng:
Course coordinator:
Allen Clarence Jones
Innføring i engelsk språk År 2 / Semester 3
Emnet gir studentene en innføring i teoretisk engelsk grammatikk, språklære og sentral terminologi for å beskrive setningselementer, setningstyper, leddsetninger, adverbialer og det engelske verbsystemet.
Les mer om Innføring i engelsk språk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Nancy Marie Wood
Amerikansk litteratur og kultur År 2 / Semester 4
The concept of "America" has been explored by authors from the United States and around the world. This course offers students the opportunity to investigate literary expressions about the American expericence in texts from a range of genres (for example, poetry, drama, short story, novel, essay, and film) from the early colonial period to the contemporary era. Emphasis will be placed on analyzing texts in their literary, social, historical and cultural contexts.
Les mer om Amerikansk litteratur og kultur
Studiepoeng:
Course coordinator:
Eric Dean Rasmussen
Engelsk fonetikk og fonologi År 2 / Semester 4
Emnet gir en bred innføring i engelsk fonetikk og fonologi, og ulike varianter av engelsk uttale. Det gir kunnskap om lydsystemene til to engelske uttalevarianter (Received Pronunciation og General American), med fokus på intonasjon så vel som konsonanter og vokaler. I tillegg gir kurset en oversikt over temaer som uttalevariasjon, lydendring og internasjonale varianter av engelsk. Kurset gir en innføring i grunnleggende begreper og terminologi innen fonetikk og fonologi, kombinert med praktiske øvelser.
Les mer om Engelsk fonetikk og fonologi
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Oliver Martin Traxel
Engelsk fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.
Les mer om Engelsk fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Torill Irene Hestetræet
Engelsk fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.
Les mer om Engelsk fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Faglærer:
Grete Norveig Aalgaard Clarke
Historie fag 2
Europeisk historie fra antikken til nytid År 2 / Semester 3
Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over europeisk historie fra ca. 500 f.v.t. til 1800 e.v.t. Emnet behandler politisk, sosial, kulturell og økonomisk historie i Europa.
Les mer om Europeisk historie fra antikken til nytid
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Dolly Jørgensen
Byens historie År 2 / Semester 3
Emnet skal gi innsikt i urbaniseringsprosesser i historisk perspektiv.
Les mer om Byens historie
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olav Tysdal
Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk År 2 / Semester 4
Hva er historie? Hvordan forsker en historiker? Hvordan påvirker historikerens perspektiver vår forståelse av fortiden? Har historie sin egen historie? Emnet gir en innføring i ulike historietradisjoner og i måter historien kan framstilles på. Videre drøftes metoder for å produsere historisk kunnskap, og historikerens arbeid med forskjellige typer av kilder blir diskutert. Studiet skal dessuten gi en innføring i historiefagets egen historie.
Les mer om Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Finn Arne Jørgensen
Moderne historie År 2 / Semester 4
Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over moderne globalhistorie fra ca. 1814 til vår egen tid. Emnet behandler politisk, sosial, kulturell og materiell historie. Det vil bli gitt en forholdsvis bred gjennomgang av norsk historie.
Les mer om Moderne historie
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ole Jone Eide
Samfunnsfag fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Emnet skal gi studentene et grunnlag for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag i ungdomsskolen og den videregående skolen (8.-13. trinn).
Les mer om Samfunnsfag fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Praksiskoordinator:
Thomas Wiborg Gabrielsen
Samfunnsfag fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Emnet skal kvalifisere studentene for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag i ungdomsskolen og den videregående skolen.
Les mer om Samfunnsfag fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Religion fag 2
Religionsvitenskap, jødedom og islam År 2 / Semester 3

Religioner spiller viktige roller i mange samfunn i dagens verden, og religionsvitenskapen gir nøkler til å studere og forstå disse rollene. Faget religionsvitenskap er i seg selv tverrfaglig og inkluderer ulike tilnærminger til religion. Vekten legges i dette emnet på kulturvitenskapelig tilnærming ettersom religion betraktes som et kulturfenomen.

Jødedommen og islam er historisk beslektet med hverandre, og disse religionene har satt sitt preg på samfunn og kultur i fortid og nåtid. Islam er mest vektlagt på grunn av denne religionens aktualitet og relevans i samfunn og skole.

Les mer om Religionsvitenskap, jødedom og islam
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Fartein Valen-Sendstad
Bibelen og kristendommens historie År 2 / Semester 3
Dette emnet gir innføring i Bibelen på basis av historievitenskap, bibelvitenskap og teologi. Det gir kunnskap om Bibelen som en historisk, hellig og aktuell bok. Emnet gir også innføring i kristendommens historie og dens betydning for kultur og samfunn i fortid og nåtid, nasjonalt og globalt.
Les mer om Bibelen og kristendommens historie
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jarle Stormark
Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet År 2 / Semester 4

Emnet gir en innføring i hinduismen og buddhismen. Både religionenes historie og deres nåtidige, globale utforming blir belyst.

Emnet gir også en innføring i utviklingstrekk i samtidsreligiøsitet, deriblant dens forhold til institusjonalisert religion, media og marked.

Les mer om Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Torunn Birkeland
Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjoner År 2 / Semester 4
Emnet skal gi innsikt i prinsipiell og konkret etikk. Dette inkluderer etiske modeller og drøftinger av etiske spørsmål. Emnet skal gi innsikt i sekulære livssyn i dag. Emnet gir også innsikt i kristen tro og trostradisjoner i møte med ulike religiøse og livssynsmessige alternativer i vår tid.
Les mer om Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjoner
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Fartein Valen-Sendstad
Religion fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
I dette emnet skal studentene utvikle undervisningskompetanse i religion, livssyn og etikk på trinn 8-13 i skolen.
Les mer om Religion fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Religion fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
I dette emnet skal studentene utvikle undervisningskompetanse i religion, livssyn og etikk på ungdomstrinnet og i videregående skole.
Les mer om Religion fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Samfunnsfag fag 2
Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver År 2 / Semester 3
Det finnes mange måter å forstå samfunnslivet på. Ulike teorier fremmer ulike forståelser. Gjennom tidene har sosiologien forkastet noen gamle og utviklet mange nye teorier. I emnet Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver vil studentene bli kjent med ulike teorier i samfunnet. Sosiologiens klassikere stilte spørsmål som: Hva skiller moderne fra førmoderne samfunn? Hva er individets plass i moderne samfunn? Hva vedlikeholder og hva skaper endring i moderne samfunn? Hvilke sosiale konflikter er fremtredende? Hvilke utfordringer står moderne samfunn overfor? Emnet gir en innføring i sosiologisk tenkning omkring disse spørsmålene.
Les mer om Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Turid Rødne
Offentlig politikk og administrasjon År 2 / Semester 3
Emnet presenterer grunnbegreper i studiet av offentlig politikk og administrasjon og gir en innføring i oppbygningen av sentrale politiske og administrative institusjoner og deres virkemåte. Det legges særlig vekt på forvaltningens rolle i det politiske system, herunder samspillet mellom politiske og administrative institusjoner og forholdet mellom stat og kommuner. Emnet gir videre en innføring i sentrale endringsparadigmer som har påvirket / påvirker styringssystemet.
Les mer om Offentlig politikk og administrasjon
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ann-Karin Tennås Holmen
Politisk teori År 2 / Semester 3
Kurset presenterer og belyser sentrale temaer og debatter i politisk teori. Er den moderne stat en ønskelig institusjon? Hva kjennetegner en rettferdig stat? Hvordan bør grunnleggende politiske, rettslige og økonomiske samfunnsinstitusjoner utformes, og hvordan bør de fordele goder og byrder - dvs. rettigheter, plikter, muligheter og ressurser? Hvilke krav bør stilles til rettmessig utøvelse av statlig tvangsmakt? I hvilken grad har flertallet en rett til å styre over mindretallet i et demokrati? Hva bør utgjøre toleransens grenser? I politisk filosofi finner man ulike konkurrerende svar på disse spørsmålene, som vil presenteres og diskuteres under kurset.
Les mer om Politisk teori
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kristian Skagen Ekeli
Kjønn, kultur og samfunn År 2 / Semester 4

Hva er kjønnsforskning? På hvilke måter kan du studere kjønn og likestilling? Dette emnet gir en innføring i sentrale teorier og begreper for kjønnsforskningsfeltet. Emnet gir en oversikt over ulike teoretiske innfallsvinkler og diskuterer anvendelser og metoder.

Noen sentrale tema:

Kjønn og (u)likestilling

Kunnskapsproduksjon og makt

Identitet, kropp og seksualitet

Les mer om Kjønn, kultur og samfunn
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ingvil Førland Hellstrand
Samfunnsstruktur i endring År 2 / Semester 4
Hvorfor er folk mer syke og dør tidligere i områder hvor det er stor forskjell mellom fattig og rik? Hva er en passelig mengde kriminalitet? Hvorfor er moderat ulikhet i inntektsfordeling en fordel for alle? Slike spørsmål om samfunnsmessige sammenhenger er tema i dette emnet. Sosiologi har blitt kalt faget om "mennesket i samfunnet og samfunnet i mennesket". I dette emnet viser vi hvordan viktige områder som velferdsstat, arbeid, familie, helse, etnisitet og fattigdom og kriminalitet kan forstås i en større samfunnsmessig sammenheng.
Les mer om Samfunnsstruktur i endring
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Turid Rødne
Makt og politikk År 2 / Semester 4
Emnet gir en innføring i maktforhold, politiske institusjoner og prosesser. Det tar for seg ulike definisjoner av makt og politikk, grunnlaget for politiske valg, sentrale utviklingstrekk i det norske styringssystemet og påvirkning av politiske beslutninger. Det legges mest vekt på de rikspolitiske institusjonene og prosessene.
Les mer om Makt og politikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Hilmar Rommetvedt
Samfunnsfag fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Emnet skal gi studentene et grunnlag for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag i ungdomsskolen og den videregående skolen (8.-13. trinn).
Les mer om Samfunnsfag fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Praksiskoordinator:
Thomas Wiborg Gabrielsen
Samfunnsfag fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Emnet skal kvalifisere studentene for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag i ungdomsskolen og den videregående skolen.
Les mer om Samfunnsfag fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Idrett fag 2
Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige emner År 2 / Semester 3
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Atle Mjåtveit
Lek - Idrett - Dans År 2 / Semester 3
Studiepoeng:
Faglærer:
Ingrid Møllerop
Friluftsliv, ski og skøyter År 2 / Semester 3
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Geirulf Tronerud
Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi År 2 / Semester 3

Emnet inneholder:

Fysiologi tilsvarende 5 studiepoeng

Bevegelseslære med anatomi tilsvarende 5 studiepoeng

Les mer om Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Gerd Lise Midtgaard Nilsen Nordbotten
Treningslære 1 År 2 / Semester 3
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Leif Inge Tjelta
Kroppsøving fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Emnet gir studentene undervisningskompetanse innen kroppsøving/idrettsfag med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.
Les mer om Kroppsøving fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Atle Mjåtveit
Kroppsøving fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Emnet gir studentene undervisningskompetanse innen kroppsøving/idrettsfag med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.
Les mer om Kroppsøving fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Nordisk fag 2
Tekst i kontekst År 2 / Semester 3
Alle tekster er preget av den tiden de er skrevet eller produsert i. Med tekst forstås både skjønnlitteratur, sakprosa og medietekster av forskjellige sjangre (f.eks. kronikker, filmer, tv-programmer). Dette gjelder så vel tematisk som formelt.
Les mer om Tekst i kontekst
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ingrid Nielsen
Språkstruktur og språkvariasjon År 2 / Semester 3
Emnet gir en innføring i fonologi, morfologi og syntaks og beskriver språkvariasjon i norsk, både i skrift og tale. Videre gir emnet en innføring i kontrastiv grammatikk.
Les mer om Språkstruktur og språkvariasjon
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jan Kristian Hognestad
Nordisk språk og språkhistorie År 2 / Semester 4
Emnet gjev innføring i nordisk (særleg norsk) språkhistorie, både den indre og den ytre, med særleg vekt på tida etter 1800 og framveksten av dei to offisielle norske skriftmåla, nynorsk og bokmål.
Les mer om Nordisk språk og språkhistorie
Studiepoeng:
Emneansvarleg:
Inge Særheim
Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse År 2 / Semester 4
Vi lever i ei tekstuell verd! Talet på tekstar og sjangrar har eksplodert i tråd med den moderne medieutviklinga. Sjangermangfaldet er stort, og for å kunne orientere seg i eit samansett samfunn er gode analyse- og sjangerkunnskapar avgjerande. I dette kurset set vi fokus på tekstar av ulike sjangrar og korleis ein skal analysere dei.
Les mer om Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse
Studiepoeng:
Emneansvarleg:
Finn Tveito
Norsk fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Emnet skal gi studentane eit grunnlag for å kunne vere lærarar i norskfaget på trinn 8-13 i skulen. Dette grunnlaget blir skapt både gjennom teoretisk refleksjon og utprøving i praksis.
Les mer om Norsk fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Faglærar:
Jan Kristian Hognestad
Norsk fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Emnet skal gi studentane eit grunnlag for å kunne vere lærarar i norskfaget på trinn 8-13 i skulen. Dette grunnlaget blir skapt både gjennom teoretisk refleksjon og utprøving i praksis.
Les mer om Norsk fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Naturfag fag 2
Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi År 2 / Semester 4
Anatomisk terminologi. Betydningen av et stabilt indre miljø, homeostase, for celler, vev, organer og kroppens funksjoner. Celler og vev. Nervesystemet. Sansene, temperaturregulering. Endokrinologi. Skjelettet, ledd og muskulatur. Hjertet, sirkulasjonssystemene, blodet og immunitet. Luftveiene og respirasjonssystemet. Fordøyelse og ernæring. Nyrene og urinveiene. Reproduksjon.
Les mer om Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kleng Brekkå
Fysikk År 2 / Semester 3
Klassisk (Newton'sk) mekanikk og bruken herav til å beskrive typiske mekaniske systemer.
Les mer om Fysikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Anders Tranberg
Miljøkjemi og HMS År 2 / Semester 3
Faget er en grunnleggende kurs i både kjemi (navnsetting, syre/baser, likevekter, løsninger, elektrokjemi, organisk kjemi) og miljølære (renere produksjon, luft og vann forurensing og rensing, avfallshåndtering, ikke-fornybar og fornybare energikilder og energiøkonomisering).
Les mer om Miljøkjemi og HMS
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Malcolm Andrew Kelland
Fysikklaboratorium År 2 / Semester 4
Kurset skal gi en praktisk og teoretisk innføring i eksperimentelle målemetoder.
Les mer om Fysikklaboratorium
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olena Zavorotynska
Generell kjemi År 2 / Semester 4
Emnet skal gi dypere forståelse for generell kjemi, særlig noen grunnleggende emner som støkiometri, syrer og baser, termokjemi, elektrokjemi, reaksjonshastighet og innføring i kjemisk termodynamikk, (spontanitet).
Les mer om Generell kjemi
Studiepoeng:
Faglærer:
Emil Lindback
Cellebiologi År 2 / Semester 3

Undervisningen i cellebiologi vil behandle det molekylære grunnlaget for cellens struktur og organisering. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap og forståelse for cellebiologi. Viktige tema i cellebiologi er:

- Struktur og funksjon til biomolekyler

- Cellers oppbygning med hovedvekt på eukaryote celler

- Funksjonen til ulike cellestrukturer

- Struktur og funksjon til biologiske membraner

- Metabolisme og fotosyntese

- Hvordan celler kommuniserer

- Kontroll av celledeling, cellesyklus og celledød

- Transkripsjon og proteinsyntese (translasjon)

Les mer om Cellebiologi
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Hanne Røland Hagland
Naturfag fagdidaktikk del 1 År 3 / Semester 5
Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag for trinn 8-13.
Les mer om Naturfag fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Frode Skarstein
Naturfag fagdidaktikk del 2 År 4 / Semester 8
Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag for trinn 8-13.
Les mer om Naturfag fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Frode Skarstein
Opptak til emner på masternivå - matematikk
Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)
Statistisk modellering og simulering År 4 / Semester 7
Kurset gir et grunnlag for problemløsning i teknologi, naturvitenskap og økonomi ved hjelp av statistisk modellering, simulering og analyse.
Les mer om Statistisk modellering og simulering
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jan Terje Kvaløy
Matematisk analyse År 4 / Semester 7
Det aksiomatiske grunnlaget for matematisk analyse med vekt på kompleks analyse.
Les mer om Matematisk analyse
Studiepoeng:
Faglærer:
Pavel Gumenyuk
Vektoranalyse År 4 / Semester 7
Sentrale begreper innenfor vektoranalyse, inkludert Greens- Stokes- og Divergensteorem.
Les mer om Vektoranalyse
Studiepoeng:
Faglærer:
Tyson Ritter
Masteroppgave matematikk - Lektor År 5 / Semester 9
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Oppgaven skal utføres i siste studieår i lektorprogrammet. På dette stadiet skal du ha skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Masteroppgave matematikk - Lektor
Studiepoeng:
Faglærer:
Tore Selland Kleppe
Numerisk modellering, grunnkurs År 5 / Semester 9
Emnet er delt i to deler. Del I gir en innføring i numerisk matematikk, med grunnleggende teori og metoder for løsning av numeriske beregningsoppgaver med og uten bruk av datamaskin. Del II er et datalaboratoriekurs som gir en innføring i praktisk bruk av datamaskiner til vitenskapelige og tekniske beregninger.
Les mer om Numerisk modellering, grunnkurs
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Eva Rauls

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.