MENY

Barnehagevitenskap master, deltid fire år

Er du barnehagelærer? Har du lyst til å lære mer om flerkulturelle, språklige og estetiske perspektiver? Eller om ledelse og profesjonsperspektiver, naturfag og matematikk? Vil du lære om det som skjer av forskning og utvikling på barnehagefeltet? Søk master i barnehagevitenskap ved UiS!

Studiet er i utgangspunktet lagt opp som et deltidsstudium over fire år, men det er også mulig å gjennomføre på noe kortere tid. Studiet er flerfaglig og forskningsbasert. Arbeidsformene er varierte med både selvstendig arbeid, forelesninger, gruppearbeid, litteraturseminarer og felles diskusjoner. Det er lagt opp til undervisning om lag to dager annenhver uke.

Målet for studiet er at du gjennom faglig og forskningsmessig fordypning skal tilegne deg innsikt i teoretiske og praktiske problemstillinger innen studiets faglige, tematiske områder.

Studiet kvalifiserer for variert arbeid i institusjoner som arbeider med pedagogiske tilbud for de yngste barna i utdanningsløpet. Master i barnehagevitenskap kvalifiserer også for opptak til doktorgradsprogram som for eksempel utdanningsvitenskap, rettet inn mot barnehagevitenskap.

Studiet gir kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk, og erfaring med å bruke dette i selvstendig forskningsarbeid.

Opptakskravet er treårig barnehagelærerutdanning eller annen relevant utdanning på bachelornivå.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

 

Barnehagelærer og barn

Kilde: CP Publisert 16.12.2018