MENY

Barnehagevitenskap master - hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer for ulike typer stillinger i barnehager og for stillinger som inkluderer arbeid med pedagogiske tilbud for barn i barnehagealder. Det kan også kvalifisere for arbeid i høyere utdanning, videregående skole og andre instanser.
Masterstudiet danner også grunnlag for videre PhD-studier, bl.a. i det utdannings- og barnehagevitenskaplige feltet. Se forskrift for graden philosophiae doctor. Faglige og didaktiske perspektiver vil skape en naturlig tilknytning til aktuelle fagområder og disipliner.

Kilde: FS

Sist oppdatert: 11.07.2020