MENY

Barnehagevitenskap master, deltid fire år - hva lærer du?

Etter fullført studium skal studentene gjennom faglig og forskningsmessig fordypning:

  • ha innsikt i og kunnskap om teoretiske og praktiske problemstillinger i mastergradsstudiets faglige, tematiske områder
  • være kvalifisert for ulike typer arbeid i institusjoner som arbeider med pedagogiske tilbud for de yngste barna i utdanningsløpet
  • ha innsikt i og kunnskap om vitenskapsteori, etikk og forskningsmetoder, og kunne gjøre bruk av dette i et selvstendig forskningsarbeid
  • ha kunnskap og erfaringer i å arbeide med forsknings- og utviklingsarbeid i barnehagesektoren

Sist oppdatert: 19.04.2019