Barnehagevitenskap master, deltid fire år

Barnehagevitenskap - obligatoriske emner
Barnet i barnehagen: estetiske, kulturelle, og kommunikative perspektiver År 1 / Semester 1
I emnet MBV125 tematiseres og granskes perspektiver på barn og barns lek og kultur i sin kontekst, deres kommunikasjon og estetiske uttrykksmåter. Estetisk, etisk og kommunikativ forskning og teori presenteres, og deres relevans for læringskulturer i barnehagen drøftes.
Les mer om Barnet i barnehagen: estetiske, kulturelle, og kommunikative perspektiver
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Kirsten Halle
Barnehagen i samfunnet År 1 / Semester 2
Et tema i dette emnet er nyere og historiske samfunnsperspektiver på barn og barndom. Institusjonalisert barndom i en flerkulturell kontekst, samt internasjonale og globale perspektiver står sentralt.
Les mer om Barnehagen i samfunnet
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Ove Bergersen
Pedagogen i barnehagen: fokus på naturfag og matematikk År 2 / Semester 3
I dette emnet dreier innholdet seg om barnehagen som møteplass for lek og læring. Hvilken betydning omgivelsene har for læringen, og da særlig samspillet og kommunikasjonen med pedagogen vil løftes fram.
Les mer om Pedagogen i barnehagen: fokus på naturfag og matematikk
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Anne Kristine Solberg Runestad
Ledelse og profesjonsperspektiver År 2 / Semester 4
Emnet fokuserer på profesjonskunnskap der pedagogisk ledelse og veiledning står sentralt.
Les mer om Ledelse og profesjonsperspektiver
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Anita Berge
Vitenskapsteori og forskningsmetode År 3 / Semester 5
Emnet består av tre hovedområder, vitenskapsteori og etikk, kvantitative metoder og kvalitative metoder.
Les mer om Vitenskapsteori og forskningsmetode
Studiepoeng: 20
Faglærer:
Zahra Esmaeeli
Forum/masteroppgaven År 3 / Semester 6
Forum er en kollektiv faglig møteplass der studenter og veiledere i masterutdanningen møtes til felles diskusjoner og problematisering av aktuelle problemstillinger studentene står overfor i arbeidet med masteroppgaven.
Les mer om Forum/masteroppgaven
Studiepoeng: 5
Faglærer:
Anne Kristine Solberg Runestad
Masteroppgaven År 3 / Semester 6
Masteroppgaven skal være et individuelt, selvstendig vitenskaplig arbeid med relevans for det barnehagepedagogiske fagfeltet.
Les mer om Masteroppgaven
Studiepoeng: 35
Emneansvarlig:
Anne Kristine Solberg Runestad

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.