Barnehagevitenskap master, deltid fire år

Barnehagevitenskap - obligatoriske emner
Barnet i barnehagen: estetiske, kulturelle, og kommunikative perspektiver År 1 / Semester 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kirsten Halle
Barnehagen i samfunnet År 1 / Semester 2
Dette er et disiplin- og profesjonsbasert mastergradsstudium. Etter fullført studium tildeles kandidatene tittelen Master i barnehagevitenskap.
Les mer om Barnehagen i samfunnet
Studiepoeng:
Faglærer:
Anne Kristine Solberg Runestad
Pedagogen i barnehagen: fokus på naturfag og matematikk År 2 / Semester 3
Studiepoeng:
Faglærer:
Anne Kristine Solberg Runestad
Ledelse og profesjonsperspektiver År 2 / Semester 4
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Margrethe Jernes
Vitenskapsteori og forskningsmetode År 3 / Semester 5
Dette er et disiplin- og profesjonsbasert mastergradsstudium. Etter fullført studium tildeles kandidatene tittelen Master i barnehagevitenskap.
Les mer om Vitenskapsteori og forskningsmetode
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Anne Kristine Solberg Runestad
Forum/masteroppgaven År 3 / Semester 6
Dette er et disiplin- og profesjonsbasert mastergradsstudium. Etter fullført studium tildeles kandidatene tittelen Master i barnehagevitenskap.
Les mer om Forum/masteroppgaven
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Anne Kristine Solberg Runestad
Masteroppgaven År 3 / Semester 6
Dette er et disiplin- og profesjonsbasert mastergradsstudium. Etter fullført studium tildeles kandidatene tittelen Master i barnehagevitenskap.
Les mer om Masteroppgaven
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Anne Kristine Solberg Runestad

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.