MENY

Utdanningsvitenskap – Idrett/kroppsøving

Med master i idrett/kroppsøving ved Universitetet i Stavanger kan du arbeide som trener, leder eller rådgiver i en idrettsorganisasjon. Studiet gir også muligheter innen helsefremmende og forebyggende arbeid.
Studenter i aksjon under en time i gymsal. Illustrasjonsbilde for idrett/kroppsøvingsfaget.

Dagens 15-åringer er mer stillesittende enn pensjonister. Bare halvparten oppfyller anbefalingen om en time  aktivitet til dagen. Barn som er fysisk aktive får en rekke helsefordeler. Masterstudiet i idrett/kroppsøving gir deg verktøy som kan gi alle elever reelle læringsmuligheter i kroppsøving og grunnlag for varig bevegelsesglede.

I studiet står betydningen av å skape gode læringsvilkår og legge grunnlag for varig bevegelsesglede i skolen sentralt.
Studiet betegnes som en profesjonsrettet mastergrad. I vårsemesteret første år velger du mellom to valgemner. Valgemnene tilbys ved UiS, Universitetet i Agder og Høgskolen i Sør-Øst Norge.

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 28.06.2019