MENY

Idrettsvitenskap – master - hva kan du bli?

Strukturen i masterprogrammet fremmer både en bred idrettsvitenskapelig kompetanse og en fordypning i et valgt forskningsområdet.
Studentene vil derfor kvalifisere til ulike yrkesroller etter endt utdanning.
Aktuelle arbeidsgivere i kan være:
• organisasjoner som er knyttet til Norges Idrettsforbund – i roller som trener, sportslig eller daglig leder på ulike nivå (klubb, krets, region og særforbund)
• offentlig sektor – lærer på idrettslinjer i den videregående skole eller kroppsøving i skolen (forutsatt undervisningskompetanse), rådgiver for helsefremmende og forebyggende tiltak på kommunalt og fylkeskommunalt nivå
• privat sektor – kommersiell undervisning/rådgivning knyttet mot treningsbransjen, turisme eller andre helsefremmende og forebyggende tiltak
Fullført studium kan kvalifisere for å søke opptak på ulike doktorgradsprogram.

Kilde: FS

Sist oppdatert: 20.09.2020