MENY

Utdanningsvitenskap – Idrett/kroppsøving - opptakskrav

Ett av følgende:

  • Godkjent allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning som inkluderer minst 60 studiepoeng i idrett/kroppsøving
  • Bachelorutdanning som inkluderer minst 60 studiepoeng idrett og bestått praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).
  • Bachelorutdanning som inkluderer minst 80 studiepoeng idrett/kroppsøving,
  • Bachelorutdanning i idrett/kroppsøving
  • Faglærerutdanning i kroppsøving

Det er satt en nedre vektet karaktergrense for opptak på 3,0 (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Instituttleder kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Det kreves i tillegg en vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre i idrett/kroppsøving.

Søkere med utenlandsk studiebakgrunn må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene som stilles i nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2.

Søkere med lærerutdanning fra utlandet må søke godkjenning fra Utdanningsdirektoratet.Kilde: CP

Publisert 18.12.2017