Obligatoriske emner
Forskningsmetode og vitenskapsteori År 1 / Semester 1
Forskningsmetode og vitenskapsteori er organisert i en fellesdel (10 studiepoeng) og en fagspesifikk del (5 studiepoeng). Fellesdelen i emnet er felles for masterprogrammene i spesialpedagogikk og idrett. Fellesdelen omfatter vitenskapsteori, kvalitative og kvantitative metoder og forskningsetikk. I den fagspesifikke delen av emnet utdypes disse temaene og knyttes til forskningstradisjoner i hhv spesialpedagogikk og idrettsvitenskap. I den fagspesifikke delen vil studentene analysere, vurdere og diskutere vitenskapelige publikasjoner innenfor det aktuelle fagområdet.
Les mer om Forskningsmetode og vitenskapsteori
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Anne Nevøy
Fysisk aktivitet og helse År 1 / Semester 1
Studiepoeng: 15
Studiekoordinator:
Karen Elizabeth Gilje Woie
Aktivitetsanalyser i idrettsvitenskap År 1 / Semester 2
Studiepoeng: 15
Studiekoordinator:
Karen Elizabeth Gilje Woie
Prestasjonsutvikling - Fysisk trening og Coaching År 1 / Semester 2
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi
Masteroppgave År 2 / Semester 3
Studiepoeng: 60
Studiekoordinator:
Karen Elizabeth Gilje Woie

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.