MENY

Utdanningsvitenskap – Norskdidaktikk

Norsk er et fag for ferdigheter, men like mye for opplevelse, personlig vekst og danning. Med dette som utgangspunkt utforsker master i norskdidaktikk ved Universitetet i Stavanger elevenes forståelse og mestring av det moderne samfunnets mange og mangfoldige tekstkulturer.
En lærer står foran en klasse i et klasserom. Illustrasjonsbilde for lærerutdanningene.

Mastergradsstudiet i norskdidaktikk bygger opp en solid forståelse for norskfagets innhold og funksjon i
skole og samfunn. Studiet utforsker ulike utfordringer i dagens skole, studentene undersøker også hva vi
kan lære av fortidas norskfag.

Studiet i norskdidaktikk har som formål å utdanne lærere med solid kompetanse i å undervise i norsk. Mastergraden bygger på grunnskolelærer eller allmennlærerutdanning eller en bachelor med PPU, hvor begge må omfatte minst 60 studiepoeng norsk. Studiet betegnes som en profesjonsrettet mastergrad.

 Tar du for tiden fireårig grunn-skolelærer-utdanning, kan studiet i norsk-didaktikk tas som valgfag.

Du er kanskje også interessert i:

 


Kilde: CP Publisert 27.06.2019