MENY

Utdanningsvitenskap – Norskdidaktikk - hva kan du bli?

Masterstudiet i norskdidaktikk gir lektorkompetanse og kvalifiserer blant annet til undervisning og veiledningsoppgaver i skolen. Studiet kvalifiserer også i en rekke andre sammenhenger der det er behov for kunnskap om undervisning og formidling, språkkompetanse og språkbeherskelse.

Eksempel kan være informasjonsarbeid eller journalistikk, forskning og formidling, forlag, bibliotek eller andre områder innenfor administrasjon, kunst- eller kulturfelt. Fullført studium kan blant annet kvalifisere for opptak til doktorgradsprogrammet i Utdanningsvitenskap og doktorgradsprogrammet i Lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Kilde: CP

Publisert 01.02.2019