MENY

Utdanningsvitenskap – Pedagogikk

Er du opptatt av hvordan god utdanning kan påvirke barn og unges oppvekstsvilkår? Da kan masterstudiet i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger være utdanningen for deg.
Flere elever i samtale med en lærer.

I et samfunn i endring spiller utdanning en svært viktig rolle, både for å forstå grunnleggende endringsprosesser og for å kunne delta aktivt i å utvikle skolen.

Som masterstudent i pedagogikk vil du møte dyktige og engasjerte universitetslærere med lang erfaring fra både grunnskole og undervisning i høyere utdanning. De vil inspirere deg til å søke ny innsikt og til å ramme inn dine eksisterende kunnskaper på nye måter.

Du vil få avansert kunnskap om sentrale problemstillinger og metoder innenfor faget pedagogikk. Fagmiljøet i pedagogikk er engasjert i flere store forsknings- og utviklingsprosjekter. Flere av disse er utviklet i nært samarbeid med skoleeiere og skoler i distriktet. I forbindelse med skriving av masteroppgaver søker vi å legge til rette for at interesserte studenter kan koble seg opp mot slike forsknings- og utviklingsprosjekter. Videre vil masterstudiet ha et nært samarbeid med tilsvarende masterstudium i spesialpedagogikk. Flere av emnene som tilbys er felles for begge studietilbudene, noe som også medfører at spesialpedagogiske problemstillinger vil bli tatt opp i studiet.

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 27.06.2019