MENY

Praktisk pedagogisk utdanning - deltid

Ønsker du å få undervisningskompetanse samtidig som du er i jobb? Da kan praktiskpedagogisk utdanning på deltid ved Universitetet i Stavanger være noe for deg. Studiet retter seg mot deg som fra før av har fag- eller yrkesutdanning. Vi tilbyr både allmennfaglig og yrkesfaglig PPU.
Elever-lærer-lærerstudent-grunnskolelærerutdanning 5-10, lærerutdanning-PPU deltid- PPU-Praktisk pedagogisk utdanning-Universitetet i Stavanger

Gjennom studiet får du innblikk i hvordan skolen fungerer, hva det vil si å skape et godt læringsmiljø og hvordan interesse og engasjement for faglige spørsmål vekkes hos elevene.

Studiet består av 30 studiepoeng med pedagogikk som er felles for alle studentene, og 30 studiepoeng innen allmenn- eller yrkesfaglig retning. Det er 12 uker veiledet praksis i studiet, 6 uker i høstsemesteret og 6 uker i siste vårsemester. Praksisen vil være veiledet og vurdert. Den skal foregå både på ungdomstrinn og videregående skole.

På studiet vil du lære om utviklingen av skolen i det norske samfunnet og om utdanningens idégrunnlag. Når du har fullført PPU, skal du kunne planlegge samt gjennomføre undervisning. Samtidig skal du være bevisst ditt faglige ståsted og dine personlige holdninger til lærerarbeidet.

Med PPU allmennfag er du kvalifisert til arbeid på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, videregående skole eller voksenopplæring og for trinn 8-13 for yrkesfaglig PPU.

Søkere med utenlandsk studiebakgrunn må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene som stilles i nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning §2-2.

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 10.01.2019