MENY

Praktisk-pedagogisk utdanning PPU heltid

Har du fag- eller yrkesutdanning og har lyst til å bli lærer? Ta praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Stavanger og få undervisningskompetanse! Vi tilbyr både allmennfaglig og yrkesfaglig PPU.

Gjennom studiet får du innblikk i hvordan skolen fungerer, hva det vil si å skape et godt læringsmiljø og hvordan interesse og engasjement for faglige spørsmål vekkes hos elevene.

Studiet består av 30 studiepoeng med pedagogikk, som er felles for alle studentene, og 30 studiepoeng fagdidaktikk med allmennfaglig eller yrkesfaglig retning. Det er 12 ukers obligatorisk praksis i studiet. 6 uker i høstsemesteret og 6 uker i vårsemesteret. Du vil da få tilegnet deg erfaringer i reelle undervisningssituasjoner. Praksisen vil være veiledet og vurdert. Den skal foregå både på ungdomstrinn og videregående skole.

På studiet vil du lære om utviklingen av skolen i det norske samfunnet og om utdanningens idégrunnlag. Når du har fullført PPU, skal du kunne planlegge samt gjennomføre undervisning. Samtidig skal du være bevisst ditt faglige ståsted og dine personlige holdninger til lærerarbeidet.

Med PPU allmennfag er du kvalifisert til arbeid på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, videregående skole eller voksenopplæring og for trinn 8-13 for yrkesfaglig PPU.

Søkere med utenlandsk studiebakgrunn må dokumentere norskkunnskaper, se forskrift om opptak til høyere utdanning 2017 §2-2.

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 18.12.2019