Veivalg: Allmennfaglig eller yrkesfaglig retning

Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid, allmenne fag
Obligatoriske emner
Skolens og lærerens verdier og oppgaver År 1 / Semester 1
Emnet legger vekt på å bevisstgjøre studentene på lærerens og skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere.
Les mer om Skolens og lærerens verdier og oppgaver
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Kirsten Johnsen
Praksis del 1 - 6 uker År 1 / Semester 1
I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under veiledning av en erfaren lærer.
Les mer om Praksis del 1 - 6 uker
Studiepoeng: 0
Praksiskoordinator:
Kristin Henanger Haugen
Læring og pedagogisk virksomhet År 1 / Semester 2
Emnet skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk og praksis i utdanningen med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv ut fra et pedagogisk ståsted.
Les mer om Læring og pedagogisk virksomhet
Studiepoeng: 15
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Praksis del 2 - 6 uker År 1 / Semester 2
I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner og under veiledning av en erfaren lærer.
Les mer om Praksis del 2 - 6 uker
Studiepoeng: 0
Praksiskoordinator:
Kristin Henanger Haugen
Fagdidaktikk 2 x 15 SP (legges inn på basis av tidligere utdanning)
Matematikk fagdidaktikk del 1 År 1 / Semester 1
Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen matematikkfaget med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.
Les mer om Matematikk fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Jarle Sæbø
Norsk fagdidaktikk del 1 År 1 / Semester 1
Emnet skal gi studentane eit grunnlag for å kunne vere lærarar i norskfaget med vekt på trinn 8-13 i skulen. Dette grunnlaget blir skapt både gjennom teoretisk refleksjon og utprøving i praksis.
Les mer om Norsk fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Faglærar:
Torgrim Gram Økland
Naturfag fagdidaktikk del 1 År 1 / Semester 1
Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag hovedsakelig for trinn 8-13.
Les mer om Naturfag fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Frode Skarstein
Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 År 1 / Semester 1
Emnet skal gi studentene et grunnlag for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag med vekt på 8.-13. trinn.
Les mer om Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Praksiskoordinator:
Kristin Henanger Haugen
Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid År 1 / Semester 1
Emnet er en del av profesjonsfaget. Det skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, yrkesfag/fag og praksis i utdanningen, med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et organisasjons- og samfunnsperspektiv fra et fag- og yrkesdidaktisk ståsted.
Les mer om Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Torbjørn Waaland
Fremmedspråk fagdidaktikk del 1 År 1 / Semester 1
Fagdidaktikkstudiet bygger på fagkunnskaper i enten fransk, spansk eller tysk. Studiet gir studentene undervisningskompetanse i fransk, spansk eller tysk med hovedvekt på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.
Les mer om Fremmedspråk fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Greta Brodahl
Religion fagdidaktikk del 1 År 1 / Semester 1
I dette emnet skal studentene utvikle undervisningskompetanse i religion, livssyn og etikk med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.
Les mer om Religion fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Praksiskoordinator:
Kristin Henanger Haugen
Kroppsøving fagdidaktikk del 1 År 1 / Semester 1
Emnet gir studentene undervisningskompetanse innen kroppsøving/idrettsfag med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.
Les mer om Kroppsøving fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Atle Mjåtveit
Kroppsøving fagdidaktikk del 2 År 1 / Semester 2
Emnet gir studentene undervisningskompetanse innen kroppsøving/idrettsfag med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.
Les mer om Kroppsøving fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Engelsk fagdidaktikk del 1 År 1 / Semester 1
Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.
Les mer om Engelsk fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Praksiskoordinator:
Kristin Henanger Haugen
Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 År 1 / Semester 2
Emnet skal kvalifisere studentene for ledelse av læring i historie og samfunnsfag med vekt på ungdomsskolen og den videregående skolen.
Les mer om Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Faglærer:
Tor Thorvaldsen
Norsk fagdidaktikk del 2 År 1 / Semester 2
Emnet skal gi studentane eit grunnlag for å kunne vere lærarar i norskfaget med vekt på trinn 8-13 i skulen. Dette grunnlaget blir skapt både gjennom teoretisk refleksjon og utprøving i praksis.
Les mer om Norsk fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Fremmedspråk fagdidaktikk del 2 År 1 / Semester 2
Fagdidaktikkstudiet bygger på fagkunnskaper i enten fransk, spansk eller tysk og PPU fremmedspråk fagdidaktikk del 1. Studiet gir studentene undervisningskompetanse i fransk, spansk eller tysk med hovedvekt på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.
Les mer om Fremmedspråk fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Faglærer:
Anne Reiher
Matematikk fagdidaktikk del 2 År 1 / Semester 2
Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen matematikkfaget med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.
Les mer om Matematikk fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Jarle Sæbø
Naturfag fagdidaktikk del 2 År 1 / Semester 2
Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag hovedsakelig for trinn 8-13.
Les mer om Naturfag fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Frode Skarstein
Engelsk fagdidaktikk del 2 År 1 / Semester 2
Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.
Les mer om Engelsk fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Religion fagdidaktikk del 2 År 1 / Semester 2
I dette emnet skal studentene utvikle undervisningskompetanse i religion, livssyn og etikk med hovedvekt på ungdomstrinnet og videregående skole.
Les mer om Religion fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Marianne Hafnor Bøe
Forming, kunst og håndverk fagdidaktikk År 1 / Semester 2
Studentene skal tilegne seg undervisningskompetanse innen forming, kunst og håndverk (trinn 5 - 13).
Les mer om Forming, kunst og håndverk fagdidaktikk
Studiepoeng: 15
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid, yrkesfag
Obligatoriske emner
Skolens og lærerens verdier og oppgaver År 1 / Semester 1
Emnet legger vekt på å bevisstgjøre studentene på lærerens og skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere.
Les mer om Skolens og lærerens verdier og oppgaver
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Kirsten Johnsen
Praksis del 1 - 6 uker År 1 / Semester 1
I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under veiledning av en erfaren lærer.
Les mer om Praksis del 1 - 6 uker
Studiepoeng: 0
Praksiskoordinator:
Kristin Henanger Haugen
Læring og pedagogisk virksomhet År 1 / Semester 2
Emnet skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk og praksis i utdanningen med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv ut fra et pedagogisk ståsted.
Les mer om Læring og pedagogisk virksomhet
Studiepoeng: 15
Studiekoordinator:
Irene Husveg
Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid År 1 / Semester 1
Emnet er en del av profesjonsfaget. Det skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, yrkesfag/fag og praksis i utdanningen, med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et organisasjons- og samfunnsperspektiv fra et fag- og yrkesdidaktisk ståsted.
Les mer om Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Torbjørn Waaland
Praksis del 2 - 6 uker År 1 / Semester 2
I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner og under veiledning av en erfaren lærer.
Les mer om Praksis del 2 - 6 uker
Studiepoeng: 0
Praksiskoordinator:
Kristin Henanger Haugen
Yrkesdidaktikk- 15 SP
Spesiell yrkesdidaktikk - bygg- og anleggsteknikk År 1 / Semester 2
Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen bygg- og anleggsteknikk med hovedfokus på videregående skole.
Les mer om Spesiell yrkesdidaktikk - bygg- og anleggsteknikk
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Rune Frestad
Spesiell yrkesdidaktikk - elektrofag År 1 / Semester 2
Studentene skal tilegne seg undervisningskompetanse innen elektrofag med hovedfokus på videregående skole.
Les mer om Spesiell yrkesdidaktikk - elektrofag
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Rune Frestad
Spesiell yrkesdidaktikk - teknikk og industriell produksjon År 1 / Semester 2
Studentene skal tilegne seg undervisningskompetanse innen teknikk og industriell produksjon med hovedfokus på videregående skole.
Les mer om Spesiell yrkesdidaktikk - teknikk og industriell produksjon
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Rune Frestad
Spesiell yrkesdidaktikk - formgivningsfag/design og håndverksfag År 1 / Semester 2
Studentene skal tilegne seg undervisningskompetanse innen formgivningsfag/design og håndverk (trinn 8-13)
Les mer om Spesiell yrkesdidaktikk - formgivningsfag/design og håndverksfag
Studiepoeng: 15
Studiekoordinator:
Irene Husveg

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.