MENY

Barnehagepedagogikk – påbyggingsstudium - hva lærer du?

Studenten skal etter endt studium:

  • ha kunnskap om rollen som pedagogisk leder og innsikt i egen yrkesutøvelse
  • ha forståelse for lekens plass i barns liv og innsikt i danning, omsorg, lek og læring i barnehagen
  • kunne reflektere over og utføre oppgaver knyttet til planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeid i barnehagen, med bakgrunn i barnehagens rammeplan
  • ha innsikt i rammeplanens fagområder og utvikle kunnskap om hvordan disse kan komme til uttrykk i barnehagen
  • ha innsikt i hva det vil si å være leder i en barnehage
  • ha innsikt i lovverket og rammeplanen for barnehagen
  • kunne analysere arbeidet i barnehagen i et samfunns- og organisasjonsperspektiv

Felles bakgrunnslitteratur for alle tre delene er: Lov om barnehager, Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver og temaheftene knyttet til rammeplanen.

Kilde: FS

Sist oppdatert: 23.06.2020