MENY

Småbarnspedagogikk deltid 1 år - opptakskrav

Allmennlærer, faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn), barneverspedagog, spesialpedagog, kateketutdanning, Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk eller Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk.
Søkere med lærerutdanning fra utlandet må dokumentere godkjenning fra Utdanningsdirektoratet
Søknad: via lokalt opptak
Søknadsfrist: 15.april
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Sist oppdatert: 06.07.2020