MENY

Småbarnspedagogikk deltid 1 år - opptakskrav

Allmennlærer, faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn), barneverspedagog, spesialpedagog, kateketutdanning, Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk eller Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk.
Søkere med lærerutdanning fra utlandet må dokumentere godkjenning fra Utdanningsdirektoratet

Søknad: via lokalt opptak, eget søknadsskjema.
Søknadsfrist: 1.mars 2020

Sist oppdatert: 15.12.2019