Småbarnspedagogikk -nettbasert -obligatoriske emner
Småbarnspedagogikk År 1 / Semester 1
Studiet i småbarnspedagogikk er en profesjonsbasert videreutdanning på 30 studiepoeng. Småbarnspedagogikk vil sammen med Barnehagepedagogikk, 30 studiepoeng, gi den definerte målgruppen kompetanse som er likestilt med barnehagelærerutdanning for arbeid som pedagogisk leder i barnehagen
Studiet er inndelt i fire emner; de yngste barna i barnehagen og samfunnet, det nære samspillet - sosialt samspill, utvikling og læring, hverdagslivet - barns lek og kultur, dokumentasjon og samarbeid. Gjennom studiet får studentene kunnskap om nyere forskning med barn i aldersgruppen 0-3 år. Studiet skal dyktiggjøre studentene til arbeidet med de yngste barna i barnehagen ved å fokusere på pedagogens ansvar for å skape gode relasjoner og utøve omsorg - som et grunnlag for barns erfaringer og forståelse av seg selv og andre mennesker.
Les mer om Småbarnspedagogikk
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Per Einar Sæbbe

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.