Småbarnspedagogikk -nettbasert -obligatoriske emner
Småbarnspedagogikk År 1 / Semester 1
Emnet småbarnspedagogikk er en profesjonsbasert videreutdanning på 30 studiepoeng. Studiet er ment for pedagoger som ikke er barnehagelærere/førskolelærere, og som ønsker kompetanse for å få tilsetting som pedagogisk leder i barnehagen.
Småbarnspedagogikk vil sammen med Barnehagepedagogikk (30 studiepoeng), gi den definerte målgruppen kompetanse som er likestilt med barnehagelærerutdanning for ansettelse som pedagogisk leder og styrer i barnehagen. Emnet består av litteratur og forelesninger i fagene pedagogikk, fysisk fostring, forming og musikk.

Studierett: Studenter som er tatt opp på videreutdanningi barnehagepedagogikk ved Universitetet i Stavanger. Videreutdanningen består av emnene småbarnspedagogikk (NSP100_2) og barnehagepedagogikk (VBP100_1). Emnene er samlingsbaserte og går annethvert år, rekkefølgen på emnene er likegyldig.

Les mer om Småbarnspedagogikk
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Per Einar Sæbbe

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.