MENY

Dokumentarproduksjon master

Master i dokumentarproduksjon lar deg gå i dybden på de viktige historiene. Du lærer grepene som engasjerer og holder på seere, lyttere og lesere gjennom film-, radio- og multimediedokumentaren.

NESTE OPPTAK PÅ MASTER I DOKUMENTARPRODUKSJON ER I 2021.

Master i dokumentarproduksjon er en motvekt til et stadig mer oppdelt medie- og informasjonssamfunn med høyt tempo og knappe tidsfrister.

På masteren legges det vekt på grundighet og kvalitet. Du lærer å formidle historiene som fortjener mer enn en kort nyhetsmelding.

Som student på dokumentarmasteren utvikler du dine kreative evner gjennom produksjon av lengre dokumentarer. Du lærer teknikker og digitale verktøy for å gi en dokumentarisk tolkning av samtiden og nye samfunnsperspektiv.

Dybdekunnskap i dramaturgi og historiefortelling

Dokumentar som sjanger er i vekst på mange plattformer. Norske og utenlandske mediebedrifter, inkludert strømmetjenester som Netflix og HBO, ser på dokumentar som en helt sentral del av sitt tilbud. Podkast-dokumentarserier om blant annet true crime er blant de mest populære.

I en digital medieverden er dokumentaren en sjanger i stadig utvikling. Den benyttes også som fortellerform i reklamesektoren.

Dokumentaren har rom for og tid til dypdykk. Dokumentaristen skal lete fram og belyse ulike sider ved samfunnsproblemer, ulikheter, undertrykkelse, miljøutfordringer, globalisering, digitalisering, innvandring, politikk, selvmord og avsløringer – for å nevne noe. Dokumentaren er også en sjanger for de sterke menneskelige historiene.

Master i dokumentarproduksjon utvikler din evne til å undersøke, formidle og fortelle. Du lærer teknikker for å presentere historien på en måte som holder på seeren, lytteren eller leseren så lenge historien trenger for å bli fortalt.

Ledende i Norge

Master i dokumentarproduksjon ved UiS er ledende i Norge. Studenter på dokumentarproduksjon har markert seg i konkurranser nasjonalt: I 2018 vant Fredrik Dahle Vedholm pris for sin dokumentar «Mere min» på Amandusfestivalen, og i 2016 vant Ane Lyngstad Oltedal med sin film «Å kunne falle» pris for beste student-dokumentarfilm under Den Norske Studentfestivalen på Lillehammer.

Studiet er studentaktivt og materiale som studentene produserer inkluderes i svært høy grad i undervisningen. Deltagelse og samspill blir vektlagt slik at læringen også foregår mellom studentene. Studiet kombinerer både teoretisk og praktisk kompetanse, og det gis tett oppfølging av faglærere.

Nært samarbeid med bransjen i regionen sikrer en praksisrelevant utdanning, og som masterstudent på dokumentarproduksjon har du gode utvekslingsmuligheter.

Mye mer enn dokumentarfilm

Masteren gir deg innsikt i sentrale begrep og teoretiske perspektiv innen dokumentarsjangeren. Du lærer om skillet mellom den kunstneriske og journalistiske dokumentaren, og du lærer å analysere og kommunisere dokumentarfaglige og etiske problemstillinger knyttet til innhold og produksjon.

På master i dokumentarproduksjon ved UiS lærer du å lage dokumentarfilm, radiodokumentar og multimediedokumentar. Til den praktiske delen av masteroppgaven velger du det formatet som passer deg og den historien du vil fortelle.

Opptakskrav

Master i dokumentarproduksjon krever en bachelorgrad. Det kan være en fordel med en bachelorgrad innen journalistikk, fjernsynsproduksjon eller annen medieutdanning, men det er ikke et absolutt krav.

Du må legge ved en arbeidsprøve og et essay når du søker opptak. Mer informasjon om opptakskrav finner du her. Studiet kvalifiserer til søknad om opptak på det nasjonale stipendprogrammet for kunstnerisk utvikling.

Studiet kvalifiserer deg for arbeid innen dokumentarproduksjon, reklameproduksjon, undersøkende journalistikk eller til stillinger på mellomledernivå i ulike mediehus.

Som ferdig utdannet dokumentarist skal du også kunne utvikle egne prosjekter eller jobbe for uavhengige produsenter som driver med dokumentarproduksjon.

Våre uteksaminerte studenter jobber i dag i journalistiske redaksjoner, filmselskap, som informasjonsrådgivere, innen forskning og som mediefaglærere i videregående skole og på universitet.

Master i dokumentarproduksjon gir den teoretiske og tekniske kunnskapen som trengs for å jobbe med historiefortelling i en digital mediehverdag, både innen radio, tv og mobile formater.

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 15.01.2020