MENY

Dokumentarproduksjon master

Er du interessert i å produsere dokumentarer og virkelig gå i dybden på stoffet? Søk master i dokumentarproduksjon!

I et stadig mer fragmentert informasjonssamfunn der høyt tempo og korte frister truer det journalistiske  samfunnsoppdraget, er denne masteren en motvekt med fokus på kvalitet og grundighet. Det blir lagt vekt på å utvikle studentens kunstneriske ferdigheter slik at masterproduksjonene gir nye perspektiver på samfunnet vi lever i og på det å være menneske.

Studiet gir innsikt i sentrale begreper og teoretiske perspektiv innen dokumentargenren. Som student få du utvikle dine kreative evner gjennom produksjon av lengre dokumentarer.

Studiet krever en bachelor innen journalistikk, fjernsyn og multimedie-produksjon eller annen praktisk medieutdanning. Du må legge ved en arbeidsprøve og et essay når du søker opptak. Studiet kvalifiserer til søknad om opptak på det nasjonale stipendprogrammet for kunstnerisk utvikling.

Studiet vil kvalifisere deg for arbeid knyttet til redaksjoner som driver undersøkende journalistikk eller til stillinger på mellom-ledernivå i ulike mediehus. Som ferdig utdannet skal du også kunne utvikle egne prosjekter eller jobbe for uavhengige produsenter som driver med dokumentar-produksjon.

Les mer:

Videokamera. Bildet illustrerer masterstudiet i dokumentarproduksjon ved Universitetet i Stavanger.

Kilde: CP Publisert 18.10.2018