MENY

Dokumentarproduksjon master

Master i dokumentarproduksjon lar deg gå i dybden på de viktige historiene. Du lærer grepene som engasjerer og holder på seere, lyttere og lesere gjennom film-, radio- og multimediedokumentaren.

Master i dokumentarproduksjon er en motvekt til et stadig mer oppdelt medie- og informasjonssamfunn med høyt tempo og knappe tidsfrister.

På masteren legges det vekt på grundighet og kvalitet. Du lærer å formidle historiene som fortjener mer enn en kort nyhetsmelding.

Som student på dokumentarmasteren utvikler du dine kreative evner gjennom produksjon av lengre dokumentarer. Du lærer teknikker og digitale verktøy for å kunne gi en dokumentarisk tolkning av samtiden og nye perspektiver på samfunnet. Gjennom teoretisk fordypning lærer du å analysere dokumentarer på ulike plattformer, samt å reflektere over dokumentarens rolle i offentligheten og over egen rolle som produsent.

Dybdekunnskap i dramaturgi og historiefortelling

Dokumentar som sjanger er i vekst på mange plattformer. Norske og utenlandske mediebedrifter, inkludert strømmetjenester som Netflix og HBO, ser på dokumentar som en helt sentral del av sitt tilbud. Podkast-dokumentarserier om blant annet true crime er blant de mest populære, og multimedie-dokumentarer og litterær journalistikk har vokst frem som viktige sjangre.

I en digital medieverden er dokumentaren en sjanger i stadig utvikling. Dokumentaren har rom for og tid til dypdykk. Dokumentaristen skal lete fram og belyse ulike sider ved samfunnsproblemer, ulikheter, undertrykkelse, miljøutfordringer, globalisering, digitalisering, innvandring, politikk og selvmord  – for å nevne noe. Dokumentaren er også en sjanger for de sterke menneskelige historiene.

Master i dokumentarproduksjon utvikler din evne til å undersøke, formidle og fortelle. Du lærer teknikker for å presentere historien på en måte som holder på seeren, lytteren eller leseren så lenge historien trenger for å bli fortalt.

Ledende i Norge

Master i dokumentarproduksjon ved UiS er ledende i Norge. Studenter på dokumentarproduksjon har markert seg i konkurranser nasjonalt: I 2018 vant Fredrik Dahle Vedholm pris for sin dokumentar «Mere min» på Amandusfestivalen, og i 2016 vant Ane Lyngstad Oltedal med sin film «Å kunne falle» pris for beste student-dokumentarfilm under Den Norske Studentfestivalen på Lillehammer.

Studiet er studentaktivt og materiale som studentene produserer inkluderes i svært høy grad i undervisningen. Deltagelse og samspill blir vektlagt slik at læringen også foregår mellom studentene. Studiet kombinerer både teoretisk og praktisk kompetanse, og det gis tett oppfølging av faglærere.

Nært samarbeid med bransjen i regionen sikrer en praksisrelevant utdanning, og som masterstudent på dokumentarproduksjon har du gode utvekslingsmuligheter.

Mye mer enn dokumentarfilm

På master i dokumentarproduksjon ved UiS lærer du å lage dokumentarfilm, radiodokumentar og multimediedokumentar. Til den praktiske delen av masteroppgaven velger du det formatet som passer deg og den historien du vil fortelle, og i den teoretiske masteroppgaven kan du søke svar få en dokumentarisk problemstilling som særlig interesserer deg.

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 26.11.2019