Dokumentarproduksjon master

Obligatoriske emner
Dokumentarteori År 1 / Semester 1
Hva er dokumentar? Hva er likt og ulikt mellom dokumentarer på kino, radio, TV, i aviser og bøker? Er det mulig å gi en verdinøytral og saklig fremstilling av en sak, eller er det tvert i mot ønskelig å ta standpunkt, vise frem sine verdier, og fortelle historier fra virkeligheten gjennom en mer subjektiv fremstilling? Er skillet mellom fiksjon og fakta alltid vanntett? Kan det subjektive være sannere enn det antatt objektive? Kurset vil behandle teoretiske spørsmål knyttet til tekstbaserte dokumentarer i bøker og aviser, filmbaserte dokumentarer for kino og TV, lydbasert dokumentarer for radio, og multimediale dokumentarer.
Les mer om Dokumentarteori
Studiepoeng:
Faglærer:
Ane Lyngstad Oltedal
Vitenskapsteori med etikk År 1 / Semester 1
Emnet gir en innføring i vitenskapelig tenking, etikk og beslutningsteori.
Les mer om Vitenskapsteori med etikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Cato Wittusen
Dokumentar og journalistikk År 1 / Semester 2
Dette emnet skal gi en innføring i den journalistiske dokumentaren som sjanger, dens historie og utvikling på ulike plattformer, samt de etiske rammene. Det skal også ta for seg likheter og forskjeller med den frie, kunstneriske dokumentaren. Det er et uskarpt skille mellom dokumentarisme og journalistikk, mellom dokumentarister og journalister. Dokumentarfilmen begynte blant annet som en form for filmatisk essay, mens fjernsynsdokumentaren er dominert av journalistikken med andre krav og forventninger, blant annet gjennom pressens etiske regelverk. I tillegg er fakta og troverdighet et viktig element.
Les mer om Dokumentar og journalistikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Turid Borgen
Historiefortelling i dokumentarproduksjon År 1 / Semester 2
Emnet er praktisk rettet og studenten vil jobbe med dokumentarfilmproduksjon. Fokuset vil være historiefortelling i forarbeid, opptak og redigering. Kunnskapen fra dette faget vil være nyttig også for de som velger en annen plattform for masteroppgaven. Det vil bli arrangert studietur til en dokumentarfestival som en del av faget.
Les mer om Historiefortelling i dokumentarproduksjon
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Hans Eirik Voktor
Masteroppgave i dokumentarproduksjon År 2 / Semester 3
Masteroppgaven er todelt: Studenten skal lage både en dokumentarproduksjon og et skriftlig teoretisk-refleksivt arbeid. Dokumentaren produseres i et valgfritt medium (multimedia, film, radio, fjernsyn, avis/blad/tidsskrift), og skal vise at studenten behersker en omfattende dokumentarproduksjon. Den teoretisk-refleksive oppgaven skal vise at studenten kan arbeide selvstendig og vitenskapelig innenfor fagområdet.
Les mer om Masteroppgave i dokumentarproduksjon
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Terje Hillesund
Velg ett emne i 1. semester
Kvalitative metoder År 1 / Semester 1

Emnet tar sikte på å utvikle studentenes innsikt i ulike forskningsdesign og empirisk analyse av organisasjonsmessige og samfunnsvitenskapelige problemstillinger. Studentene skal få kunnskap om de metodologiske forutsetningene for ulike forskningstradisjoner og analysemåter med hovedvekt på kvalitative forskningsmetoder.

Målet med emnet er at deltakerne selv skal kunne bli i stand til å planlegge, vurdere, tilrettelegge og gjennomføre empiriske studier basert på ulike kvalitative metoder.

Les mer om Kvalitative metoder
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jens Petter Madsbu
Kvantitative metoder År 1 / Semester 1
Kurset tar sikte på å utvikle studentenes innsikt og ferdigheter i analyse av samfunnsvitenskapelige problemstillinger med utgangspunkt i kvantitative data. Modellering av årsakssammenhenger står sentralt i kurset. Både i pensum, forelesninger og PC-øvinger med statistikkprogrammet SPSS vektlegges det at studentene skal forstå og beherske den mest anvendte metoden for kausale analyser i samfunnsvitenskapene: multippel regresjonsanalyse.
Les mer om Kvantitative metoder
Studiepoeng:
Faglærer:
John-Erik Rørheim

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.