Obligatoriske emner
Dokumentarteori År 1 / Semester 1
Hva er dokumentar? Hva er likt og ulikt mellom dokumentarer på kino, radio, TV, i aviser, bøker, og på computere og smarttelefoner? Er det mulig å gi en verdinøytral og saklig fremstilling av en sak, eller er det tvert i mot ønskelig å ta standpunkt, vise frem sine verdier, og fortelle historier fra virkeligheten gjennom en mer subjektiv fremstilling? Er skillet mellom fiksjon og fakta alltid vanntett? Kan det subjektive være sannere enn det antatt objektive? Hva har teknologien å si for det som blir fremstilt?
Kurset vil behandle teoretiske spørsmål knyttet til tekstbaserte dokumentarer i bøker og aviser, filmbaserte dokumentarer for kino og TV, lydbasert dokumentarer for radio, og multimediale dokumentarer.
Les mer om Dokumentarteori
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Terje Hillesund
Historiefortelling 1 År 1 / Semester 1
Emnet fokuserer på historiefortelling fra idé til ferdig produksjon. Det er praktisk rettet og studenten vil lage dokumentarer i ulike former, både tradisjonelle og nye digitale former. Faget tar utgangspunkt i dokumentarmakerens perspektiv.
Les mer om Historiefortelling 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Hans Eirik Voktor
Forskningsmetode, hermeneutikk og etikk År 1 / Semester 1
Emnet gir en oversikt over sentrale spørsmål innenfor den hermeneutiske tradisjonen, forskningsetikk og sentrale metodologiske tradisjoner i samfunnsvitenskapen.
Les mer om Forskningsmetode, hermeneutikk og etikk
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Erik Christensen
Dokumentar og journalistikk År 1 / Semester 2
Emnet skal gi en innføring i den journalistiske dokumentaren som sjanger, dens historie og utvikling på ulike medieplattformer. Studentene skal få kunnskap om ulike metoder og fortellerformer for journalistisk dokumentar. Undersøkende og maktkritisk journalistikk er sentral i denne dokumentartradisjonen, og de etiske rammene som regulerer den journalistiske dokumentaren er viktige.
Emnet tar også for seg likheter og forskjeller med den frie, kunstneriske dokumentaren. Det er et uskarpt skille mellom dokumentarisme og journalistikk, mellom dokumentarister og journalister. Dokumentarfilmen begynte blant annet som en form for filmatisk essay, mens TV-dokumentaren var dominert av journalistikken med andre krav og forventninger, blant annet gjennom pressens etiske regelverk.
Les mer om Dokumentar og journalistikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Turid Borgen
Historiefortelling 2 År 1 / Semester 2
Emnet fokuserer på historiefortelling fra idé til ferdig produksjon. Faget tar utgangspunkt i dokumentarmakerens perspektiv.
Les mer om Historiefortelling 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Hans Eirik Voktor
Anvendt forskningsmetode År 1 / Semester 2
Emnet skal utvikle studentenes innsikt i ulike forskningsdesign og ferdigheter i empirisk analyse av organisasjonsmessige og samfunnsvitenskapelige problemstillinger. Studentene skal få kunnskap om de metodologiske forutsetningene for ulike forskningstradisjoner og lære seg noen av de mest sentrale analyseverktøy innenfor kvalitativ og kvantitativ samfunnsforskning. Målet med emnet er at deltakerne selv skal kunne bli i stand til å planlegge, vurdere, tilrettelegge og gjennomføre empiriske studier av samfunnsvitenskapelig problemstillinger.
Les mer om Anvendt forskningsmetode
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Gunnar Thesen
Masteroppgave - produksjon År 2 / Semester 3
Hovedmålet med den praktiske masteroppgaven er at studenten skal fordype seg i en dokumentarproduksjon og få tid til å utvikle et helhetlig verk fra idé til ferdig produksjon.
Dokumentaren produseres i et valgfritt medium (multimedia, film, radio, foto, skriftlige uttrykk), og skal vise at studenten behersker ideutvikling, research, metode og medieforståelse. Helt sentralt ligger det å lære å forstå og uttrykke seg gjennom historiefortelling. I tillegg skal studenten utforske det kunstneriske utrykket og formspråket som er valgt, og kunne kontekstualisere dette i en større dokumentarestetisk tradisjon.
Les mer om Masteroppgave - produksjon
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Sigmund Trageton

Utveksling eller emner i 3. semester ved UiS

Emne ved UiS
Masteroppgave - teoretisk År 2 / Semester 3
Den teoretisk-empiriske masteroppgaven er et selvstendig prosjekt der du vil bruke kunnskapen du har tilegnet deg i løpet av dokumentarstudiene. Oppgaven består av en undersøkelse og et skriftlig vitenskapelig dokument som presenterer forskningsspørsmål og originale argumenter basert på vitenskapelige metoder under veiledning av en fagperson. Oppgaven gir studenten muligheten til å demonstrere kompetanse på sitt valgte forskningsområde.
Les mer om Masteroppgave - teoretisk
Studiepoeng: 30
Veileder:
Helle Sjøvaag
Utveksling
Utveksling - 30 SP År 2 / Semester 3

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.