MENY

Fjernsyns- og multimedieproduksjon

Bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon er et praktisk rettet studie, hvor teori og praktisk arbeid kombineres gjennom hele utdanningen. Du får også mulighet til å ha utplassering i en ekstern produksjonsbedrift.
Mediestudenter ved Universitetet i Stavangeri i studio.

Takket være film- og fjernsynsmediet kan mennesker formidle historier og hendelser på en måte som ord alene ikke makter. På fjernsyns- og multimedieproduksjon lærer du å skape de levende bildene og lyden som virkelig kan gjøre inntrykk på publikum.

Fjernsyns- og multimedieproduksjon er rettet mot produksjonsarbeid innen lyd og bildemedier. Du vil på dette studiet få utviklet dine tekniske, journalistiske og estetiske ferdigheter. Du får tilgang til et eget redaksjonsområde med moderne og profesjonelt produksjonsutstyr.

Mye av undervisningen er prosjektbasert og knyttet til praktiske øvinger. Du får blant annet studere emner som fortellerteknikk og dramaturgi og fjernsyns- og multimedieteknikk. I tillegg har du praksisperiode i en produksjonsbedrift i opp til seks uker.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 15.03.2018