MENY

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - hva lærer du?

Ved fullført studieprogram forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper

 • Grundig kunnskap om fjernsyn og multimedieproduksjon fra utvikling av idé til ferdig produksjon
 • Kunnskap om fortellerteknikk og dramaturgi
 • En dypere forståelse for teknikk i produksjon av levende bilde og lyd
 • Grunnleggende forståelse for journalistiske metoder, undersøkelse og kildearbeid
 • Kunnskap om klassisk filmteori, estetikk og historikk
 • Grunnleggende kunnskaper om ulike kommunikasjonsteorier og kommunikasjonens betydning for identitet, kultur og samfunn
 • Kompetanse innen filmteori, -analyse og metode

Ferdigheter
 • Mestre produksjonsmetoder innen film, fjernsyn og multimedia
 • Kunne arbeide kreativt med video- og lydopptak
 • Kunne arbeide kreativt med montasje/redigering av opptak til et ferdig produkt
 • Ha god kjennskap til alle funksjoner innen flerkameraproduksjon
 • Ha god kjennskap til alle sider ved produksjon av lyd til film/fjernsyn
 • Kunne anvende journalistisk metode og fortellerteknikk til å formidle med levende bilde og lyd
 • Kunne formulere, undersøke og analysere filmteoretiske problemstillinger, samt gi en klar og ryddig framstilling av resultatene
 • kunne finne fram til, sette seg inn i og henvise til relevante faglitteratur

Generell kompetanse
 • Evne til selvstendig kreativt og kunstnerisk arbeide
 • Evne til kritisk refleksjon
 • Evne til å tenke analytisk og formidle journalistisk innhold
 • Kunne arbeide sammen med andre i en produksjonsgruppe
 • Respekt for verdier som åpenhet, upartiskhet, presisjon, konsistens og etterrettelighet
 • Bevissthet om etiske utfordringer som kan oppstå i medieproduksjon.


Kilde: FS

Sist oppdatert: 11.08.2020