Olbigatoriske emner
Introduksjon til journalistikk År 1 / Semester 1
Dette emnet skal gi studentene innføring i journalistikk. Målet er å utdanne kritiske og etisk bevisste journalister som har et reflektert forhold til sin rolle i samfunnet, og som har kunnskap om de grunnleggende journalistiske metodene og ulike journalistiske sjangre.
Les mer om Introduksjon til journalistikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Espen Mathiesen
Praktisk journalistikk 1 År 1 / Semester 1
I dette emnet skal studentene lære seg å skrive nyhetssaker for avis og nett, produsere video til tv og nett, lage mobilvideoer, dekke hendelser og ta gode pressebilder.
Les mer om Praktisk journalistikk 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Siri Wichne Pedersen
Examen Philosophicum - IMS År 1 / Semester 1
Emnet introduserer studentene for grunnleggende spørsmålene vedrørende moralsk og politisk praksis, menneskets natur og vitenskapelig erkjennelse slik disse er blitt stilt i løpet av filosofiens historie og slik de stilles i dag. Emnet gir videre en elementær innføring i vitenskapelig tenking. Et overordnet mål er å øke studentenes evne til å reflektere over innholdet i det faglige stoffet de studerer. Det er videre et mål at studentene skal oppøves i å se likheter og ulikheter mellom forskjellige fagtradisjoner, samt stimuleres til respekt for andre fagområder enn deres eget.
Les mer om Examen Philosophicum - IMS
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Cato Wittusen
Grunnleggende fjernsyns- og multimedieteknikk 1 År 1 / Semester 2
Kurset skal gi grunnleggende forståelse for fjernsynsteknikk og digital bildebehandling.
Les mer om Grunnleggende fjernsyns- og multimedieteknikk 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Hallgeir Skretting
Audiovisuell fortelling 1 År 1 / Semester 2
Dette emnet skal gi studentene en grunnleggende innføring i audiovisuell fortelling og en innføring i de filmatiske verktøy.
Les mer om Audiovisuell fortelling 1
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Nadine Zoghbi
Praksis År 1 / Semester 2
I slutten av tredje semester, etter praktisk og teoretisk undervisning i journalistikk, audio-visuell fortelling og fjernsynsproduksjon, skal studenten ha praksis i et produksjonsselskap. Dette emnet skal gi studenten en innføring i praktisk arbeid i en profesjonell virksomhet.
Les mer om Praksis
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Torfinn Audun Ingeborgrud
Videregående fjernsyns- og multimedieteknikk 2 År 2 / Semester 3
Emnet bygger videre på grunnleggende Fjernsyns- og multimedieteknikk, og går inn på teknikken bak kreativ bruk av lys og farge i produksjon og etterarbeid for levende bilder.
Les mer om Videregående fjernsyns- og multimedieteknikk 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Hallgeir Skretting
Flerkameraproduksjon År 2 / Semester 3
Emnet dekker de ulike fagfunksjonene og -områdene innen flerkameraproduksjon, fra idéutvikling til ferdig produkt.
Les mer om Flerkameraproduksjon
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Torfinn Audun Ingeborgrud
Audiovisuell fortelling 2 År 2 / Semester 4
Dette emnet bygger på Audiovisuell fortelling 1 og det vil gå mer i dybden på fortellerteknikk-teori. I tillegg skal studentene produsere korte audiovisuelle historier.
Les mer om Audiovisuell fortelling 2
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Hans Eirik Voktor
Bacheloroppgave i fjernsyns- og multimedieproduksjon År 3 / Semester 6
Bacheloroppgaven er et selvstendig fordypningsarbeid innenfor fagfeltet.
Oppgaven består av to deler; et produksjonsarbeid og et skriftlig faganalytisk arbeid.
Les mer om Bacheloroppgave i fjernsyns- og multimedieproduksjon
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Margareth Pollestad

Utveksling eller emner i 5. semester ved UiS

Emner ved UiS 5. semester
Film: historie, teori og analyse År 3 / Semester 5
Emnet er et innføringskurs i filmens historie, filmanalyse og filmteori/-estetikk.
Les mer om Film: historie, teori og analyse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Cato Wittusen
Audiovisuell fortelling 3 År 3 / Semester 5
Dette emnet skal gi studentene fordypning i audiovisuell fortelling med vekt på alternative fortellerformer og nye måter å strukturere et materiale på. Et materiale som kan bestå av både tekst, bilde, lyd, musikk og interaktivitet.
Les mer om Audiovisuell fortelling 3
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Nadine Zoghbi
Media and communication År 3 / Semester 5
The course gives an introduction to the role and function of media in society. The course traces the main developments in the social scientific study of media and communications, focusing on the framework conditions of media as institutions and communication as a process. Students will be introduced to the political-economic, sociological, democratic and technological aspects of media and communication. The course revolves around the theoretical foundations and empirical realities of media technologies, media industries, media images and media audiences in a societal and international context.
Les mer om Media and communication
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Luise Salte
Utveksling
Utveksling 30 SP År 3 / Semester 5
Velg ett emne i 6. semester
Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenørskap År 3 / Semester 6
Dette emnet gir kunnskap om hvordan mediehusene og produksjonsselskapene fungerer som enkeltpersons foretak eller frilansere, og hvordan studentene selv kan utvikle og finansiere egne prosjekter uavhengig av redaksjoner og medieproduksjonsselskap.
Les mer om Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenørskap
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Margareth Pollestad
Musikkproduksjon År 3 / Semester 6
Emnet gir en innføring i musikkopptak og musikkproduksjon innen forskjellige musikkgenre.
Les mer om Musikkproduksjon
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sindre Skjøld

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.