MENY

Journalistikk

Journaliststudiet kombinerer teori med praktisk arbeid. Studiet kvalifiserer deg til å kunne jobbe i blant annet avis, på nett og mobil og i radio og tv. Hele fjerde semester tar du ekstern praksis i to ulike redaksjoner.

Journalister skal samle inn og formidle informasjon for å opplyse og engasjere folk. En viktig oppgave for journalister er å avdekke kritikkverdige forhold, særlig skal journalister kikke makthavere i kortene.

Journalister må ha god kunnskap om samfunnet, og evne til å analysere hendelser og utviklingstrekk. Journalistens rolle i samfunnet står sentralt i studiet. Journalister skal være uavhengige og kritiske i valg av kilder.

Journalistutdanningen ved UiS er yrkesrettet, og det veksles mellom teori og praksis gjennom hele studiet. Det legges stor vekt på praktisk multimediekompetanse, det vil si ferdigheter til å arbeide journalistisk for avis, radio, tv, mobil og nett.

Du får blant annet studere emner som undersøkende journalistisk, datajournalistikk, media og kommunikasjon, fortellende journalistikk praktisk journalistikk.

Tidligere studenter forteller:

Les mer: 

Du er kanskje også interessert i:

Ung kvinne står i en avisredaksjon - Illustrasjon til app'en Journalist? Jeg?

Kilde: CP Publisert 18.11.2019