MENY

Journalistikk - hva lærer du?

Ved fullført studieprogram forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Kandidaten skal

 • ha bred kunnskap om journalistrollen, den redaksjonelle prosessen og medias rolle i samfunnet.
 • ha bred kunnskap om journalistikk for ulike publiseringsplattformer.
 • ha kunnskap om journalistiske metoder og sjangre.
 • ha kunnskap om presseetikk og kildekritikk.
 • ha innsikt i journalistikkens historie og forskning innen fagfeltet.

Ferdigheter
Kandidaten skal
 • kunne utvikle egne ideer, gjøre journalistisk research og finne frem til relevante kilder.
 • kunne gjøre opptak, fotografere og redigere lyd og bilder.
 • kunne formidle journalistikk i ulike sjangere på ulike medieplattformer som avis, radio, tv, mobil og nett.
 • kunne bruke kunnskap om presseetikk til å gjøre forsvarlige valg og refleksjoner i journalistisk praksis.
 • kunne bruke et godt og aktivt språk.

Generell kompetanse
Kandidaten skal
 • kunne arbeide selvstendig og sammen med andre.
 • kunne arbeide raskt i en til tider hektisk arbeidssituasjon, men også evne å arbeide mer langsiktig med større og tidkrevende prosjekter.
 • ha innsikt i grunnleggende problemstillinger innen samfunnsvitenskap og samfunnsvitenskapelig metode.Kilde: FS

Sist oppdatert: 02.07.2020