Studier innenfor musikk og dans

Institutt for musikk og dans tilbyr studier innen klassisk musikk, jazz, dans, pedagogikk samt musikkproduksjon og opptaksteknikk. I denne tverrfagligheten har vi greid å etablere et studiemiljø som er enestående og nyskapende i norsk sammenheng.

IMD-studenter på Vigdelstranda IMD-studenter på Vigdelstranda

Om lag 200 heltidsstudenter er tilknyttet instituttet, fordelt på studier fra bachelorprogram til videreutdanning og masterprogram.

Grunnutdanningene omfatter to forskjellige utøvende bachelorprogram, med hovedretninger innen dans eller musikk; klassisk eller jazz/improvisatorisk retning. I musikkutdanningene kan studentene velge et 3-årig utøvende bachelorprogram, alternativt strekke studieløpet over fire år ved å integrere praktisk pedagogisk utdanning (PPU) i tredje og fjerde studieår. I bachelorprogrammet i dans er PPU obligatorisk integrert i et helhetlig 4-årig studieløp. På høyere grads nivå tilbys et 2-årig masterprogram i utøvende musikk, samt et 1-årig solistisk postgraduate studium (PDM) i utøvende musikk.

Instituttet tilbyr også ettårige kurs som består av et bredt spekter av emner innen instrumental- og vokalutøving, kammermusikk, komposisjon og direksjon, foruten et spesialisert årsstudium i musikkproduksjon og opptaksteknikk.

Les mer om det enkelte studieprogram på Institutt for musikk og dans sine hjemmesider

Studiekvalitet
Studentene bidrar gjennom studieåret med flere konserter og forestillinger som finner sted på flere ulike arenaer i Stavanger regionen. Studentene får konserttrening, samtidig som konsertene og danseforestillingene er viktige bidrag til byens og regionens kulturliv.

Instituttet holder et høyt aktivitetsnivå innen ensemble- og orkesterspill. Vi har jevnlige prosjekter med eget symfoniorkester og diverse blåseensembler, og vi er spesielt stolt av Bjergsted Jazzensemble og sangseksjonenes årlige operaprosjekter!

Instituttet samarbeider med Stavanger Symfoniorkester om to produksjoner i året der studentene innlemmes som ordinære orkestermusikere. Mesterklasser med solister fra SSOs konsertserier, og fremragende kapasiteter fra Norge og utlandet er gode bidrag til studiekvaliteten.

Alle dansestudentene er medlem av Bjergsted Danseensemble. Ensemblet gir flere forestillinger gjennom året, og har de senere år hatt sin store avslutningsforestilling til sommeren i Sandnes kulturhus. Dansestudentene har også fått tilgang til nye og moderne prøve- og forestillingslokaler i den gamle kulturskolen i Bjergstedparken.

Kompetanse
Institutt for musikk og dans har høyt spesialiserte lærere som samlet besitter en bred kompetanse innen ulike kunstfaglige felt. Blant våre om lag 80 heltids- og deltidsansatte finner vi aktive musikere, dansere og koreografer som gir konserter og forestillinger både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har videre gode samarbeids- og utvekslingsavtaler med attraktive studiesteder utenlands.

Som student ved IMD vil du stå i sentrum for vår virksomhet. Vi legger vekt på at du skal trives, og at du skal ha glede og utbytte av studiet og studietiden hos oss. Vi ønsker å tilby det aller beste til aktive og engasjerte studenter. Slik skaper vi i fellesskap et særegent og godt studentmiljø! Vi ønsker deg hjertelig velkommen som søker!

Velkommen!