MENY

Resultatkoder SøknadsWeb

Følgende koder oppgis i SøknadsWeb etter opptaksmøte:

TILBUD UTSENDT
Du har fått et ordinært tilbud om opptak til et studieprogram hvor alle opptakskrav er innfridd.

BETINGET OPPTAK
Du har fått tilbud om studieplass, men ett eller flere opptakskrav mangler fortsatt. Det kan for eksempel være at du enda ikke har oppnådd generell studiekompetanse (GSK), eller at du har strøket på teori- eller gehørprøve. Betingelsen(e) for opptak vil være nøye forklart i brev/e-post.

VENTELISTE
Du har fått tilbud om å stå på VENTELISTE. Ventelisten gjennomgås i forbindelse med mulige sekundæropptak i mai.

AVSLAG
Du har fått AVSLAG på søkt studium. Instituttet har mange kvalifiserte søkere, men alle kan dessverre ikke tilbys studieplass eller ventelisteplass.