MENY

SØKNADSFRISTER

Institutt for musikk og dans har ulike søknadsfrister for ulike program. Det er derfor viktig at du noterer deg de gitte frister som gjelder for deg og dine studieønsker.

Alle søkere med norsk personnummer kan søke opptak til våre studier via Søknadsweb. Internasjonale søkere uten norsk personnummer må søke opptak ved å bruke vår online questbackform som ligger på vår engelskspråklige nettside.

15. DESEMBER er søknadsfrist for: 

 • Bachelorprogram i utøvende musikk - klassisk/ improvisasjon
 • Masterprogram i utøvende musikk - klassisk/ improvisasjon
 • Postgraduate Diploma i utøvende musikk - klassisk
 • Årsstudium i utøvende musikk - klassisk/ improvisasjon
 • Videreutdanning i utøvende musikk - klassisk/ improvisasjon

SøknadsWeb åpner 1. oktober.

1. FEBRUAR er søknadsfrist for:

 • Bachelor i dans med integrert PPU

SøknadsWeb åpner 15. desember.

15. APRIL er søknadsfrist for studier uten utøvende opptaksprøver:

 • Musikkproduksjon og opptaksteknikk
 • PPU - Praktisk pedagogisk utdanning i musikk og dans
 • Arrangering/ komponering (modul på 30 studiepoeng)
  (studieplasser utlyses ikke for 2013/2014)
 • Kirkemusikalsk fordypning (modul på 30 studiepoeng)

SøknadsWeb åpner 15. desember.

SØKNADSWEB